Bibelen på hverdagsdansk

Salme 147

Den almægtige Gud

1Halleluja!
Det er godt at synge lovsange til Gud,
    ja, det er herligt at prise hans magt.
Herren genopbygger Jerusalem
    og bringer de landflygtige hjem til Israel.
Han heler de sønderbrudte hjerter,
    læger de sår, de har fået.
Herren satte stjernerne på himlen,
    han har givet dem alle et navn.
Han er stor og mægtig,
    hans visdom er uden grænser.
Herren rejser den ydmyge op
    og kaster den onde i støvet.
Syng takkesange for Herren,
    spil på jeres harper for Gud.
Han samler skyerne på himlen,
    sender byger af regn ned på jorden,
        så græs spirer frem på bakkerne.
Han giver dyrene deres føde,
    mætter den skrigende ravneunge.
10 Han er ikke interesseret i stærke heste,
    ikke imponeret af krigerens styrke.
11 Han glæder sig over dem, der adlyder ham
    og har tillid til hans trofaste omsorg.
12 Jerusalems befolkning, pris Herren.
    Zions indbyggere, lovsyng jeres Gud.
13 Han beskytter byen mod fjenders angreb
    og velsigner dens indbyggere.
14 Han skaber fred i landet
    og sørger for en rigelig høst.
15 Han sender sit ord ud over jorden,
    hans vilje bliver udført i hast.
16 Han breder sneen ud som et tæppe,
    spreder rimfrost på jorden som mel.
17 Han kaster hagl som byger af småsten,
    hvem kan holde stand mod den isnende kulde?
18 På hans ord begynder isen at smelte,
    når han ånder på den, pibler vandet frem.
19 Han sendte sit ord til Israels folk,
    gav dem sine forskrifter og lovbud.
20 Han sendte det ikke til de andre folk,
    de kender ikke hans love.
Halleluja!

The Message

Psalm 147

1Hallelujah!
It’s a good thing to sing praise to our God;
    praise is beautiful, praise is fitting.

2-6 God’s the one who rebuilds Jerusalem,
    who regathers Israel’s scattered exiles.
He heals the heartbroken
    and bandages their wounds.
He counts the stars
    and assigns each a name.
Our Lord is great, with limitless strength;
    we’ll never comprehend what he knows and does.
God puts the fallen on their feet again
    and pushes the wicked into the ditch.

7-11 Sing to God a thanksgiving hymn,
    play music on your instruments to God,
Who fills the sky with clouds,
    preparing rain for the earth,
Then turning the mountains green with grass,
    feeding both cattle and crows.
He’s not impressed with horsepower;
    the size of our muscles means little to him.
Those who fear God get God’s attention;
    they can depend on his strength.

12-18 Jerusalem, worship God!
    Zion, praise your God!
He made your city secure,
    he blessed your children among you.
He keeps the peace at your borders,
    he puts the best bread on your tables.
He launches his promises earthward—
    how swift and sure they come!
He spreads snow like a white fleece,
    he scatters frost like ashes,
He broadcasts hail like birdseed—
    who can survive his winter?
Then he gives the command and it all melts;
    he breathes on winter—suddenly it’s spring!

19-20 He speaks the same way to Jacob,
    speaks words that work to Israel.
He never did this to the other nations;
    they never heard such commands.
Hallelujah!