Bibelen på hverdagsdansk

Salme 135

Herren er stor

1Halleluja!
    Lovpris Herren, I hans tjenere,
I, som tjener i Guds hus,
    I, som arbejder i templets forgård.
Pris Herren, for han er god.
    Lovsyng hans herlighed og nåde,
for Herren har udvalgt Israel.
    Jakobs efterkommere er hans ejendomsfolk.

Jeg ved, at Herren er stor,
    større end alle de andre folks guder.
Han gør alt, hvad han vil,
    på jorden, i himlen og i havets dyb.
Han kalder uvejrsskyer sammen,
    sender lynene af sted,
slipper stormen løs
    og lader regnen styrte ned.
Alle de førstefødte i Egypten slog han ihjel,
    både blandt mennesker og dyr.
Han udførte vældige tegn og undere
    for øjnene af Farao og hele hans folk.
10 Han tilintetgjorde stærke nationer,
    besejrede mægtige herskere,
11 amoritterkongen Sihon, kong Og af Bashan
    og alle kongerne i Kana’ans land.
12 Han gav deres lande til sit eget folk,
    Israel fik det som sin arvelod.
13 Herre, dit ry vil altid bestå,
    din berømmelse kender ingen grænser.
14 For Herren fører sit folks sag,
    han er barmhjertig mod sine tjenere.
15 Andre folkeslag dyrker afguder,
    som de selv har lavet af sølv og guld.
16 Afguderne har mund, men kan ikke tale.
    De har øjne, men kan ikke se.
17 De har ører, men kan ikke høre,
    for der er ingen livsånde i dem.
18 De mennesker, der formede afgudsbillederne,
    er lige så tåbelige som deres guder.

19 Pris Herren, Israels folk!
    Pris Herren, Arons slægt!
20 Pris Herren, alle I levitter!
    Pris Herren, alle I, som kender ham!
21 Lovet være Herren, som bor på Zion,
    han som har sin bolig i Jerusalem.
Halleluja!

Nkwa Asem

Nnwom 135

Ayeyi dwom

1Kamfo Awurade! Monkamfo ne din, Awurade asomfo a, mugyina Awurade fi a ɛyɛ Onyankopɔn fi hɔ no. Monkamfo Awurade efisɛ, oye. Monto ayeyi nnwom wɔ ne din mu efisɛ, ne yam ye. Oyii Yakob maa ne ho na oyii Israelfo sɛ n’ankasa ne de.

Minim sɛ yɛn Awurade yɛ ɔkɛse; Ɔyɛ ɔkɛse sen anyame no nyinaa. Ɔyɛ nea ɔpɛ biara wɔ soro ne asase so, ɛpo mu ne ɛpo ase pɛɛ. Ɔma ahum mu mununkum fi asase ano ba; ɔma anyinam twa fi ahum no mu na watwe mframa afi ne hintabea. Okum nnipa ne mmoa nyinaa mmakan wɔ Misraim. Ɛhɔ na ɔyɛɛ anwonwade de twee ɔhene ne ne mpanyimfo aso. 10 Ɔsɛee aman pii, kunkum ahene atumfo. 11 Okum Amorihene, Sihon. Okum Basanhene, Og ne ahene a wɔwɔ Kanaan nyinaa. 12 Ɔde wɔn nsase maa ne nkurɔfo. Ɔde maa Israel.

13 Awurade, daa wɔbɔ wo din sɛ woyɛ Onyankopɔn. Nkyirimma nyinaa bɛkae wo. 14 Awurade bɛbɔ ne nkurɔfo ho ban. Obehu n’asomfo mmɔbɔ.

15 Wɔde dwetɛ ne sikakɔkɔɔ na ɛyɛɛ aman no mu anyame no; wɔde nnipa nsa nso na ɛyɛe. 16 Wɔwɔ ano, nanso wɔnkasa; wɔwɔ ani, nanso wonhu ade, 17 wɔwɔ aso, nanso wɔnte asɛm na wontumi nhome nso. 18 Wɔn a wɔyɛɛ wɔn na wogye wɔn di no nyinaa nyɛ te sɛ ahoni no ara pɛ.

19 Monkamfo Awurade, nnipa a mowɔ Israel; monkamfo no, mo Nyankopɔn asɔfo! 20 Monkamfo no, mo Lewifo; monkamfo no, mo a mosom no nyinaa! 21 Monkamfo Awurade wɔ Sion, wɔ Yerusalem, ne fi.

Kamfo Awurade!