Bibelen på hverdagsdansk

Salme 125

Tryghed hos Herren

1En valfartssang.

De, der stoler på Herren,
    står fast som Zions bjerg.
        I evighed rokkes de ikke.
Som bjergene omslutter Jerusalem,
    vil Herren altid omslutte sit folk.
Onde konger skal ikke herske for evigt
    over det land, Gud gav de gudfrygtige,
    for ellers ville de glemme deres gudsfrygt.
Herre, vis godhed mod de gode,
    de, som har et oprigtigt hjerte.
Men de, som slår ind på ondskabens vej,
    vil Herren jage bort sammen med de onde.

Fred være med Israel!

New International Version - UK

Psalm 125

Psalm 125

A song of ascents.

Those who trust in the Lord are like Mount Zion,
    which cannot be shaken but endures for ever.
As the mountains surround Jerusalem,
    so the Lord surrounds his people
    both now and for evermore.

The sceptre of the wicked will not remain
    over the land allotted to the righteous,
for then the righteous might use
    their hands to do evil.

Lord, do good to those who are good,
    to those who are upright in heart.
But those who turn to crooked ways
    the Lord will banish with the evildoers.

Peace be on Israel.