Bibelen på hverdagsdansk

Salme 115

Den sande Gud

1Dig tilhører æren, Herre, ikke os,
    for du er pålidelig og trofast.
Hvorfor siger de fremmede folkeslag:
    „Nå, hvor er så jeres Gud?”
Vores Gud er i Himlen,
    og han gør, hvad han vil.
Deres gudebilleder er lavet af sølv og guld,
    de er skabt af mennesker,
de har mund, men kan ikke tale,
    øjne, men kan intet se,
de har ører, men kan ikke høre,
    næse, men kan intet lugte.
De har hænder, men udretter intet,
    fødder, men kan ikke gå,
    de kan ikke frembringe en eneste lyd.
De, som fremstiller og tilbeder den slags guder,
    ender med at blive lige så døde som dem.

Men Israels folk, I skal stole på Herren,
    for han er jeres skjold, og han kommer jer til hjælp.
10 Arons præsteslægt, I skal stole på Herren,
    for han er jeres skjold, og han kommer jer til hjælp.
11 Alle I, der tilbeder Herren, I skal stole på ham,
    for han er jeres skjold, og han kommer jer til hjælp.
12 Herren har omsorg for os og velsigner os.
    Han velsigner Israels folk og Arons slægt,
13 han velsigner alle, der adlyder ham,
    både små og store.
14 Herren vil lade jeres antal vokse,
    give jer mange efterkommere.
15 Herren, der skabte himlen og jorden,
    vil velsigne jer.
16 Himlen er Herrens område,
    men jorden har han givet til menneskene.
17 De døde lovsynger ikke Herren,
    i stilhedens rige prises han ikke.
18 Men vi, der lever, vi lover Herren,
    vi vil prise ham nu og altid.[a]
Halleluja!

Notas al pie

  1. 115,18 Eller „til evig tid”. Ordet evig på hebraisk henviser til en uafgrænset tidsperiode, og som her kan det henvise til ens levetid.

King James Version

Psalm 115

1Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake.

Wherefore should the heathen say, Where is now their God?

But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

Their idols are silver and gold, the work of men's hands.

They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:

They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:

They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.

They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

O Israel, trust thou in the Lord: he is their help and their shield.

10 O house of Aaron, trust in the Lord: he is their help and their shield.

11 Ye that fear the Lord, trust in the Lord: he is their help and their shield.

12 The Lord hath been mindful of us: he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.

13 He will bless them that fear the Lord, both small and great.

14 The Lord shall increase you more and more, you and your children.

15 Ye are blessed of the Lord which made heaven and earth.

16 The heaven, even the heavens, are the Lord's: but the earth hath he given to the children of men.

17 The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence.

18 But we will bless the Lord from this time forth and for evermore. Praise the Lord.