Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 24

En brud til Isak

1Abraham var nu blevet en gammel mand og havde oplevet Herrens rige velsignelse.

En dag kaldte han på sin ældste og mest betroede tjener, som havde ansvar for alt, hvad han ejede: „Læg din hånd under min lænd,” sagde han, „og sværg ved Herren, Himlens og jordens Gud, at du aldrig vil lade min søn gifte sig med en af de kanaʼanæiske piger, som vi bor iblandt. Rejs til mit hjemland og min slægt og find en kone til Isak der.”

„Men hvad nu, hvis pigen ikke er villig til at rejse tilbage sammen med mig?” spurgte tjeneren. „Skal jeg så bringe Isak tilbage til dit gamle fædreland, så han kan slå sig ned der?”

„Nej,” sagde Abraham. „Det må du under ingen omstændigheder gøre! For Herren, Himlens Gud, gav mig ordre til at forlade mit land og mit folk, og han lovede at give mig og mine efterkommere det land, vi nu bor i som fremmede. Herren vil sende sin engel i forvejen og sørge for, at du finder den pige, som skal være min søns brud. Hvis pigen ikke vil følge med dig tilbage, er du løst fra din ed, men du må under ingen omstændigheder bringe min søn tilbage til mit hjemland!” Så lagde tjeneren hånden under sin herres lænd og svor på, at han ville gøre, som Abraham havde sagt.

10 Derpå tog tjeneren ti af Abrahams kameler og alle slags kostbare gaver, og begav sig på vej til Nakors by i Aram-Naharajim.[a] 11 Da han nåede frem, lod han kamelerne lægge sig ned ved brønden uden for byen. Det var hen ad aften—ved den tid, hvor byens kvinder gik ud til brønden for at hente vand.

12 „Herre, du, min herres Gud!” bad han. „Vis godhed mod min herre Abraham og lad det lykkes for mig at udføre den opgave, han har pålagt mig. 13 Jeg stiller mig her ved brønden, nu hvor byens unge kvinder kommer ud for at hente vand. 14 Når jeg så spørger en af dem, om jeg må få en slurk vand, og hun svarer: ‚Drik kun, og lad mig også sørge for, at dine kameler får noget at drikke!’—lad det så være hende, du har udset til at blive Isaks kone. På den måde vil jeg være klar over, at du har været nådig mod min herre!”

15-16 Endnu mens han bad, kom en ung pige gående hen mod brønden med sin vandkrukke på skulderen. Hun hed Rebekka og var datter af Betuel, en søn af Milka og Nakor, Abrahams bror. Rebekka var meget smuk, og hun var jomfru. Hun gik ned til brønden og fyldte sin krukke. Da hun kom op igen, 17 skyndte tjeneren sig hen til hende og sagde: „Giv mig lidt vand fra din krukke!”

18 „Gerne!” svarede hun og tog krukken ned fra skulderen, så han kunne drikke. 19 Da han havde slukket sin tørst, tilføjede hun: „Lad mig også sørge for, at dine kameler får noget at drikke!” 20 Straks løb hun hen til vandtruget og tømte sin krukke. Derefter hentede hun mere vand og hældte det i truget, indtil kamelerne var færdige med at drikke. 21 Imens stod tjeneren og betragtede hende i tavshed—spændt på, om Gud havde ladet hans rejse lykkes.

22 Da kamelerne endelig havde slukket deres tørst, gav tjeneren pigen en guldnæsering[b] og satte to tunge guldarmbånd på hendes arme.[c] 23 „Sig mig, hvem du er datter af,” sagde han, „og om der er plads i din fars hus, så jeg og mine folk kan få husly der i nat.”

24 Hun svarede: „Jeg er datter af Betuel, som er Milkas og Nakors søn. 25 Vi har masser af halm og foder og plads, så I kan overnatte hos os.”

26 Ved disse ord bøjede tjeneren sig og lovpriste Gud. 27 „Tak Herre, du min herre Abrahams Gud,” udbrød han. „Tak for din godhed og trofasthed imod min herre, og tak, fordi du førte mig direkte til min herres slægtninge.”

28 Imidlertid løb pigen hjem og fortalte sin familie, hvad der var sket. 29-30 Da hendes bror Laban så næseringen og armbåndene på sin søsters arme og hørte hende fortælle, hvad manden havde sagt til hende, skyndte han sig ud til brønden, hvor manden stadig stod med sine kameler. 31 „Velkommen, kære ven,” sagde han. „Kom dog og vær vores gæst! Hvorfor står du herude? Vi har allerede gjort klar til at modtage dig og dine kameler.”

32 Så fulgte manden med Laban hjem. Bagagen blev læsset af kamelerne og Laban sørgede for halm og foder til dem. Så bragte han vand til den gamle tjener og hans kameldrivere, så de kunne vaske deres fødder. 33 Derefter blev der serveret mad, men Abrahams tjener sagde: „Jeg vil ikke spise noget, før jeg har fortalt jer om mit ærinde.”

„Sig frem!” svarede Laban.

34 „Jeg er Abrahams tjener,” begyndte manden. 35 „Herren har velsignet min herre i rigt mål, så han er blevet en velhavende mand med masser af får, kvæg, sølv og guld, tjenere, kameler og æsler.

36 Min herres kone, Sara, fødte ham en søn i hans alderdom, og den søn har han givet alt, hvad han ejer. 37 Og nu har min herre ladet mig sværge på, at jeg ikke vil lade hans søn gifte sig med en af de lokale kanaʼanæiske piger. 38 I stedet bad han mig tage hertil og opsøge hans slægt og finde en brud til hans søn. 39 ‚Hvad nu, hvis jeg ikke kan finde en pige, der vil følge med tilbage?’ spurgte jeg. 40 Han svarede: ‚Den Herre, i hvis nærhed jeg har levet mit liv, vil sende sin engel i forvejen og lade din rejse lykkes, så du kan finde min søn en kone fra min egen slægt. 41 Hvis ikke, er du løst fra din ed. Det samme er tilfældet, hvis hendes familie ikke vil lade hende følge med dig.’

42 Da jeg i dag gjorde holdt ved brønden, bad jeg følgende bøn: ‚Herre, du min herre Abrahams Gud! Lad det ærinde lykkes, som jeg er kommet for at udføre. 43 Jeg stiller mig her ved brønden, og så siger jeg til en af pigerne, der kommer for at hente vand: „Giv mig lidt vand at drikke fra din krukke!” 44 Hvis pigen så svarer: „Drik kun, og lad mig også sørge for dine kameler!”—lad det da være tegnet på, at det er den pige, du har udset til min herres søn.’

45 Mens jeg endnu bad, kom Rebekka gående med sin vandkrukke på skulderen. Hun gik ned til brønden og fyldte krukken. Da jeg sagde: ‚Giv mig lidt vand at drikke fra din krukke!’ 46 sænkede hun straks krukken og gav mig vand, idet hun sagde: ‚Drik kun, herre, og lad mig også sørge for, at dine kameler får noget at drikke!’ Så drak jeg, og hun sørgede for kamelerne. 47 Bagefter sagde jeg til hende: ‚Sig mig, hvem du er datter af.’ Hun svarede: ‚Min far hedder Betuel og er søn af Milka og Nakor.’ Da gav jeg hende næseringen og satte armbåndene på hendes arme. 48 Og jeg takkede min herre Abrahams Gud, fordi han havde ledt mig hele vejen, til jeg stod over for min herres brors barnebarn, der skulle være hans søns brud. 49 Derfor vil jeg nu gerne vide, om I vil opfylde min herres ønske. Jeg vil gerne have et klart svar, ja eller nej, så jeg ved, hvad jeg har at rette mig efter.”

50 Da svarede Laban og Betuel: „Det er helt klart, at Herren har ført dig herhen! Hvad kan vi sige mere? 51 Tag kun Rebekka med dig! Lad hende gifte sig med din herres søn, sådan som Herren har bestemt det.”

52 Ved de ord bøjede Abrahams tjener sig med ansigtet mod jorden og lovpriste Herren. 53 Så hentede han smykker af sølv og guld tillige med smukke dragter, som han gav til Rebekka. Også hendes bror og mor fik gaver. 54 Så spiste han og hans ledsagere til aften og overnattede i huset. Da de var stået op næste morgen, sagde han: „Lad mig nu tage tilbage til min herre.”

55 „Vi vil gerne beholde Rebekka en halv snes dage endnu,” svarede pigens bror og mor. „Derefter kan I tage af sted.”

56 „Ophold mig ikke længere end nødvendigt,” bad tjeneren. „Herren har jo ladet mit ærinde lykkes, og jeg må tilbage til min herre.”

57 „Lad os kalde på pigen og lade hende afgøre sagen,” svarede de. 58 Så kaldte de på Rebekka og spurgte hende: „Er du parat til at rejse med denne mand?”

„Ja, jeg er,” svarede hun.

59 De tog så afsked med Rebekka. Den kvinde, som havde passet Rebekka fra lille, fik besked på også at tage med. 60 Familien velsignede Rebekka med følgende ord: „Må dine efterkommere blive talt i tusinder! Må dine efterkommere besejre alle deres fjender!”

61 Så satte Rebekka og hendes tjenestepiger sig op på kamelerne og fulgte med Abrahams tjener.

62 I mellemtiden ventede Isak hjemme hos sin far. Han boede ellers selv i Negev, ved brønden Beʼer-Lahaj-Roi.[d] 63 En dag hen imod aftenstid, da han gik sig en tur ude på marken fordybet i egne tanker, så han op og fik øje på en karavane af kameler, der nærmede sig. 64 Da Rebekka fik øje på ham, gjorde hun straks holdt og steg af sin kamel.

65 „Hvem er den mand, der kommer gående dér på marken for at møde os?” spurgte hun Abrahams tjener.

„Det er min herres søn,” svarede tjeneren. Da skyndte hun sig at trække sløret for ansigtet. 66 Så fortalte tjeneren hele historien til Isak.

67 Isak førte nu Rebekka ind i sin mors telt, og hun blev hans kone. Han kom til at holde meget af hende, og hun var til stor trøst for ham efter tabet af moderen.

Notas al pie

  1. 24,10 Det vil sige Aram mellem de to floder i det nordlige Mesopotamien.
  2. 24,22 Teksten tilføjer: „som vejede en halv shekel”, dvs. ca. 8 g.
  3. 24,22 Teksten tilføjer: „som vejede ti shekel”, ca. 160 g.
  4. 24,62 Navnet betyder: „Den levende, som ser”.

Amplified Bible

Genesis 24

A Bride for Isaac

1Now Abraham was old, [well] advanced in age; and the Lord had blessed Abraham in all things. Abraham said to his servant [Eliezer of Damascus], the oldest of his household, who had charge over all that Abraham owned, “Please, put your hand under my thigh [as is customary for affirming a solemn oath], and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I live, but you will [instead] go to my [former] country (Mesopotamia) and to my relatives, and take a wife for my son Isaac [the heir of the covenant promise].” The servant said to him, “Suppose the woman will not be willing to follow me back to this country; should I take your son back to the country from which you came?” Abraham said to him, “See to it that you do not take my son back there! The Lord, the God of heaven, who took me from my father’s house, from the land of my family and my birth, who spoke to me and swore to me, saying, ‘To your descendants I will give this land’—He will send His angel before you [to guide you], and you will take a wife from there for my son [and bring her here]. If the woman is not willing to follow you [to this land], then you will be free from this my oath and blameless; only you must never take my son back there.” So the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and swore to him concerning this matter.

10 Then the servant took ten of his master’s camels, and set out, taking some of his master’s good things with him; so he got up and journeyed to [a]Mesopotamia [between the Tigris and the Euphrates Rivers], to the city of Nahor [the home of Abraham’s brother]. 11 He made the camels kneel down outside the city by the well of water at the time of the evening when women go out to draw water. 12 And he said, “O Lord, God of my master Abraham, please grant me success today, and show lovingkindness (faithfulness) to my master Abraham. 13 Behold, I stand here at the spring of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water; 14 now let it be that the girl to whom I say, ‘Please, let down your jar so that I may [have a] drink,’ and she replies, ‘Drink, and I will also give your camels water to drink’—may she be the one whom You have selected [as a wife] for Your servant Isaac; and by this I will know that You have shown lovingkindness (faithfulness) to my master.”

Rebekah Is Chosen

15 Before Eliezer had finished speaking (praying), Rebekah came out with her [water] jar on her shoulder. Rebekah was the daughter of Bethuel the [b]son of Milcah, who was the wife of Abraham’s brother Nahor. 16 The girl was very beautiful, a virgin and unmarried; and she went down to the spring and filled her jar and came up. 17 Then the servant ran to meet her, and said, “Please let me drink a little water from your jar.” 18 And she said, “Drink, my lord”; and she quickly lowered her jar to her hand, and gave him a drink. 19 When she had given Eliezer a drink, she said, “I will also draw water for your camels until they have finished drinking.” 20 So she quickly emptied her jar into the trough, and ran again to the well and drew water for all his camels. 21 Meanwhile, the man stood gazing at Rebekah in [reverent] silence, [waiting] to know if the Lord had made his trip successful or not.

22 When the camels had finished drinking, Eliezer took a gold ring weighing a half-shekel and two bracelets for her hands weighing ten shekels in gold, 23 and said, “Whose daughter are you? Please tell me, is there room in your father’s house for us to lodge?” 24 And she said to him, “I am the daughter of Bethuel, Milcah’s son, whom she bore to [her husband] Nahor.” 25 Again she said to him, “We have plenty of both straw and feed, and also room to lodge.” 26 The man bowed his head and worshiped the Lord. 27 He said, “Blessed be the Lord, the God of my master Abraham, who has not denied His lovingkindness and His truth to my master. As for me, the Lord led me to the house of my master’s brothers.”

28 Then the girl ran and told her mother’s household what had happened. 29 Now Rebekah had a brother whose name was Laban; and Laban ran out to the man at the well. 30 When he saw the ring and the bracelets on his sister’s arms, and when he heard Rebekah his sister, saying, “The man said this to me,” he went to Eliezer and found him standing by the camels at the spring. 31 And Laban said, “Come in, blessed of the Lord! Why do you stand outside since I have made the house ready and have prepared a place for the camels?” 32 So the man came into the house, and Laban unloaded his camels and gave them straw and feed, and [he gave] water to [Eliezer to] wash his feet and the feet of the men who were with him. 33 But when food was set before him, he said, “I will not eat until I have stated my business.” And Laban said, “Speak on.” 34 So he said, “I am Abraham’s servant. 35 The Lord has greatly blessed my master, and he has become great (wealthy, powerful); He has given him flocks and herds, and silver and gold, and servants and maids, and camels and donkeys. 36 Now Sarah my master’s wife bore a son to my master when she was in her old age, and he has given everything that he has to him. 37 My master made me swear [an oath], saying, ‘You must not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, in whose land I live; 38 but you shall [instead] go to my father’s house and to my family and take a wife for my son [Isaac].’ 39 Then I said to my master, ‘But suppose the woman will not follow me [back to this land].’ 40 He said to me, ‘The Lord, before whom I walk [habitually and obediently], will send His angel with you to make your journey successful, and you will take a wife for my son from my relatives and from my father’s house; 41 then you will be free of my oath, when you come to my relatives; and if they do not give her to you, you will [also] be free of my oath.’

42 “I came today to the spring, and said, ‘O Lord, God of my master Abraham, if now You will make my journey on which I go successful; 43 please look, I am standing by the spring of water; now let it be that when the maiden [whom You have chosen for Isaac] comes out to draw [water], and to whom I say, “Please, give me a little water to drink from your jar”; 44 and if she says to me, “You drink, and I will also draw [water] for your camels”; let that woman be the one whom the Lord has selected and chosen [as a wife] for my master’s son.’

45 “Before I had finished praying in my heart, behold, Rebekah came out with her [water] jar on her shoulder, and she went down to the spring and drew water. And I said to her, ‘Please, let me have a drink.’ 46 And she quickly let down her jar from her shoulder, and said, ‘Drink, and I will also water your camels’; so I drank, and she also watered the camels. 47 Then I asked her, ‘Whose daughter are you?’ She said, ‘The daughter of Bethuel, Nahor’s son, whom Milcah bore to him’; and I [c]put the ring in her nose, and the bracelets on her arms. 48 And I bowed down my head and worshiped the Lord, and blessed the Lord, the God of my master Abraham, who had led me in the right way to take the daughter of my master’s brother to his son [as a wife]. 49 So now if you are going to show kindness and truth to my master [being faithful to him], tell me; and if not, tell me, that I may turn to the right or to the left [and go on my way].”

50 Then Laban and Bethuel answered, “The matter has come from the Lord; so we dare not speak bad or good [to you about it—we cannot interfere]. 51 Rebekah is before you; take her and go, and let her be the wife of your master’s son, as the Lord has spoken.”

52 When Abraham’s servant heard their words, he bowed himself to the ground [in worship] before the Lord. 53 Then the servant brought out jewelry of silver, jewelry of gold, and articles of clothing, and gave them to Rebekah; he also gave precious things to her brother and her mother. 54 Then he and the men who were with him ate and drank and spent the night [there]. In the morning when they got up, he said, “Now send me back to my master.” 55 But Rebekah’s brother and mother said, “Let the girl stay with us a few days—at least ten; then she may go.” 56 But Eliezer said to them, “Do not delay me, since the Lord has prospered my way. Send me away, so that I may go back to my master.” 57 And they said, “We will call the girl and ask her [d]what she prefers.” 58 So they called Rebekah and said, “Will you go with this man?” And she answered, “I will go.” 59 So they sent off their sister Rebekah and her nurse [Deborah, as her attendant] and Abraham’s servant [Eliezer] and his men. 60 They blessed Rebekah and said to her,

“May you, our sister,
Become [the mother of] thousands of ten thousands,
And may your descendants possess (conquer)
The [city] gate of those who hate them.”

61 Then Rebekah and her attendants [e]stood, and they mounted camels and followed the man. So the servant took Rebekah and went on his way.

Isaac Marries Rebekah

62 Now Isaac had returned from going to Beer-lahai-roi (Well of the Living One Who Sees Me), for he was living in the [f]Negev. 63 Isaac went out to bow down [in prayer] in the field in the [early] evening; he raised his eyes and looked, and camels were coming. 64 Rebekah also raised her eyes and looked, and when she saw Isaac, she dismounted from her camel. 65 She said to the servant, “Who is that man there walking across the field to meet us?” And the servant said, “He is my master [Isaac].” So she took a veil and covered herself [as was customary]. 66 The servant told Isaac everything that he had done. 67 Then Isaac brought her into his mother Sarah’s tent, and he took Rebekah [in marriage], and she became his wife, and he loved her; therefore Isaac was comforted after his mother’s death.

Notas al pie

  1. Genesis 24:10 Heb Aram Naharaim, “Aram of the two rivers.”
  2. Genesis 24:15 See 22:20-24.
  3. Genesis 24:47 This was a customary act of admiration and respect; otherwise, Rebekah would not have accepted it.
  4. Genesis 24:57 Lit mouth.
  5. Genesis 24:61 The Hebrew verb “to stand” or “arise” is often used as an instruction to prepare to fulfill a command, somewhat similar to the military command “attention.”
  6. Genesis 24:62 The South country, south and west of the Dead Sea.