Bibelen på hverdagsdansk

Josua 22

Krigerne fra de østlige stammer vender hjem

1Josva kaldte nu krigerne fra Rubens og Gads stammer samt fra Manasses halve stamme til sig 2-3 og sagde til dem:

„I har gjort nøjagtig, som Herrens tjener Moses gav jer besked på—og I har også gjort, hvad jeg har sagt. I har gjort jeres pligt over for de andre stammer ved nøje at følge Herrens befalinger i al den tid, det tog at indtage landet. Nu har Herren endelig givet os fred og fremgang i landet, sådan som han lovede. Derfor er det på tide, at I vender hjem til det land på den anden side af Jordanfloden, som Moses gav jer. Men husk fortsat at adlyde Guds bud, de love, som han gav til Moses. Elsk Herren, jeres Gud, gør hans vilje og adlyd hans bud. Vær tro imod ham og tjen ham af hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl!”

Så velsignede Josva dem og gav dem fri til at tage hjem. Moses havde jo givet den ene halvdel af Manasses stamme land i Bashan, og Josva havde givet den anden halvdel land blandt de andre israelitter vest for Jordanfloden. Efter at Josva havde velsignet dem, sagde han til dem: „I vender rige hjem med masser af krigsbytte: kvæg, sølv, guld, bronze, jern og tøj. Alt dette skal I dele med jeres slægtninge derhjemme!”

Så forlod krigerne fra Rubens, Gads og Manasses halve stamme israelitternes lejr ved Shilo i Kanaʼan og satte kurs mod Jordanfloden for at vende hjem til deres eget land i Gilead. 10 Men inden de satte over floden, byggede de ved Gelilot i Kanaʼan et stort alter, som kunne ses på lang afstand.

11 Da israelitterne fik at vide, at de havde bygget deres eget alter, 12 samledes lederne i Shilo og gjorde klar til krig imod dem. 13-15 De sendte en delegation i forvejen anført af Pinehas, præsten Eleazars søn. Delegationen, som foruden Pinehas bestod af lederne for hver af de ti øvrige stammer, satte over floden for at tale med Rubens, Gads og Manasses halve stamme i Gilead.

16 „Israels folk forlanger en forklaring på, hvorfor I har syndet imod Israels Gud og vendt jer fra ham, så I har bygget et alter og gjort oprør imod ham,” sagde de. 17-18 „I burde have taget ved lære af den synd, vi begik ved Peor, og som stadig tynger os. Hvorfor vil I gøre oprør igen, når I udmærket ved, at det vil udløse Herrens straf over os? 19 Hvis det land, I bor i, er besmittet af afgudsdyrkelse, så kom tilbage til Herrens land, hvor hans bolig er. Vi deler gerne vores land med jer, men hvis I begynder at ofre på et andet alter end Herrens sande alter, gør I oprør imod ham og drager os med ind i det. 20 Har I glemt, at dengang Akan, Zerachs søn, syndede imod Herren, ramte straffen ikke kun ham, men hele Israels folk?”

21 Rubens, Gads og Manasses halve stamme svarede: 22-23 „Herren er almægtig, Gud over alle guder, og han ved, at hensigten med dette alter ikke var at gøre oprør imod ham. Vi ønsker også, at hele Israel skal vide, at vi ikke har i sinde at ofre brændofre, afgrødeofre og takofre på det alter. Må Herrens forbandelse ramme os, hvis det havde været vores hensigt. 24-25 Nej, vi har bygget det, fordi vi frygter, at jeres efterkommere i fremtiden kan finde på at sige til vores efterkommere: ‚Hvad ret har I til at tilbede Herren, Israels Gud? Herren har sat Jordanfloden som en grænse mellem vores folk og jeres folk; det viser, at I ikke er rigtige israelitter.’ Resultatet bliver så, at I får vores efterkommere til at opgive at tilbede Herren. 26-27 Denne frygt er baggrunden for, at vi har bygget alteret som en påmindelse. Det skal være et tegn for vores og jeres efterkommere, at vi har samme ret som jer til at tilbede Herren med brændofre, takofre og andre ofre. Jeres efterkommere skal ikke komme og påstå, at vi ikke hører Herren til! 28 Gør de det, kan vores efterkommere frimodigt svare: ‚Se det alter, som vores forfædre byggede. Det ligner Herrens sande alter, men det er ikke beregnet til at ofre på. Det er et tegn på, at vi har samme ret som jer til at tilbede Herren, Israels Gud.’ 29 Det er bestemt ikke vores hensigt at gøre oprør imod Herren og bygge et alter, der skal konkurrere med Herrens sande alter, der står foran hans bolig, for kun på det alter kan der ofres til ham.”

30 Da præsten Pinehas og stammelederne hørte den forklaring, var de lettede. 31 „I dag står det klart,” sagde Pinehas, „at Herren stadig er med os, for I har ikke syndet imod ham, sådan som vi troede. Tværtimod har I reddet os fra at begå en stor fejl og blive straffet af Herren.”

32 Så vendte Pinehas og hans delegation tilbage til Israels folk og fortalte, hvordan det var gået, 33 og hele Israel frydede sig og lovpriste Gud. Fra da af var der ikke længere tale om at gå i krig mod stammerne øst for Jordanfloden. 34 Rubens og Gads stamme kaldte alteret for „Mindealter”, fordi det skulle minde begge parter om, at de alle regnede Herren som deres Gud.

New Russian Translation

Joshua 22

Восточные роды возвращаются на свои земли

1Иисус призвал рувимитов, гадитов и половину рода Манассии 2и сказал им:

– Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, слуга Господа, и были послушны мне во всем, что я вам повелевал. 3Долгое время, до этого самого дня, вы не оставляли своих братьев, но несли служение, которое дал вам Господь, ваш Бог. 4Теперь Господь, ваш Бог, дал вашим братьям покой, как Он и обещал. Поэтому возвращайтесь домой, в землю, которую слуга Господа Моисей дал вам на другой стороне Иордана. 5Только прилежно исполняйте повеления и Закон, которые дал вам Моисей, слуга Господа: любите Господа, вашего Бога, ходите всеми Его путями, храните Его повеления, крепко держитесь Его и служите Ему от всего сердца и от всей души.

6Иисус благословил их и отпустил, и они вернулись в свои шатры. 7(Одной половине рода Манассии Моисей дал землю в Башане, а другой половине рода Иисус дал землю на западной стороне Иордана с их братьями). Отпуская их домой, Иисус благословил их, 8сказав:

– Возвращайтесь домой со своим великим богатством – большими стадами, серебром, золотом, бронзой и железом, и великим множеством одежд – и поделитесь со своими братьями добычей, взятой вами у врагов.

9И рувимиты, гадиты и половина рода Манассии оставили израильтян в Шило, что в Ханаане, чтобы вернуться в Галаад, в свою землю, которой они овладели по повелению Господа, данному через Моисея.

Жертвенник «Свидетель»

10Придя в Гелилот, что рядом с Иорданом, в земле Ханаана, рувимиты, гадиты и половина рода Манассии соорудили там у Иордана огромный жертвенник. 11Когда израильтяне услышали, что те соорудили жертвенник на границе Ханаана в области, что рядом с Иорданом, на израильской стороне, 12все общество Израиля собралось в Шило, чтобы идти на них войной.

13Израильтяне послали в землю Галаада, к рувимитам, гадитам и половине рода Манассии Пинехаса, сына священника Элеазара. 14С ним отправилось десять вождей, по одному от каждого из израильских родов, каждый из них был главой семейства среди израильских кланов.

15Когда они пришли в Галаад – к рувимитам, гадитам и половине рода Манассии, – они сказали им:

16– Все общество Господне говорит: «Как вы могли совершить такое предательство против Бога Израиля? Как вы могли отступить от Господа и соорудить себе жертвенник, восстав ныне против Господа? 17Разве не было с нас довольно греха Пеора?[a] До этого самого дня мы еще не очистились от того греха, за который весь народ Господа поразил мор! 18А сегодня вы собираетесь отступить от Господа? Если сегодня вы восстанете против Господа, то завтра Он разгневается на все общество Израиля. 19Если ваша земля нечиста, то перейдите в землю Господа, где стоит Господня скиния, и разделите землю с нами. Только не восставайте против Господа и против нас, сооружая себе иной жертвенник, нежели жертвенник Господа, нашего Бога. 20Разве когда Ахан, сын Зераха, нечестно поступил с посвященными вещами[b], не обрушился гнев на все общество Израиля? А за тот грех умер не он один».

21Рувимиты, гадиты и половина рода Манассии ответили главам израильских кланов:

22– Господь, Бог богов! Господь, Бог богов! Он знает, и Израиль пусть знает: если это было восстание или предательство против Господа, то не щадите[c] нас сегодня. 23Если мы построили свой собственный жертвенник, чтобы отступить от Господа и приносить на нем всесожжения и хлебные приношения или совершать жертвы примирения, то пусть Сам Господь призовет нас к ответу. 24Нет! Мы сделали это из страха, что однажды ваши потомки могут сказать нашим: «Что вам до Господа, Бога Израиля? 25Господь сделал Иордан границей между нами и вами, рувимиты и гадиты! Нет у вас доли в Господе». Так ваши потомки могут заставить наших перестать чтить Господа.

26Вот почему мы сказали: «Приготовимся и соорудим жертвенник, но не для всесожжений или жертвоприношений». 27Напротив, пусть он будет свидетелем между нами и вами и грядущими поколениями, что мы чтим Господа в Его святилище своими всесожжениями, приношениями и жертвами примирения. Тогда в будущем ваши потомки не смогут сказать нашим: «Нет у вас доли в Господе».

28Мы говорили, что если они когда-нибудь скажут это нам или нашим потомкам, то мы ответим: «Посмотрите на жертвенник, который соорудили наши отцы по образу жертвенника Господа не для всесожжений или приношений, но для свидетельства между нами и вами».

29Да не будет с нами того, чтобы нам сегодня восстать против Господа и отступить от Него, соорудив иной жертвенник для всесожжений, хлебных приношений и жертв, нежели тот жертвенник Господа, нашего Бога, что находится перед Его скинией.

30Когда священник Пинехас и вожди общины – главы израильских кланов – услышали, что сказали рувимиты, гадиты и половина рода Манассии, они были удовлетворены. 31И священник Пинехас, сын Элеазара, сказал рувимитам, гадитам и половине рода Манассии:

– Сегодня мы узнали, что Господь с нами, потому что вы не совершили против Господа этого предательства. Теперь вы избавили израильтян от руки Господа.

32И священник Пинехас, сын Элеазара, возвратился вместе с вождями от рувимитов и гадитов в Галааде и принес от них ответ в Ханаан, к израильтянам. 33Те были рады услышать эту весть и возблагодарили Бога. И больше они не говорили о том, чтобы пойти войной на страну, где живут рувимиты и гадиты, и опустошить ее.

34А рувимиты и гадиты назвали жертвенник «Свидетель»[d], потому что, говорили они[e]: «Это свидетель между нами, что Господь есть Бог».

Notas al pie

  1. 22:17 См. Чис. 25:1-9.
  2. 22:20 На языке оригинала стоит слово, которое говорит о полном посвящении предметов или людей Господу, часто осуществлявшемся через их уничтожение.
  3. 22:22 Букв.: «пусть (Он) не пощадит».
  4. 22:34 Возможный текст; в нормативном еврейском тексте этого слова нет.
  5. 22:34 В нормативном еврейском тексте эти слова отсутствуют.