Bibelen på hverdagsdansk

Josua 18

Fordelingen af resten af landet

1Nu da landet var under Israels kontrol, samledes folket i Shilo for at rejse åbenbaringsteltet. Dog var der endnu syv af stammerne, som ikke havde fået tildelt deres landområder.

Josva spurgte dem: „Hvor længe vil I vente med at tage det land i besiddelse, som Herren, jeres Gud, har lovet jer? Udvælg tre mænd fra hver stamme, så vil jeg sende dem ud for at kortlægge de resterende områder, så vi kan få fastlagt de sidste stammers landegrænser. 5-6 De skal opdele landet i syv områder, idet Judas stamme allerede har fået land mod syd og Josefs stammer mod nord. Så vil vi ved lodtrækning fordele disse områder mellem de sidste syv stammer. Levitterne får ingen jord, da de arbejder direkte for Herren. Gud selv er deres arvelod, og han vil sørge for dem. Gads stamme og Rubens stamme samt Manasses halve stamme skal heller ikke have noget jord, for de har allerede fået tildelt deres arvelod øst for Jordanfloden, som Moses lovede dem.”

Til de udvalgte mænd sagde Josva: „Tag af sted og kortlæg hele landet, og kom så tilbage til mig med jeres skrevne rapport, så vil vi kaste lod for Herrens ansigt her i Shilo.” Mændene tog nu af sted, som de havde fået besked på, og opdelte området i syv territorier med en liste over byerne i de enkelte territorier. Derpå vendte de tilbage til Josva i lejren ved Shilo, 10 og under den efterfølgende lodtrækning viste Herren Josva, hvordan territorierne skulle fordeles mellem stammerne.

Benjamins arvelod

11 Klanerne af Benjamins stamme fik ved lodtrækning tildelt området mellem Judas og Efraims territorier.

12 Nordgrænsen løb fra Jordanfloden op om Jeriko og vestpå gennem højlandet og Bet-Avens ørken. 13 Den fortsatte til den sydlige skråning over for Luz, der også kaldes Betel, og gik videre til Atarot-Addar i højlandet syd for Nedre Bet-Horon. 14 Vestgrænsen gik herfra mod syd og fulgte den vestlige side af højdedraget over for Bet-Horon for at ende ved landsbyen Kirjat-Baʼal, som også kaldes Kirjat-Jearim, som tilhørte Judas stamme.

15 Den sydlige grænse løb fra udkanten af Kirjat-Jearim vestpå til Neftoakilden 16 og ned til foden af bjerget ved Hinnoms dal i den nordlige ende af Refaims dal. Derfra gik den gennem Hinnoms dal syd om de høje, hvor jebusitterne boede, og fortsatte ned til En-Rogel. 17 Fra En-Rogel løb grænsen mod nordøst til En-Shemesh, videre til Gelilot over for Adummimpasset og ned til Bohanstenen, der er opkaldt efter Rubens søn, 18 videre til højdedraget nord for Bet-ha-Araba, ned i Jordandalen 19 og nord om Bet-Hogla for at ende nær det sted ved Det Døde Hav, hvor Jordanfloden løber ud i søen.

20 Den østlige grænse fulgte Jordanfloden. Det var Benjamins territorium.

21 Benjamins stamme fik følgende byer: Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Ketzitz, 22 Bet-ha-Araba, Zemarajim, Betel, 23 Avvim, Para, Ofra, 24 Kefar-ha-Ammoni, Ofni og Geba, i alt 12 byer med tilhørende landsbyer. 25 Desuden Gibeon, Rama, Beʼerot, 26 Mitzpe, Kefira, Mosa, 27 Rekem, Jirpeʼel, Tarala, 28 Zela, Elef, Jebus, der også kaldes Jerusalem, Gibea og Kirjat-Jearim, i alt 14 byer med tilhørende landsbyer.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約書亞記 18

其餘土地的分配

1征服了這些地方以後,以色列全體會眾都聚集在示羅,把會幕設立在那裡。 這時,以色列還有七個支派沒有分到產業。 約書亞對他們說:「你們等到什麼時候才去佔領你們祖先的上帝耶和華賜給你們的土地呢? 你們每支派要派出三個人,我要差他們去偵察,按各支派應得的土地繪製地圖,然後回來稟告我。 他們要把土地劃分作七份。猶大要留在南部自己的領土上,約瑟家族要留在北部自己的領土上。 你們把這七份土地繪成地圖交給我,我要在我們的上帝耶和華面前為你們抽籤。 你們當中的利未人沒有份,因為做耶和華的祭司這職任就是他們的產業。至於迦得支派、呂便支派和瑪拿西半個支派,摩西已把約旦河東的土地分給他們了。」

那些畫地圖的人啟程出發的時候,約書亞囑咐他們說:「你們要走遍那裡,繪製地圖,然後回來稟告我,我要在示羅,在耶和華面前為你們抽籤。」 於是,他們走遍那裡,把所有城邑分作七份,繪在冊上,然後回到示羅見約書亞。 10 約書亞便在示羅按照以色列的支派,在耶和華面前為他們抽籤分地。

便雅憫支派分到的土地

11 便雅憫支派按宗族抽籤分到的領土,座落在猶大和約瑟支派的領土之間。 12 他們北部的邊界從約旦河起,沿耶利哥北面的山坡直上,往西穿過山區,直到伯·亞文的曠野; 13 從那裡經路斯,即伯特利南面山坡到下伯·和崙南面山區的亞他綠·亞達。 14 西面的邊界自伯·和崙對面山的西側向南直到猶大人的基列·巴力,即基列·耶琳。 15 南部邊界從基列·耶琳的邊界開始向西直到尼弗多亞的水泉, 16 又往下到欣嫩子谷對面的山麓,也就是利乏音谷北邊,然後往南,經欣嫩谷到耶布斯山南部,直到隱·羅結; 17 然後,向北先後到隱·示麥,亞都冥山坡對面的基利綠,呂便的兒子波罕所立的大石, 18 以及亞拉巴的對面,再往北下到亞拉巴; 19 又沿著伯·曷拉的北面直到鹽海的北岸,也就是約旦河的南部河口。這是南部的邊界。 20 東面以約旦河為界。這是便雅憫人按宗族分到的土地和四周的邊界。

21 以下是便雅憫支派按宗族分到的城邑:耶利哥、伯·曷拉、伊麥·基悉、 22 伯·亞拉巴、西瑪蓮、伯特利、 23 亞文、巴拉、俄弗拉、 24 基法·阿摩尼、俄弗尼、迦巴,共十二座城及其附近的鄉村。 25 還有基遍、拉瑪、比錄、 26 米斯巴、基非拉、摩撒、 27 利堅、伊利毗勒、他拉拉、 28 洗拉、以利弗、耶布斯——即耶路撒冷、基比亞、基列,共十四座城及其附近的鄉村。

這就是便雅憫各宗族所分到的土地。