Bibelen på hverdagsdansk

Job 33

Elihu irettesætter Job

1Hør nu her, Job, hvad jeg har at sige.
    Lyt omhyggeligt til alle mine ord.
Nu, da jeg har taget bladet fra munden,
    og ordene ligger mig på tungen,
så lad mig sige, hvad jeg har på hjerte.
    Jeg taler ærligt og oprigtigt.
Det var Guds Ånd, der skabte mig.
    Den Almægtiges åndepust gav mig liv.
Gør dig parat til at svare, hvis du kan,
    kom bare med dine argumenter.
Overfor Gud er vi lige, du og jeg.
    Vi er begge skrøbelige mennesker.
Du behøver ikke at være bange,
    for jeg ønsker ikke at genere dig.

Mens jeg sad og lyttede,
    hørte jeg, at du sagde:
‚Jeg er uskyldig og uden synd.
    Jeg har en ren samvittighed.
10 Men Gud har fundet et påskud for at straffe mig,
    han behandler mig som en fjende.
11 Han har lagt mine fødder i lænker,
    han holder øje med alt, hvad jeg foretager mig.’

12 Men dertil må jeg sige, at du tager fejl,
    for Gud er større end noget menneske.
13 Hvilken ret har du til at påstå,
    at han ikke svarer på dine spørgsmål?

14 Gud taler på mange måder,
    men tit hører vi ikke, hvad han siger.
15 Han taler gennem drømme og syner,
    mens vi ligger i vores senge om natten.
16 Han hvisker os formaninger i øret,
    viser os skræmmende billeder,
17 så vi ikke skal komme på gale veje
    eller blive stolte og hovmodige.
18 Han ønsker nemlig at advare os,
    så vi ikke går i dødens fælde.

19 Andre gange straffes et menneske med smerter,
    så han ligger bundet til sengen i konstant pine.
20 Så mister han fuldstændig appetitten
    og har ikke engang lyst til lækker mad.
21 Han taber sig og bliver en skygge af sig selv,
    ender som det rene skind og ben.
22 Han hører dødens kalden
    og nærmer sig gravens rand.
23 Men hvis en engel går i forbøn for ham,
    hvis et af Guds tusinde sendebud
        fortæller ham, hvad han bør gøre,
24 og hvis Gud derefter er nådig imod ham
    og siger: ‚Løs ham! Han skal ikke dø,
        for jeg har modtaget en løsesum,’
25 da får han sit helbred igen,
    han får sin ungdoms styrke tilbage.
26 For når han beder Gud om nåde,
    bliver han også taget til nåde.
Så bliver han forsonet med Gud
    og kan igen tænke på ham med glæde.
27 Derefter kan han fortælle sine venner:
‚Jeg syndede og gjorde oprør mod Gud,
    men han var nådig imod mig.
28 Han betalte løsesummen og reddede mig fra døden,
    så nu kan jeg atter glædes ved livet.’
29 Ja, sådan gør Gud ofte:
    Han giver os en chance til.
30 Han redder os på tærsklen til døden,
    så vi atter kan glædes ved livet.

31 Hører du, hvad jeg siger, Job?
    Du behøver ikke at svare endnu.
32 Men har du noget at sige, så kom bare med det,
    for jeg ønsker at se dig blive genoprettet.
33 Hvis ikke, så lyt til mig lidt endnu.
    Vær stille, så jeg kan lære dig visdom.”