Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 42

Jeremias advarer folket imod at flygte til Egypten

1Johanan, Jezanja, de øvrige officerer og et stort antal civile ledere kom nu hen til mig og sagde: „Gå i forbøn for os hos Herren din Gud, for som du ser, er der ikke mange tilbage af os mere. Bed Herren, din Gud, om at vise os, hvad vi skal gøre, og hvor vi skal tage hen.”

Jeg gav dem følgende svar: „Godt, jeg vil bede til Herren for jer, og alt, hvad han siger til mig, vil jeg fortælle jer i alle detaljer.”

„Vi lover højtideligt ind for Herrens ansigt, at vi vil adlyde alt, hvad han beder dig om at sige til os,” sagde de. „Uanset om vi bryder os om det eller ej, vil vi adlyde Herren, din Gud, som vi nu rådspørger gennem dig. For hvis vi gør, hvad han siger, vil det gå os godt.”

Ti dage senere svarede Herren på min bøn, og jeg kaldte så Johanan, officererne og de øvrige ledere sammen.

Derpå sagde jeg til dem: „I bad mig spørge Herren, Israels Gud, til råds, og her er hans svar:

10 Bliv boende her i landet. Hvis I gør det, vil jeg velsigne jer og give jer fremgang. Det gør mig ondt at se de lidelser, I har været igennem, selv om jeg var nødt til at straffe jer. 11 I behøver ikke frygte den babyloniske konge, for jeg vil beskytte jer, så han ikke kan gøre jer noget ondt. 12 Jeg vil være barmhjertig imod jer og sørge for, at han også er barmhjertig. I kan trygt blive boende i landet.

13-14 Men hvis I nægter at blive boende i landet, som Herren, jeres Gud, har sagt, og hvis I absolut vil til Egypten, fordi I tror jer sikre for krig og hungersnød dernede, 15 så hør, hvad Herren siger til den rest af judæere, som er tilbage: Hvis I rejser til Egypten, 16 vil al den krig og hungersnød I frygter her, følge jer, så I mister livet dernede. 17 Det er den skæbne, der venter hver eneste af jer: Hvis I slår jer ned i Egypten, vil I dø som ofre for krig, hungersnød og sygdom. Det bliver min straf for jeres ulydighed.

18 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: På samme måde som jeg i min vrede straffede Jerusalems indbyggere, vil jeg straffe jer, så snart I ankommer til Egypten. I vil blive afskyet og hadet, forbandet og hånet, og I kommer aldrig hjem til jeres land igen.”

19 Derefter sagde jeg til dem: „I er en rest af Judas folk, og Herren har advaret jer imod at tage til Egypten. Hvis I vælger ikke at lytte til Herren, 20 kommer I til at bøde med jeres liv. Det var jer selv, der bad mig søge Herren om råd, og I lovede at adlyde ham, lige meget hvad det var, han sagde. 21 I dag har jeg så givet jer Herrens svar, men I er åbenbart alligevel ikke villige til at gøre, som han siger. 22 Derfor skal I vide, at hvis I gør alvor af at rejse til det land, som I ønsker at flygte til, vil I blive ramt af krig, hungersnød og sygdom.”

New Living Translation

Jeremiah 42

Warning to Stay in Judah

1Then all the military leaders, including Johanan son of Kareah and Jezaniah[a] son of Hoshaiah, and all the people, from the least to the greatest, approached Jeremiah the prophet. They said, “Please pray to the Lord your God for us. As you can see, we are only a tiny remnant compared to what we were before. Pray that the Lord your God will show us what to do and where to go.”

“All right,” Jeremiah replied. “I will pray to the Lord your God, as you have asked, and I will tell you everything he says. I will hide nothing from you.”

Then they said to Jeremiah, “May the Lord your God be a faithful witness against us if we refuse to obey whatever he tells us to do! Whether we like it or not, we will obey the Lord our God to whom we are sending you with our plea. For if we obey him, everything will turn out well for us.”

Ten days later the Lord gave his reply to Jeremiah. So he called for Johanan son of Kareah and the other military leaders, and for all the people, from the least to the greatest. He said to them, “You sent me to the Lord, the God of Israel, with your request, and this is his reply: 10 ‘Stay here in this land. If you do, I will build you up and not tear you down; I will plant you and not uproot you. For I am sorry about all the punishment I have had to bring upon you. 11 Do not fear the king of Babylon anymore,’ says the Lord. ‘For I am with you and will save you and rescue you from his power. 12 I will be merciful to you by making him kind, so he will let you stay here in your land.’

13 “But if you refuse to obey the Lord your God, and if you say, ‘We will not stay here; 14 instead, we will go to Egypt where we will be free from war, the call to arms, and hunger,’ 15 then hear the Lord’s message to the remnant of Judah. This is what the Lord of Heaven’s Armies, the God of Israel, says: ‘If you are determined to go to Egypt and live there, 16 the very war and famine you fear will catch up to you, and you will die there. 17 That is the fate awaiting every one of you who insists on going to live in Egypt. Yes, you will die from war, famine, and disease. None of you will escape the disaster I will bring upon you there.’

18 “This is what the Lord of Heaven’s Armies, the God of Israel, says: ‘Just as my anger and fury have been poured out on the people of Jerusalem, so they will be poured out on you when you enter Egypt. You will be an object of damnation, horror, cursing, and mockery. And you will never see your homeland again.’

19 “Listen, you remnant of Judah. The Lord has told you: ‘Do not go to Egypt!’ Don’t forget this warning I have given you today. 20 For you were not being honest when you sent me to pray to the Lord your God for you. You said, ‘Just tell us what the Lord our God says, and we will do it!’ 21 And today I have told you exactly what he said, but you will not obey the Lord your God any better now than you have in the past. 22 So you can be sure that you will die from war, famine, and disease in Egypt, where you insist on going.”

Notas al pie

  1. 42:1 Greek version reads Azariah; compare 43:2.