Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 42

Jeremias advarer folket imod at flygte til Egypten

1Johanan, Jezanja, de øvrige officerer og et stort antal civile ledere kom nu hen til mig og sagde: „Gå i forbøn for os hos Herren din Gud, for som du ser, er der ikke mange tilbage af os mere. Bed Herren, din Gud, om at vise os, hvad vi skal gøre, og hvor vi skal tage hen.”

Jeg gav dem følgende svar: „Godt, jeg vil bede til Herren for jer, og alt, hvad han siger til mig, vil jeg fortælle jer i alle detaljer.”

„Vi lover højtideligt ind for Herrens ansigt, at vi vil adlyde alt, hvad han beder dig om at sige til os,” sagde de. „Uanset om vi bryder os om det eller ej, vil vi adlyde Herren, din Gud, som vi nu rådspørger gennem dig. For hvis vi gør, hvad han siger, vil det gå os godt.”

Ti dage senere svarede Herren på min bøn, og jeg kaldte så Johanan, officererne og de øvrige ledere sammen.

Derpå sagde jeg til dem: „I bad mig spørge Herren, Israels Gud, til råds, og her er hans svar:

10 Bliv boende her i landet. Hvis I gør det, vil jeg velsigne jer og give jer fremgang. Det gør mig ondt at se de lidelser, I har været igennem, selv om jeg var nødt til at straffe jer. 11 I behøver ikke frygte den babyloniske konge, for jeg vil beskytte jer, så han ikke kan gøre jer noget ondt. 12 Jeg vil være barmhjertig imod jer og sørge for, at han også er barmhjertig. I kan trygt blive boende i landet.

13-14 Men hvis I nægter at blive boende i landet, som Herren, jeres Gud, har sagt, og hvis I absolut vil til Egypten, fordi I tror jer sikre for krig og hungersnød dernede, 15 så hør, hvad Herren siger til den rest af judæere, som er tilbage: Hvis I rejser til Egypten, 16 vil al den krig og hungersnød I frygter her, følge jer, så I mister livet dernede. 17 Det er den skæbne, der venter hver eneste af jer: Hvis I slår jer ned i Egypten, vil I dø som ofre for krig, hungersnød og sygdom. Det bliver min straf for jeres ulydighed.

18 Herren, den Almægtige, Israels Gud, siger: På samme måde som jeg i min vrede straffede Jerusalems indbyggere, vil jeg straffe jer, så snart I ankommer til Egypten. I vil blive afskyet og hadet, forbandet og hånet, og I kommer aldrig hjem til jeres land igen.”

19 Derefter sagde jeg til dem: „I er en rest af Judas folk, og Herren har advaret jer imod at tage til Egypten. Hvis I vælger ikke at lytte til Herren, 20 kommer I til at bøde med jeres liv. Det var jer selv, der bad mig søge Herren om råd, og I lovede at adlyde ham, lige meget hvad det var, han sagde. 21 I dag har jeg så givet jer Herrens svar, men I er åbenbart alligevel ikke villige til at gøre, som han siger. 22 Derfor skal I vide, at hvis I gør alvor af at rejse til det land, som I ønsker at flygte til, vil I blive ramt af krig, hungersnød og sygdom.”

Священное Писание (Восточный Перевод)

Иеремия 42

1Все полководцы вместе с Иохананом, сыном Кареаха, и Иезанией[a], сыном Гошаи, и весь народ, от малого до великого, подошли к пророку Иеремии и сказали ему:

– Просим тебя, выслушай нашу просьбу и помолись Вечному, твоему Богу, за всех этих уцелевших. Ведь ты сам видишь, как нас, некогда многочисленных, осталось мало. Помолись, чтобы Вечный, твой Бог, сказал, куда нам идти и что делать.

– Хорошо, – ответил пророк Иеремия. – Я помолюсь Вечному, вашему Богу, как вы просили, и всё, что скажет мне Вечный, я перескажу вам, ничего не утаив.

А они сказали Иеремии:

– Пусть Вечный будет истинным и верным свидетелем против нас, если мы не сделаем всего, что Вечный, твой Бог, посылает тебя сказать нам. Будь то нам во благо или во зло – мы будем послушны Вечному, нашему Богу, к Которому мы посылаем тебя, чтобы нам обрести благо за то, что мы будем слушаться Вечного, нашего Бога.

Спустя десять дней к Иеремии было слово Вечного. Он созвал Иоханана, сына Кареаха, всех полководцев, которые были при нём, и весь народ, от малого до великого.

Он сказал им:

– Так говорит Вечный, Бог Исраила, к Которому вы посылали меня со своей просьбой: 10 «Если вы останетесь в этой стране, Я буду созидать вас, а не разрушать; Я насажу вас, а не искореню, – ведь Я скорблю о зле, которое Я вам причинил. 11 Не бойтесь царя Вавилона, которого вы страшитесь. Не бойтесь его, – возвещает Вечный, – потому что Я с вами, и Я спасу вас и избавлю от него. 12 Я помилую вас, и он явит вам милость и вернёт вас в вашу землю».

13 Но если вы скажете: «Мы не останемся в этой стране» – и ослушаетесь Вечного, вашего Бога, 14 если вы скажете: «Нет, мы уйдём и будем жить в Египте, где не увидим войны, не услышим зова рога и не будем голодать», 15 то слушайте слово Вечного, вы, остаток Иудеи. Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Если вы решите идти в Египет и пойдёте, чтобы поселиться там, 16 то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, а голод, которого вы боитесь, устремится за вами в Египет, и там вы умрёте. 17 Так будет: все, кто решит идти в Египет, чтобы поселиться там, умрут от меча, голода и мора; никто из них не уцелеет и не спасётся от беды, которую Я на них нашлю».

18 Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Как Мой гнев и негодование обрушились на тех, кто жил в Иерусалиме, так Мой гнев обрушится и на вас, когда вы войдёте в Египет. Вы будете проклятием и ужасом, порицанием и презрением, и вы никогда больше не увидите этой страны».

19 Вечный говорит вам, остаток Иудеи: «Не ходите в Египет». Будьте уверены в том, что сегодня я вас предупредил: 20 вы совершили страшную ошибку, когда вы сами послали меня к Вечному, нашему Богу, сказав: «Помолись о нас Вечному, нашему Богу, и перескажи нам всё, что Вечный, наш Бог, скажет, и мы это исполним». 21 Сегодня я всё пересказал вам, но вы всё-таки ослушались Вечного, вашего Бога, во всём, что Он послал меня сказать вам. 22 Так знайте же: вы умрёте от меча, голода и мора в том краю, куда вы хотите идти, чтобы поселиться.

Notas al pie

  1. 42:1 В других рукописях: «Азарией» (ср. 43:1). Возможно, что Иезания было вторым именем Азарии.