Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 17

1Åh, Judas folk, jeres ondskab er mejslet ind i jeres stenhårde hjerter og ridset med diamant på jeres altres horn. I tænker ikke på andet end de afgudsaltre og Asherapæle, I har rejst under hvert et træ, på hver en høj og på hver en slette. Derfor vil jeg udlevere alle jeres rigdomme og skatte til jeres fjender. Det er straffen for alle de synder, I har begået. Det er jeres egen skyld, at dette vidunderlige land, som jeg gav jer, nu bliver revet ud af hænderne på jer, og at I føres bort som slaver til fjendens land. I har provokeret mig, så min vrede er flammet op imod jer og brænder med en uudslukkelig ild.”

Herren fortsatte: „Min dom vil ramme dem, der sætter deres lid til mennesker, stoler på deres egen styrke og i hjertet gør oprør mod mig. De er uden håb og uden fremtid som en forkrøblet enebærbusk i den glødende ørken, på den saltholdige og golde jord, hvor ingen ville drømme om at bosætte sig.

Men velsignede er de mennesker, som har tillid til mig og søger hjælp hos mig. De er som et træ, der er plantet ved floden, og som strækker sine rødder mod vandet. Det er ikke bange for den brændende sol, men har altid friske og grønne blade. Det visner ikke i tørketider, men fortsætter med at bære frugt.

Hvem forstår et menneskes hjerte? Det er forræderisk og ondt helt igennem. 10 Jeg kender menneskers inderste tanker, vurderer deres motiver og lønner enhver efter, hvordan de handler.

11 Mennesker, som bliver rige på andres bekostning, er som fugle, der udruger æg, de ikke selv har lagt. Før eller senere mister de deres rigdomme og ender som fattige tåber.”

12 Derpå sagde jeg til Herren: „Fra ældgamle tider har du siddet på din ophøjede trone i helligdommen. 13 Du er Israels håb, og de, som vender sig fra dig, vil komme til at fortryde det. Det er ude med dem, fordi de har forladt Herren, kilden med det livgivende vand. 14 Herre, kom mig til hjælp og red mig fra dem, der er ude efter mig. 15 Mennesker håner mig og siger: ‚Hvad er det for en straf fra Herren, du bliver ved at snakke om? Hvis det er rigtigt, hvorfor sker der så ikke noget?’

16 Herre, jeg ønsker ikke at gøre mit eget folk til mine fjender. Jeg har ikke bedt dig sende ulykke over dem, det ved du. Du har hørt hvert ord, jeg har sagt. 17 Du må ikke lade mig i stikken, for du er mit eneste håb. 18 Lad skræk og rædsel ramme dem, som forfølger mig, og red mig fra deres angreb. Det er dem, der fortjener din straf, ikke mig.”

19 Da sagde Herren til mig: „Gå hen til Jerusalems byporte, først til porten, som kongerne går igennem, og derefter til alle de andre porte. 20 Der skal du råbe til alle, som kommer forbi: Hør, hvad Herren har at sige til Judas kongeslægt, Jerusalems indbyggere og alle borgere i landet. 21 Herren siger: Hvis I har livet kært, skal I holde sabbatsdagen hellig. I må ikke bære varer ind gennem Jerusalems porte på den dag. 22 I må ikke bære byrder ud fra jeres huse eller i det hele taget udføre noget arbejde på sabbatten. I skal holde hviledagen hellig, som jeg befalede jeres forfædre. 23 Desværre adlød de ikke. De var så frygtelig stivnakkede og nægtede at høre på mine advarsler.

24 Men hvis I adlyder mig, holder sabbatsdagen hellig og undlader at arbejde og handle på den dag, 25 skal I få lov til altid at blive boende i Jerusalem. Så vil Davids slægt få lov til at blive ved med at regere i Jerusalem. Kongen og hans embedsmænd vil ride gennem byens porte i pomp og pragt, og I skal få lov at bo i Jerusalem for altid. 26 Fra Jerusalem og omegn, fra Judas og Benjamins byer, fra de vestlige bakkeskråninger, fra det centrale højland og fra Negev i syd skal folket vandre op til templet med deres brændofre, afgrødeofre og røgelse for at bringe lovprisningsofre til mig.

27 Hvis I derimod nægter at høre på mig, og hvis I ikke holder sabbatsdagen hellig, men bringer alle jeres handelsvarer gennem Jerusalems porte, så vil jeg sætte ild til portene, og ilden vil brede sig til byens paladser, så de bliver brændt ned til grunden, uden at nogen kan forhindre det.”

New International Reader's Version

Jeremiah 17

1“Judah’s sin is carved with an iron tool.
    It is written with the flint point of the tool.
It is carved on the tablets of their hearts.
    It is written on the horns that stick out
    from the corners of their altars.
Even their children offer sacrifices
    to other gods on those altars.
They use the poles that were made
    to worship the female god named Asherah.
They worship strange gods beside the green trees
    and on the high hills.
I will give away my holy Mount Zion to the Babylonians.
    Your enemies will carry off your wealth
    and all your treasures.
I will give away your high places.
    That will happen because you have sinned.
    You have done it throughout your country.
You will lose the land I gave you.
    And it will be your own fault.
I will make you slaves to your enemies.
    You will serve them in a land you didn’t know about before.
You have set my anger on fire.
    It will burn forever.”

The Lord says,

“Those who trust in human beings are under my curse.
    They depend on human strength.
    Their hearts turn away from me.
They will be like a bush in a dry and empty land.
    They will not enjoy success when it comes.
They will live in dry places in the desert.
    It is a land of salt where no one else lives.

“But I will bless anyone who trusts in me.
    I will do good things for the person who depends on me.
They will be like a tree planted near water.
    It sends out its roots beside a stream.
It is not afraid when heat comes.
    Its leaves are always green.
It does not worry when there is no rain.
    It always bears fruit.”

A human heart is more dishonest than anything else.
    It can’t be healed.
    Who can understand it?

10 The Lord says, “I look deep down inside human hearts.
    I see what is in people’s minds.
I reward each person in keeping with their conduct.
    I bless them based on what they have done.”

11 Some people get rich by doing sinful things.
    They are like a partridge that hatches eggs it didn’t lay.
When their lives are half over, their riches will desert them.
    In the end they will prove how foolish they have been.

12 Our temple is where the Lord’s glorious throne is.
    From the beginning it has been high and lifted up.
13 Lord, you are Israel’s only hope.
    Everyone who deserts you will be put to shame.
The names of those who turn away from you will be listed among the dead.
    Lord, they have deserted you.
    You are the spring of water that gives life.

14 Lord, heal me. Then I will be healed.
    Save me from my enemies. Then I will be saved.
    You are the one I praise.
15 They keep saying to me,
    “What has happened to the message the Lord gave you?
    Let it come true right now!”
16 I haven’t run away from being the shepherd of your people.
    You know I haven’t wanted the day of Jerusalem’s fall to come.
    You are aware of every word that comes from my lips.
17 Don’t be a terror to me.
    When I’m in trouble, I go to you for safety.
18 Let those who attack me be put to shame.
    But keep me from shame.
Let them be terrified.
    But keep me from terror.
Bring the day of trouble on them.
    Destroy them once and for all.

Keep the Sabbath Day Holy

19 The Lord said to me, “Go. Stand at the city gate called the Gate of the People. That is where the kings of Judah go in and out. Then stand at all the other gates of Jerusalem. 20 Say, ‘Listen to the Lord’s message, you kings of Judah and all you people of Judah and Jerusalem. You always come through these gates. 21 The Lord says, “Make sure you do not carry a load on the Sabbath day. Do not bring it through the gates of Jerusalem. 22 Do not bring a load out of your houses on the Sabbath day. Do not do any work on that day. Instead, keep the Sabbath day holy. Do as I commanded your people of long ago. 23 But they did not listen. They did not pay any attention to me. They were stubborn. They would not listen or pay attention when I corrected them. 24 Be careful to obey me,” announces the Lord. “Do not bring a load through the gates of this city on the Sabbath day. Instead, keep the Sabbath day holy. Do not do any work on it. 25 Then kings who sit on David’s throne will come through the gates of this city. They and their officials will come riding in chariots and on horses. The people of Judah and Jerusalem will come along with them. And this city will always have people living in it. 26 Some will come from the towns of Judah. And some will come in from the villages around Jerusalem. Others will come from the territory of Benjamin. And others will come in from the western hills. Still others will come from the central hill country and the Negev Desert. All of them will bring burnt offerings and sacrifices. They will come bringing grain offerings, incense and thank offerings. They will take all these offerings to my house. 27 But what if you do not obey me? Suppose you do not keep the Sabbath day holy. And suppose you carry a load through the gates of Jerusalem on the Sabbath day. Then I will start a fire that can’t be put out. It will begin at the gates of Jerusalem. It will destroy its mighty towers.” ’ ”