Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 5

Deboras sejrssang

1Den dag sang Debora og Barak følgende sejrssang:

Når Israels ledere fører an,
    når folket villigt følger med,
        da skal I prise Herren.
Hør, I høvdinger, lyt, I fyrster!
    Jeg vil synge for Herren og spille for Israels Gud.

Herre, da du førte dit folk op fra Seir,
    da du ledte os fra Edoms land,
da skælvede og rystede jorden,
    himlen kunne ikke holde tæt,
        skyerne rystede regnen af sig.
Bjergene bævede for Herren,
    Sinai skælvede for Israels Gud.

Men på Shamgars tid gemte man sig,
    på Jaels tid lå vejene øde,
        folk sneg sig af sted ad de afsides stier.
Bønderne holdt sig bag storbyens mure,
    landsbyidyl var en saga blot,
indtil jeg, Debora, stod frem
    og blev som en mor for Israel.

Da Israel valgte sig nye guder,
    blev der ufred og kaos overalt.
Der var fyrre tusind krigere i Israel,
    men hvor så man et skjold eller spyd?

Mit hjerte banker for Israels ledere
    og for folket, der frivilligt fulgte dem.
        Pris Herren for dem!

10 I, som rider på glinsende æsler,
    I, som sidder på fornemme sadeltæpper,
        I, som vandrer til fods på vejen, hør efter!
11 Lyt til vanddragerne ved brøndens vandtrug.
    De synger om Herrens sejre og Israels bønders bedrifter.
Herrens folk kom i flok,
    i byporten råbte de:
12 „Træd frem, Debora, træd frem og syng krigssange!
    Rejs dig, Barak, rejs dig, kom og tag fjender til fange!”
13 Den gudfrygtige rest sluttede sig til hæren.
    Herrens folk kom til mig og krigerne.
14 De kom fra Efraims land,
    som engang tilhørte Amalek.
Nogle kom helt fra Benjamins land.
Fra Makir kom mægtige krigere,
    fra Zebulon stærke ledere,
15 Issakars hærførere sluttede op om Debora,
    de løb med Barak ned ad bjerget.
Rubens klaner var ubeslutsomme:
16     Hvorfor blev I siddende mellem kvægfoldene?
Var det for at høre hyrderne fløjte?
    Rubens klaner var for ubeslutsomme.
17 Gileads folk blev på den anden side af Jordanfloden.
    Hvorfor blev Dan ved sine skibe?
Asher sad stille ved havets vande,
    han blev i sin sikre havn.
18 Men Zebulon satte livet på spil,
    Naftali sloges på slagmarken.

19 Kanaʼans konger kom til Taʼanak,
    de væbnede sig til kamp ved Megiddos vande.
Men sejren gled dem af hænde,
    krigsbytte fik de intet af.
20 Himlens kræfter kæmpede for os,
    tordnede og lynede mod Siseras hær.
21 Kishons vand svulmede med stormflods styrke,
    den gamle bæk fejede fjenden væk.
Fat mod, min sjæl,
    løb frem med styrke.
22 Da hamrede hingstenes hove,
    i galop fór de frem.
23 „Forbandet være dem, der holdt sig tilbage!”[a]
    sagde Herrens engel.
„De kom ikke Herren til hjælp
    imod hans vældige fjender.”
24 Velsignet blandt kvinder er Jael,
    kenitten Hebers kone.
Hun er den mest velsignede
    af alle kvinder, der bor i telte.
25 Sisera bad om vand,
    men Jael gav ham mælk,
        tykmælk i en fornem skål.
26 Hun holdt en teltpløk i venstre hånd,
    en hammer i højre.
Hun hamrede pløkken gennem Siseras tinding,
    hun gennemborede hans hoved.
27 Han lå død mellem benene på hende.
    En fældet fjende—stendød.
28 Siseras mor venter ved vinduet,
    hun spejder gennem gitteret:
„Hvorfor kommer han dog ikke?
    Hvornår hører vi hestenes hove?”
29 En hofdame giver hende et svar,
    det samme, hun selv har tænkt:
30 „Krigsbyttet skal nok deles,
    en pige eller to til hver kriger,
prægtige klæder til Sisera
    og smukt broderet tøj til hans mor.”
31 Herre, må alle din fjender
    gå til grunde som Sisera,
men må de, som elsker dig,
    stråle som den opgående sol.

Derefter var der fred i landet i 40 år.

Notas al pie

  1. 5,23 Mere ordret: „I skal forbande Merotz” (betyder måske tilflugtssted). Enten er Merotz et ukendt stednavn eller en beskrivelse af dem, der ville redde sig selv frem for at være med i kampen.

Korean Living Bible

사사기 5

드보라와 바락의 노래

1그 날 드보라와 아비노암의 아들 바락이 이런 승리의 개가를 불렀다.

“여호와를 찬양하라.
이스라엘의 지도자들이
용감히 앞장섰고
백성들은 기꺼이 따라 나섰다.
너희 왕들아, 들어라.
너희 통치자들아, 귀를 기울여라.
내가 여호와께 노래하며
이스라엘의 하나님 여호와를
찬양하리라.
“여호와여,
주께서 세일에서 나오시고
에돔 땅에서 나오실 때
땅이 진동하고
하늘이 비를 쏟았으며
산들이 여호와 앞에서 흔들리고
시내산마저
이스라엘의 하나님 여호와 앞에서
진동하였습니다.
“아낫의 아들 삼갈의 날에,
야엘의 날에,
넓은 길은 텅 비었고
사람들은 소로로 다녔다.
[a] 이스라엘의 농촌이
버림을 당했을 때
나 드보라가 일어나
이스라엘의 어머니가 되었네.
이스라엘이 새 신들을 택했을 때
그 땅에 전쟁이 찾아왔으니
이스라엘군 40,000명 가운데
방패와 창을 가진 자 누구였던가!
내 마음이
이스라엘의 지도자들을 기뻐하고
백성 가운데
기꺼이 헌신한 자들을 기뻐하노라.
너희는 여호와를 찬양하라!
10 “흰 당나귀를 타는 자,
값비싼 양탄자 위에 앉은 자,
거리를 걷는 자들아,
다 함께 찬양하라.
11 우물가에 요란한 소리가 있으니
여호와의 의로운 행위와
농촌 사람들의 승리를
찬양하는 노래로구나.
그때 여호와의 백성들은
성문으로 행진해 갔다.
12 “드보라여, 일어나라.
일어나서 노래하라.
바락이여, 일어나라.
아비노암의 아들이여,
네 포로를 끌고 가라.
13 “그때 살아 남은 자들이
귀족들에게 내려오고
여호와의 백성이
용감한 병사가 되어 나에게 왔다.
14 아말렉에 뿌리 박은 자들이
에브라임에서 내려오고
그 뒤에는 베냐민이 따랐으며
마길에서 지휘관들이 내려오고
스불론에서 장교들이 내려왔다.
15 잇사갈의 지도자들이
드보라와 함께하였네.
잇사갈은 바락과 함께
골짜기로 내려갔으나
르우벤 지파는 망설이다가
내려가지 않았다.
16 어째서 너희는 양의 우리에 앉아
목동들의 피리 소리만
듣고 있는가?
르우벤 지파는
이리저리 망설이며 번민하였네.
17 길르앗은 요단 저편에
머물러 있었고
단은 배에 머물러 있었으며
아셀은 해변의 자기 땅에
머물러 있었으나
18 스불론과 납달리는
죽음을 무릅쓰고 싸웠다.
19 “왕들이 와서 싸웠네.
가나안 왕들이 므깃도 시냇가
다아낙에서 싸웠으나
은을 약탈해 가지 못하였네.
20 별들이 하늘 저편에서 와서
시스라와 대항하여 싸웠다.
21 기손강의 급류가
그들을 쓸어 버렸으니
내 영혼아, 힘차게 행진하여라.
22 요란하게 달리는 말발굽 소리에
땅이 진동하였네.
23 여호와의 천사가 말하였다.
‘너희는 메로스를 저주하라.
그 곳에 사는 주민들을 저주하라.
그들은 와서
여호와를 돕지 않았으며
그를 위해 싸우지 않았다.’
24 “여인 중에 가장 복 있는 자는
겐 사람 헤벨의 아내 야엘이니
천막에 사는 여인 중에
가장 복받은 자였다.
25 시스라가 물을 구할 때
야엘이 우유를 주었으니
귀한 그릇에 담은 엉긴 우유였다.
26 야엘이 한 손에 천막 말뚝을 잡고
또 한 손에는 일꾼의 망치를 잡아
시스라의 머리를 쳐서 박았으니
그것이 관자놀이를 꿰뚫고 말았네.
27 시스라가 엎드러졌구나!
야엘의 발앞에
엎드러져 죽었구나!
28 “시스라의 어머니가
창에서 내다보고 외쳤다.
‘아들의 전차가
왜 이렇게 오지 않는가?
왜 전차 소리가 들리지 않는가?’
29 그녀의 지혜로운 시녀들이
대답하였고
그녀도 스스로 말한다.
30 ‘그들이 어찌 약탈물을 얻어
나누지 않았겠는가?
군인마다 한두 처녀씩
차지하였으리라.
시스라도 채색 옷을
약탈했을 것이니
내 목에 걸어 줄 수놓은 옷이리라.’
31 “여호와여, 주의 원수들을
이와 같이 망하게 하시고
주를 사랑하는 자는
떠오르는 태양처럼
찬란하게 하소서!”

그 후 그 땅에는 40년 동안 평화가 있었다.

Notas al pie

  1. 5:7 원문의 뜻이 분명치 않다.