Bibelen på hverdagsdansk

Daniel 1

Ved kong Nebukadnezars hof

1I kong Jojakim af Judas tredje regeringsår kom Babylons konge, Nebukadnezar, med sin hær og belejrede Jerusalem, 2-4 og Herren hjalp ham, så Jojakim måtte overgive sig. Derefter tog Nebukadnezar de hellige kar fra Herrens hus med hjem til Babylon, hvor han anbragte dem i sin guds skatkammer. Han tog også en del unge mænd fra kongehuset og de fornemste familier i Israel med sig til Babylon.

Da han var kommet hjem, befalede han sin hofmarskal, Ashpenaz, at udvælge nogle af de unge mænd og undervise dem i tre år i kaldæisk sprog og kultur. De skulle være velskabte, se godt ud, være veluddannede, lærenemme og egnede til at gøre tjeneste i kongens palads.

I de tre år deres uddannelse varede, fik de unge mænd samme slags mad og vin som kongen selv. Hans plan var at gøre dem til sine personlige rådgivere.

Blandt de udvalgte var der fire unge mænd fra Judas stamme, som hed Daniel, Hananja, Mishael og Azarja. Hofmarskalen gav dem babyloniske navne.[a] Daniel kom til at hedde Belteshazzar, Hananja blev kaldt Shadrak, Mishael blev kaldt Meshak, og Azarja blev kaldt Abed-Nego.

Daniel besluttede af religiøse grunde,[b] at han ikke ville spise den mad og drikke den vin, som blev serveret, så han bad hofmarskalen om, at de måtte få noget andet at spise. Gud gjorde det sådan, at hofmarskalen blev venligt stemt over for Daniel, 10 men han var alligevel meget betænkelig ved sagen. „Hvis I ikke spiser den kongelige mad,” indvendte han, „er jeg bange for, at I bliver blege og tynde i sammenligning med de andre unge mænd, og i sidste ende bliver det mig, det går ud over. Kongen vil hugge hovedet af mig, fordi jeg har forsømt mine pligter.”

11 Daniel henvendte sig nu til den opsynsmand, som Ashpenaz havde udpeget til at tage sig af de fire unge mænd. 12 „Prøv i ti dage at give os grønsager og vand,” foreslog han. 13 „Derefter kan du sammenligne os med de unge mænd, som spiser kongens mad, og så afgøre, om du vil tillade, at vi fortsætter med at spise grønsager.”

14 Opsynsmanden gik med på det, 15 og da prøvetiden var overstået, så Daniel og hans tre venner både bedre og sundere ud end de andre, der havde spist kongens mad. 16 Derfor lod han dem fortsætte med at spise grønsager, og gav dem ikke mad og vin fra kongens køkken.

17 Gud gjorde disse fire unge mænd usædvanligt lærenemme, så de snart var godt kendt med datidens videnskab, og Gud gav Daniel en særlig evne til at tyde drømme og syner.

18-19 Da den treårige uddannelse var afsluttet, førte hofmarskalen alle de unge mænd frem for kongen, som stillede dem en række spørgsmål. Ingen kunne måle sig med Daniel, Hananja, Mishael og Azarja i visdom, så kongen tog dem straks i sin tjeneste. 20 Hver gang der kom et problem, som krævede særlig visdom og dømmekraft, var det kongens erfaring, at disse fire unge mænd var ti gange dygtigere end alle hans øvrige rådgivere, astrologer og drømmetydere. 21 På den måde blev Daniel kongelig rådgiver i Babylon, indtil perserrigets kong Kyros erobrede byen.

Notas al pie

  1. 1,7 Deres hebraiske navne henviser til den Gud, de troede på. Daniel betyder „Gud er min dommer”, Hananja betyder „Jahve viser nåde”, Mishael betyder „Hvem er som Gud” og Azarja betyder „Jahve hjælper”. De nye babyloniske navne henviser til nogle babyloniske afguder, Bel, Ak og Nego.
  2. 1,8 Kongens mad var enten ikke kosher dvs. tilberedt efter kravene i Toraen, og derfor „uren”, eller også havde den først været ofret til afguderne.

New Living Translation

Daniel 1

Daniel in Nebuchadnezzar’s Court

1During the third year of King Jehoiakim’s reign in Judah,[a] King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and besieged it. The Lord gave him victory over King Jehoiakim of Judah and permitted him to take some of the sacred objects from the Temple of God. So Nebuchadnezzar took them back to the land of Babylonia[b] and placed them in the treasure-house of his god.

Then the king ordered Ashpenaz, his chief of staff, to bring to the palace some of the young men of Judah’s royal family and other noble families, who had been brought to Babylon as captives. “Select only strong, healthy, and good-looking young men,” he said. “Make sure they are well versed in every branch of learning, are gifted with knowledge and good judgment, and are suited to serve in the royal palace. Train these young men in the language and literature of Babylon.[c] The king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchens. They were to be trained for three years, and then they would enter the royal service.

Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were four of the young men chosen, all from the tribe of Judah. The chief of staff renamed them with these Babylonian names:

Daniel was called Belteshazzar.
Hananiah was called Shadrach.
Mishael was called Meshach.
Azariah was called Abednego.

But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Now God had given the chief of staff both respect and affection for Daniel. 10 But he responded, “I am afraid of my lord the king, who has ordered that you eat this food and wine. If you become pale and thin compared to the other youths your age, I am afraid the king will have me beheaded.”

11 Daniel spoke with the attendant who had been appointed by the chief of staff to look after Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. 12 “Please test us for ten days on a diet of vegetables and water,” Daniel said. 13 “At the end of the ten days, see how we look compared to the other young men who are eating the king’s food. Then make your decision in light of what you see.” 14 The attendant agreed to Daniel’s suggestion and tested them for ten days.

15 At the end of the ten days, Daniel and his three friends looked healthier and better nourished than the young men who had been eating the food assigned by the king. 16 So after that, the attendant fed them only vegetables instead of the food and wine provided for the others.

17 God gave these four young men an unusual aptitude for understanding every aspect of literature and wisdom. And God gave Daniel the special ability to interpret the meanings of visions and dreams.

18 When the training period ordered by the king was completed, the chief of staff brought all the young men to King Nebuchadnezzar. 19 The king talked with them, and no one impressed him as much as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the royal service. 20 Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them ten times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom.

21 Daniel remained in the royal service until the first year of the reign of King Cyrus.[d]

Notas al pie

  1. 1:1 This event occurred in 605 B.c., during the third year of Jehoiakim’s reign (according to the calendar system in which the new year begins in the spring).
  2. 1:2 Hebrew the land of Shinar.
  3. 1:4 Or of the Chaldeans.
  4. 1:21 Cyrus began his reign (over Babylon) in 539 B.c.