Bibelen på hverdagsdansk

Amos 1

1Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for fårehyrden Amos fra landsbyen Tekoa to år før jordskælvet. Det var mens Uzzija var konge i Juda, og Jeroboam, søn af Joash, var konge i Israel.[a] Amos begyndte:

„Når Herren råber fra Jerusalem,
    når han brøler som en løve fra Zion,
da visner græsset på marken,
    og Karmels regnskove tørrer ud.”

Guds dom over Israels nabofolk

Herren siger:

„Damaskus har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De knuste mit folk i Gilead
    som under en tærskeslæde med jernpigge.
Jeg sætter ild til kong Hazaels palads,
    ødelægger Ben-Hadads fæstningsværker.
Jeg smadrer Damaskusʼ byporte,
    fjerner dem, der bor på ondskabens slette.[b]
Aramæernes konge nyder livet på tronen,[c]
    men hele hans folk bliver sendt tilbage til Kir.”
Gud har talt!

Herren siger:

„Gaza har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De sendte en hel befolkning i eksil,
    solgte dem som slaver til Edom.
Jeg sætter ild til Gazas mure,
    ødelægger byens fæstningsværker.
Jeg dræber kongen af Ashdod,
    og tilintetgør regenten i Ashkalon.
Jeg udrydder Ekrons befolkning,
    ja, hver eneste filister skal dræbes.”
Gud Herren har talt!

Herren siger:

„Tyrus har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De solgte en hel befolkning til Edom,
    selv om de havde sluttet fredspagt med dem.
10 Jeg sætter ild til Tyrusʼ mure,
    nedbrænder byens fæstningsværker.”

11 Herren siger:

„Edom har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
De angreb deres broderfolk
    og lod hånt om al barmhjertighed.
De rev og flåede uden ophør,
    der var ingen ende på deres vrede.
12 Jeg sætter ild til Teman,
    nedbrænder Botzras fæstningsværker.”

13 Herren siger:

„Ammon har gjort oprør gang på gang,
    jeg vil ikke holde min straf tilbage.
Under et erobringstogt i Gilead
    skar de maven op på gravide kvinder.
14 Derfor sætter jeg ild til Rabbas bymure,
    nedbrænder deres fæstningsværker.
Slagmarken vil fyldes med råb og skrig,
    kampen vil rase som en ødelæggende orkan.
15 Ammons konge bliver sendt i eksil,
    og landets ledere bliver alle ført bort.”
Gud har talt!

Notas al pie

  1. 1,1 Uzzija var formodentlig konge fra 792-740 f.Kr. og Jeroboam fra 793-753 f. Kr.
  2. 1,5 Eller: Bikat-Aven, som betyder ondskabens slette.
  3. 1,5 Mere ordret: „han, der holder scepteret i Bet-Eden (glædens hus).”

Amplified Bible

Amos 1

Judgment on Neighboring Nations

1The words of Amos, who was among the sheepherders of [a]Tekoa, which he saw [in a divine revelation] concerning [b]Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel, two years before the earthquake.


And he said,
“The Lord thunders and roars from Zion [in judgment]
And utters His voice from Jerusalem;
Then the pastures of the shepherds mourn,
And the summit of [Mount] Carmel dries up [because of God’s judgment].”


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Damascus and for four (multiplied delinquencies)
I shall not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they have threshed Gilead [east of the Jordan River] with sharp iron sledges [having spikes that crushed and shredded].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon the house of [c]Hazael,
And it shall devour the palaces and strongholds of [d]Ben-hadad (Hazael’s son).

“I also will break the bar [of the gate] of Damascus,
And cut off and destroy the inhabitant from the Valley of Aven (Wickedness),
And the ruler who holds the scepter, from Beth-eden (Damascus);
And the people of Aram [conquered by the Assyrians] will go into exile to [e]Kir,”
Says the Lord.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Gaza [in Philistia] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because [as slave traders] they took captive the entire [Jewish] population [of defenseless Judean border villages, of which none was spared]
And deported them to Edom [for the slave trade].

“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Gaza
And it shall consume her citadels.

“And I will cut off and destroy the inhabitants from Ashdod,
And the ruler who holds the scepter, from Ashkelon;
And I will unleash My power and turn My hand [in judgment] against Ekron,
And the rest of the Philistines [in Gath and the towns dependent on these four Philistine cities] shall die,”
Says the Lord God.


Thus says the Lord,
“For three transgressions of Tyre and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because they [as middlemen] deported an entire [Jewish] population to Edom
And did not [seriously] remember their covenant of brotherhood.
10 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Tyre,
And it shall consume her citadels.”

11 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of Edom [the descendants of Esau] and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because he pursued his brother Jacob (Israel) with the sword,
Corrupting and stifling his compassions and casting off all mercy;
His destructive anger raged continually,
And he maintained [and nurtured] his wrath forever.
12 
“So I will send a fire [of war, conquest, and destruction] upon Teman,
And it shall consume the citadels of Bozrah [in Edom].”

13 
Thus says the Lord,
“For three transgressions of the children of [f]Ammon and for four (multiplied delinquencies)
I will not reverse its punishment or revoke My word concerning it,
Because the Ammonites have ripped open the pregnant women of Gilead,
That they might enlarge their border.
14 
“So I will kindle a fire [of war, conquest, and destruction] on the wall of Rabbah [in Ammon]
And it shall devour its strongholds
Amid war cries and shouts of alarm on the day of battle,
And a tempest on the day of the whirlwind [when the enemy captures the city].
15 
“Their king shall go into exile,
He and his princes together,” says the Lord.

Notas al pie

  1. Amos 1:1 Tekoa was a small town in Judah about 10 miles south of Jerusalem.
  2. Amos 1:1 Amos was from the Southern Kingdom, Judah, but his message of divine judgment was primarily directed to the Northern Kingdom, Israel.
  3. Amos 1:4 Hazael ruled from Damascus (842-796 b.c.) as king of Aram (Syria). He was an important official in the court of Hadadezer whom he assassinated and then succeeded.
  4. Amos 1:4 Ben-hadad succeeded his father and ruled from 796-775 b.c.
  5. Amos 1:5 Perhaps back to the homeland of the Arameans (Syrians). Its location is uncertain.
  6. Amos 1:13 Descendants of Ben-ammi, the son born to Lot and his younger daughter (Gen 19:30-38).