Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 31

Moses indsætter Josva som sin efterfølger

1Efter denne tale til Israels folk fortsatte Moses:

„Jeg er nu 120 år gammel, og min tid er forbi. Jeg kan ikke være jeres leder længere, for Herren har sagt til mig, at jeg ikke må komme med over Jordanfloden. 3-4 Men Herren selv vil lede jer videre. Han har lovet at gå foran jer og udrydde indbyggerne i landet på samme måde, som han udryddede amoritterkongerne Sihon og Og og deres folk, så I kan tage landet i besiddelse. Josva vil gå i spidsen for jer, sådan som Herren har befalet. Når Herren har udleveret landets indbyggere til jer, skal I udrydde dem, sådan som jeg har sagt. Vær modige og uden frygt. I skal ikke være bange for dem, for Herren, jeres Gud, vil gå med jer, han vil ikke svigte jer eller forlade jer.”

Derefter kaldte Moses på Josva, og i hele Israels påhør sagde han til ham: „Vær modig og uden frygt, så du kan føre folket til sejr i det land, Herren lovede vores forfædre. Vær ikke bange, for Herren vil bane vejen for dig. Han vil ikke svigte dig eller forlade dig.”

Påbud om offentlig oplæsning af loven hvert sabbatår

Derefter nedskrev Moses alle lovene og overdrog ansvaret for dem til de præster, der bar pagtens ark, og til de israelitiske ledere. 10-11 Derpå sagde han til dem: „Denne lov skal læses op for hele Israels folk, hver gang de kommer til helligdommen under løvhyttefesten i frigivelsesåret, altså hvert syvende år. 12 Så skal I kalde folket sammen, både mændene, kvinderne, børnene og de fremmede, der bor iblandt jer, og lade dem høre loven, så de kan lære Herrens vilje at kende og frygte ham og adlyde ham. 13 Gør det igen og igen, så længe I bor i det land, I skal over og tage i besiddelse, så jeres efterkommere kan høre lovens ord og lære at kende og frygte Herren.”

Israelitterne vil bryde pagten

14 Herren sagde nu til Moses: „Det er snart tiden, hvor du skal dø. Tag Josva med dig og gå hen til åbenbaringsteltet, så jeg kan indsætte ham som din efterfølger.”

Så gik Moses og Josva hen til åbenbaringsteltet, 15 og Herren åbenbarede sig inde i teltet som en skysøjle, der stillede sig foran indgangen. 16 „Du skal snart dø og begraves som dine forfædre,” sagde Herren til Moses. „Når du er borte, og folket er gået ind i landet, varer det ikke længe, før de glemmer min pagt og begynder at dyrke de fremmede guder, man tilbeder i det land. 17 Da blusser min vrede op imod dem, og jeg forlader dem og skjuler mig for dem, så de går til grunde. De vil sygne hen og rammes af mange ulykker og trængsler, så de tvinges til at indse, at Gud ikke længere er med dem, 18 ja, jeg vender ryggen til dem på grund af deres ondskab og afgudsdyrkelse.

19 Skriv nu ordene til den sang, jeg vil give dig, og lær Israels folk at synge den. Den skal være et vidnesbyrd om, at jeg har advaret dem. 20 Jeg vil føre dem ind i det land, jeg lovede deres forfædre, et land der ‚flyder med mælk og honning’. De vil opleve fremgang og velstand, men derefter vil de bryde min pagt ved at dyrke fremmede guder. 21 Når de så rammes af alskens ulykker, skal denne sang, som skal gå i arv fra slægt til slægt, minde dem om grunden til deres problemer. Jeg kender deres tilbøjeligheder og tanker, endnu inden jeg fører dem ind i det land, jeg har lovet dem.” 22 Moses skrev ordene ned med det samme, og han lærte israelitterne sangen allerede samme dag.

Ansvaret overdrages til Josva, præsterne og folkets ledere

23 Derefter talte Herren direkte til Josva og sagde: „Vær modig og uden frygt. Det bliver din opgave at føre Israels folk ind i det land, jeg har lovet dem. Husk, at jeg vil gå med dig og hjælpe dig.”

24 Da Moses havde nedskrevet alle de love, som findes i denne bog, 25 gav han de præster, der havde ansvaret for pagtens ark, ordre til 26 at lægge lovbogen ved siden af arken som et vidnesbyrd over for Israels folk. 27 „Jeg ved godt, hvor oprørske og stædige Israels folk er,” sagde han til dem. „Det var slemt nok, mens jeg var deres leder. Hvor meget værre bliver det så ikke, når jeg er død og borte? 28 Kald nu alle folkets ledere sammen, så jeg kan tale til dem og kalde himlen og jorden til vidne imod dem. 29 Jeg er klar over, at folket efter min død vil blive ulydige og forlade den vej, jeg har anvist dem. Ondskaben vil brede sig, så de synder imod Herren. Derved fremkalder de hans vrede, og da kommer ulykken over dem.”

Mosesʼ sang

30 Derpå fremsagde Moses for hele Israels folk den sang, han havde fået af Herren:

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Втор 31

Иешуа – преемник Мусы

1Муса пошёл и сказал всему Исраилу такие слова:

– Мне уже сто двадцать лет, и я не могу больше вести вас. Вечный сказал мне: «Ты не перейдёшь через Иордан». Вечный, ваш Бог, Сам перейдёт реку перед вами. Он истребит эти народы перед вами, и вы овладеете их землёй. Иешуа также перейдёт с вами, как сказал Вечный. И Вечный сделает с этими народами то же, что Он сделал с Сигоном и Огом, царями аморреев, которых Он погубил вместе с их землёй. Вечный отдаст их вам, и вы должны сделать с ними всё, что я повелел вам. Будьте тверды и мужественны. Не бойтесь и не страшитесь их, потому что Вечный, ваш Бог, идёт с вами; Он никогда вас не оставит и не покинет.

Затем Муса призвал Иешуа и сказал ему в присутствии всего Исраила:

– Будь твёрд и мужествен, потому что ты должен идти с этим народом в землю, которую Вечный клялся дать его предкам, и должен разделить её им в наследие. Вечный Сам пойдёт перед тобой и будет с тобой; Он никогда тебя не оставит и не покинет. Не бойся, не будь малодушным.

Чтение Закона

Муса записал этот Закон и дал его всем священнослужителям, потомкам Леви, которые носили сундук соглашения, и всем старейшинам Исраила. 10 Затем Муса повелел им:

– Раз в семь лет, в год прощения долгов, на празднике Шалашей, 11 когда Исраил приходит, чтобы предстать перед Вечным, вашим Богом, на место, которое Он выберет, читайте этот Закон вслух перед всем Исраилом. 12 Соберите народ – мужчин, женщин и детей, и чужеземцев, живущих в ваших городах, – чтобы они слушали и учились бояться Вечного, вашего Бога, и прилежно следовать всем словам этого Закона. 13 Их дети, которые не знают этого Закона, должны слушать его и учиться бояться Вечного, вашего Бога, всё время, пока вы будете жить на земле, куда вы переходите за Иордан, чтобы завладеть ею.

Предсказание о мятеже Исраила

14 Вечный сказал Мусе:

– День твоей смерти близок. Позови Иешуа, встаньте у шатра встречи, и там Я дам ему наставления.

Муса и Иешуа пришли и встали у шатра встречи. 15 Тогда Вечный явился у шатра встречи в облачном столбе, и облако встало над входом в шатёр.

16 Вечный сказал Мусе:

– Скоро ты отойдёшь к своим предкам, а этот народ станет распутничать с чужими богами той земли, куда он входит. Он оставит Меня и нарушит священное соглашение, которое Я с ним заключил. 17 В тот день Я разгневаюсь и оставлю его; Я скрою от него Своё лицо, и он будет уничтожен. Множество бедствий и тягот постигнет его, и в тот день он спросит: «Не потому ли постигли меня эти бедствия, что мой Бог не со мной?» 18 Я же непременно скрою Своё лицо в тот день из-за всего нечестия, которое он совершит, обратившись к другим богам.

19 Итак, запишите себе эту песню. Научи ей исраильтян и прикажи им петь её, чтобы она была свидетельством за Меня против них. 20 Когда Я приведу их в землю, где течёт молоко и мёд, землю, которую Я с клятвой обещал их предкам, и когда они будут есть досыта и разжиреют, они обратятся к другим богам и станут служить им, отвергая Меня и нарушая Моё священное соглашение. 21 И когда множество бедствий и тягот постигнут их, эта песня будет свидетельствовать против них, потому что их потомки её не забудут. Я знаю, к чему они расположены уже сейчас, ещё до того, как Я ввёл их в землю, о которой клялся им.

22 В тот день Муса записал эту песню и научил ей исраильтян.

23 Вечный дал Иешуа, сыну Нуна, такое повеление:

– Будь твёрд и мужествен, потому что ты введёшь исраильтян в землю, которую Я с клятвой обещал им, и Сам Я буду с тобой.

24 Записав в свиток слова этого Закона от начала до конца, 25 Муса дал левитам, которые носили сундук соглашения, такое повеление:

26 – Возьмите этот свиток Закона и положите его рядом с сундуком соглашения Вечного, вашего Бога. Свиток будет находиться там как свидетельство против вас. 27 Я ведь знаю, как вы мятежны и упрямы. Если вы мятежны перед Вечным, пока я ещё жив и с вами, то что же будет после моей смерти! 28 Соберите ко мне всех старейшин ваших родов и всех ваших начальников, чтобы я мог сказать им вслух эти слова и призвать небо и землю свидетельствовать против них. 29 Я ведь знаю, что после моей смерти вы непременно развратитесь и свернёте с пути, держаться которого я вам повелел. В будущем вас постигнет бедствие, потому что вы будете делать зло в глазах Вечного и разгневаете Его делами своих рук.

Песня Мусы

30 Муса произнёс слова этой песни от начала до конца вслух всего народа Исраила: