Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 2

Stammerne får tildelt deres områder i lejren

1Derpå sagde Herren til Moses og Aron: „Hver enkelt stamme skal tildeles deres eget område i lejren, og det skal markeres med deres stammes banner. Deres lejre skal ligge i en kreds rundt om åbenbaringsteltet.

3-9 På teltets østside skal Judas stamme stå i spidsen for en hærafdeling. Foruden de 74.600 våbenføre mænd fra Judas stamme under ledelse af Nahshon er der Issakars stamme med 54.400 våbenføre mænd under ledelse af Netanel og Zebulons stamme med 57.400 våbenføre mænd under ledelse af Eliab. Det samlede antal våbenføre mænd i Judas hærafdeling er således 186.400. Disse tre stammer skal gå forrest, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.

10-16 På teltets sydside skal Rubens stamme stå i spidsen for en hærafdeling: Foruden Rubens stamme med dens 46.500 våbenføre mænd under ledelse af Elitzur er der Simeons stamme med 59.300 våbenføre mænd under ledelse af Shelumiel og Gads stamme med 45.650 våbenføre mænd under ledelse af Eljasaf. Det samlede antal våbenføre mænd i Rubens hærafdeling er således 151.450. Disse tre stammer skal følge efter Judas hærafdeling, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.

17 Derefter skal levitterne bryde op med deres egne telte og med åbenbaringsteltet, så de hele tiden holder sig i midten. De skal følge denne orden, når de bryder op, og når de slår lejr igen, hver hærafdeling med sit eget banner.

18-24 På teltets vestside skal Efraims stamme stå i spidsen for en hærafdeling. Foruden Efraims stamme med dens 40.500 våbenføre mænd under ledelse af Elishama er der Manasses stamme med 32.200 våbenføre mænd under ledelse af Gamliel og Benjamins stamme med 35.400 våbenføre mænd under ledelse af Abidan. Det samlede antal våbenføre mænd i Efraims hærafdeling er således 108.100. Disse tre stammer skal følge efter Rubens hærafdeling, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.

25-31 På teltets nordside skal Dans stamme stå i spidsen for en hærafdeling. Foruden Dans stamme med dens 62.700 våbenføre mænd under ledelse af Ahiezer er der Ashers stamme med 41.500 våbenføre mænd under ledelse af Pagiel og Naftalis stamme med 53.400 våbenføre mænd under ledelse af Ahira. Det samlede antal våbenføre mænd i Dans hærafdeling er således 157.600. Disse tre stammer skal danne bagtrop, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.”

32-33 I alt udgjorde den israelitiske hær altså 603.550 våbenføre mænd foruden levitterne, der ifølge Herrens befaling til Moses var fritaget for værnepligt. 34 Og israelitterne fulgte omhyggeligt de befalinger, som Herren havde givet Moses, så de brød op i den angivne rækkefølge og slog lejr på deres tildelte områder under deres respektive stammefaner.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

民数记 2

营地的安排

1耶和华对摩西和亚伦说: “以色列人要各归本旗,按本族的旗号,在会幕四围稍远的地方安营。” 东边,即日出的方向,是犹大营区及其旗号。犹大人的首领是亚米拿达的儿子拿顺, 率领七万四千六百人。 在犹大支派旁边安营的是以萨迦支派,首领是苏押的儿子拿坦业, 率领五万四千四百人。 然后是西布伦支派,首领是希伦的儿子以利押, 率领五万七千四百人。 犹大营区的人共十八万六千四百人,他们是开路先锋。

10 南边是吕便营区及其旗号。吕便人的首领是示丢珥的儿子以利苏, 11 率领四万六千五百人。 12 在吕便支派旁边安营的是西缅支派,首领是苏利沙代的儿子示路蔑, 13 率领五万九千三百人。 14 然后是迦得支派,首领是丢珥的儿子以利雅萨, 15 率领四万五千六百五十人。 16 吕便营区共十五万一千四百五十人,他们是第二队。 17 随后是会幕和利未人的营区,在其他各营中间。他们各就各位,各归本旗,照安营时的次序出发。

18 西边是以法莲营区及其旗号。以法莲人的首领是亚米忽的儿子以利沙玛, 19 率领四万零五百人。 20 以法莲支派旁边是玛拿西支派,首领是比大苏的儿子迦玛列, 21 率领三万二千二百人。 22 然后是便雅悯支派,首领是基多尼的儿子亚比但, 23 率领三万五千四百人。 24 以法莲营区共十万八千一百人,他们是第三队。

25 北边是但营区及其旗号。但人的首领是亚米沙代的儿子亚希以谢, 26 率领六万二千七百人。 27 在但支派旁边安营的是亚设支派,首领是俄兰的儿子帕结, 28 率领四万一千五百人。 29 然后是拿弗他利支派,首领是以南的儿子亚希拉, 30 率领五万三千四百人。 31 但营区共有十五万七千六百人,他们是后队。

32 以上照宗族和队伍统计的以色列人共六十万三千五百五十名。 33 照耶和华对摩西的吩咐,利未人没被统计在其中。

34 于是,以色列人照耶和华对摩西的吩咐,各按自己的旗号安营,各按自己的宗族启行。