Bibelen på hverdagsdansk

4 Mosebog 19

Renselsesvandet

1Herren sagde til Moses og Aron: „Jeg giver jer følgende lovregel: Sig til Israels folk, at de skal komme med en rød kvie, som er uden skavanker og aldrig har været spændt i åg. Den skal overgives til præsten Eleazar, føres uden for lejren og slagtes, mens han ser på det. Så skal præsten dyppe sin finger i blodet og stænke det syv gange i retning af åbenbaringsteltet, hvorpå kvien skal brændes, mens han ser på det—både dens hud, kød, blod og indvolde skal brændes. Og han skal tage noget cedertræ, nogle isopgrene og noget skarlagenrødt garn og kaste det ind i ilden, mens kvien brændes.

7-8 Derefter skal både Eleazar og den mand, der brændte kvien, vaske deres tøj og bade, hvorefter de kan vende tilbage til lejren, men de er urene indtil aften. En mand, som ikke er uren, skal derefter samle kviens aske op, så den kan opbevares på et dertil indviet sted uden for lejren. Asken skal bruges til at blande i det vand, der benyttes som renselsesvand, for kvien er et syndoffer. 10 Den mand, som samler kviens aske op, skal også vaske sit tøj, og han vil være uren indtil aften. Det her er en permanent lov, som skal gælde både for Israels folk og de fremmede, der bor iblandt dem.

11 Enhver, der rører ved et lig, er uren i syv dage. 12-13 På den tredje og den syvende dag skal de lade sig rense med vand, hvori der er blandet aske fra den røde kvie. Hvis de ikke på den måde bliver renset, forbliver de urene. De gør dermed min bolig uren, og de skal udryddes, fordi der ikke blev stænket renselsesvand på dem. De blev aldrig renset for deres synd.

14 I tilfælde af at et menneske dør hjemme i sit telt, skal alle tilstedeværende og alle, der kommer ind i teltet, så længe den døde er der, være urene i syv dage. 15 Enhver beholder i teltet, der ikke er tildækket med klæde eller låg, bliver også uren.

16 I tilfælde af at et menneske dør i krig, og nogen rører ved liget, mens det ligger på jorden, bliver vedkommende uren. Uanset hvad dødsårsagen er, gælder det samme: Den, der rører ved et lig, er uren i syv dage—ja, man bliver uren, bare man rører ved en knogle eller et gravsted.

17 Renselsesritualet for et menneske, der dør i sit telt, skal foregå på følgende måde: Først skal noget af asken fra den røde kvie, der blev bragt som syndoffer, drysses i en skål, og der skal hældes frisk vand over. 18 Derefter skal en person, der ikke selv er uren, tage en isopgren, dyppe den i vandet og stænke det på selve teltet, de ting, der er i teltet, og de personer, som var til stede. På samme måde skal der stænkes renselsesvand på de personer, der på anden vis har været i kontakt med knogler, lig eller gravsteder. 19 Dette ritual skal foretages på den tredje og den syvende dag, hvorefter de urene skal vaske deres tøj og bade. På den syvende aften er de så rene igen.

20 Men hvis de, der er urene, ikke ønsker at lade sig rense for deres synd, skal de udryddes, for de har gjort min helligdom uren. De blev aldrig renset. 21 Dette er en permanent ordning. Den, som stænker renselsesvand på den urene, bliver selv uren og skal vaske sit tøj og være uren indtil aften. Det samme gælder for dem, der på en eller anden måde kommer i berøring med renselsesvandet. 22 Alt hvad de urene rører ved bliver urent, og hvis nogen rører ved de urene ting, bliver de også urene indtil aften.”

New Living Translation

Numbers 19

The Water of Purification

1The Lord said to Moses and Aaron, “Here is another legal requirement commanded by the Lord: Tell the people of Israel to bring you a red heifer, a perfect animal that has no defects and has never been yoked to a plow. Give it to Eleazar the priest, and it will be taken outside the camp and slaughtered in his presence. Eleazar will take some of its blood on his finger and sprinkle it seven times toward the front of the Tabernacle.[a] As Eleazar watches, the heifer must be burned—its hide, meat, blood, and dung. Eleazar the priest must then take a stick of cedar,[b] a hyssop branch, and some scarlet yarn and throw them into the fire where the heifer is burning.

“Then the priest must wash his clothes and bathe himself in water. Afterward he may return to the camp, though he will remain ceremonially unclean until evening. The man who burns the animal must also wash his clothes and bathe himself in water, and he, too, will remain unclean until evening. Then someone who is ceremonially clean will gather up the ashes of the heifer and deposit them in a purified place outside the camp. They will be kept there for the community of Israel to use in the water for the purification ceremony. This ceremony is performed for the removal of sin. 10 The man who gathers up the ashes of the heifer must also wash his clothes, and he will remain ceremonially unclean until evening. This is a permanent law for the people of Israel and any foreigners who live among them.

11 “All those who touch a dead human body will be ceremonially unclean for seven days. 12 They must purify themselves on the third and seventh days with the water of purification; then they will be purified. But if they do not do this on the third and seventh days, they will continue to be unclean even after the seventh day. 13 All those who touch a dead body and do not purify themselves in the proper way defile the Lord’s Tabernacle, and they will be cut off from the community of Israel. Since the water of purification was not sprinkled on them, their defilement continues.

14 “This is the ritual law that applies when someone dies inside a tent: All those who enter that tent and those who were inside when the death occurred will be ceremonially unclean for seven days. 15 Any open container in the tent that was not covered with a lid is also defiled. 16 And if someone in an open field touches the corpse of someone who was killed with a sword or who died a natural death, or if someone touches a human bone or a grave, that person will be defiled for seven days.

17 “To remove the defilement, put some of the ashes from the burnt purification offering in a jar, and pour fresh water over them. 18 Then someone who is ceremonially clean must take a hyssop branch and dip it into the water. That person must sprinkle the water on the tent, on all the furnishings in the tent, and on the people who were in the tent; also on the person who touched a human bone, or touched someone who was killed or who died naturally, or touched a grave. 19 On the third and seventh days the person who is ceremonially clean must sprinkle the water on those who are defiled. Then on the seventh day the people being cleansed must wash their clothes and bathe themselves, and that evening they will be cleansed of their defilement.

20 “But those who become defiled and do not purify themselves will be cut off from the community, for they have defiled the sanctuary of the Lord. Since the water of purification has not been sprinkled on them, they remain defiled. 21 This is a permanent law for the people. Those who sprinkle the water of purification must afterward wash their clothes, and anyone who then touches the water used for purification will remain defiled until evening. 22 Anything and anyone that a defiled person touches will be ceremonially unclean until evening.”

Notas al pie

  1. 19:4 Hebrew the Tent of Meeting.
  2. 19:6 Or juniper.