Bibelen på hverdagsdansk

2. Thessalonikerbrev 3:1-18

Gensidig forbøn

1I øvrigt, venner, bed også for os. Bed om, at Herrens ord må slå igennem her hos os med samme herlighed som dengang, det kom til jer. 2Bed også om, at vi må blive reddet ud af kløerne på de nederdrægtige, onde mennesker, der modarbejder os. Det er jo ikke alle, der tager imod troen.

3Men Herren er trofast! Han vil styrke jer og beskytte jer mod den Ondes angreb. 4Fordi I hører Herren til, regner vi med, at I både nu og fremover vil efterleve det, vi har påbudt jer. 5Vi beder om, at Herren vil føre jer endnu dybere ind i Guds kærlighed og Kristi udholdenhed.

Dovenskab

6Det, vi siger nu, venner, er en befaling, som vi giver jer i Herren Jesu Kristi navn: Hold jer fra enhver kristen, som lever et uansvarligt liv i lediggang og ikke vil følge de anvisninger, vi har givet jer. 7I ved jo godt, at I bør følge vores eksempel, og I har aldrig set os drive tiden bort. 8-9Vi levede ikke på jeres bekostning, selvom vi var berettiget til det, men vi sled og slæbte dag og nat for ikke at ligge nogen af jer til byrde. Det var for at vise jer et godt eksempel 10og leve efter princippet: „Den, der ikke vil arbejde, fortjener ikke føden.” Det var jo et princip, vi underviste jer om, da vi var hos jer.

11Alligevel hører vi, at nogle af jer ikke vil arbejde, men spilder tiden med at blande sig i andre folks sager. 12I Herren Jesu Kristi navn formaner vi disse folk til at arbejde støt og roligt, så de selv kan tjene til føden.

13I må aldrig blive trætte af at gøre det gode, kære venner. 14Hvis nogen ikke vil rette sig efter anvisningerne i dette brev, så læg mærke til, hvem det er, og hold jer fra dem. Måske kan det få dem på andre tanker. 15I skal dog ikke behandle dem som fjender, men prøve at tilrettevise dem som jeres medkristne.

Afsluttende hilsen

16Vi beder om, at fredens Gud må give jer sin fred, hvad der end sker. Herren være med jer alle.

17Denne hilsen skriver jeg med egen hånd, sådan som jeg plejer at gøre i alle mine breve for at bevise, at de virkelig kommer fra mig. Sådan er min håndskrift.

18Herren Jesu Kristi nåde være med jer alle.

New International Reader's Version

2 Thessalonians 3:1-18

Paul Asks for Prayer

1Now I want to talk about some other matters. Brothers and sisters, pray for us. Pray that the Lord’s message will spread quickly. Pray that others will honor it just as you did. 2And pray that we will be saved from sinful and evil people. Not everyone is a believer. 3But the Lord is faithful. He will strengthen you. He will guard you from the evil one. 4We trust in the Lord. So we are sure that you are doing the things we tell you to do. And we are sure that you will keep on doing them. 5May the Lord fill your hearts with God’s love. May Christ give you the strength to go on.

Paul Warns Those Who Do Not Want to Work

6Brothers and sisters, here is a command we give you. We give it in the name of the Lord Jesus Christ. Keep away from every believer who doesn’t want to work and makes trouble. Keep away from any believer who doesn’t live up to the teaching you received from us. 7You know how you should follow our example. We worked when we were with you. 8We didn’t eat anyone’s food without paying for it. In fact, it was just the opposite. We worked night and day. We worked very hard so that we wouldn’t cause any expense to any of you. 9We worked, even though we have the right to receive help from you. We did it in order to be a model for you to follow. 10Even when we were with you, we gave you a rule. We said, “Anyone who won’t work shouldn’t be allowed to eat.”

11We hear that some people among you don’t want to work and are making trouble. They aren’t really busy. Instead, they are bothering others. 12We belong to the Lord Jesus Christ. So we strongly command people like that to settle down. They have to earn the food they eat. 13Brothers and sisters, don’t ever get tired of doing what is good.

14Keep an eye on anyone who doesn’t obey the teachings in our letter. Don’t have anything to do with that person. Then they will feel ashamed. 15But don’t think of them as an enemy. Instead, warn them as you would warn another believer.

Final Greetings

16May the Lord who gives peace give you peace at all times and in every way. May the Lord be with all of you.

17I, Paul, write this greeting in my own handwriting. That’s how I prove that I am the author of all my letters. I always do it that way.

18May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all.