Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 36

1Alle andre kunstnere og kunsthåndværkere med gudgivne evner skal hjælpe Betzalel og Oholiab med at konstruere og indrette helligdommen, sådan som Herren har befalet.”

Moses samlede nu Betzalel, Oholiab og de øvrige kunstnere og kunsthåndværkere med gudgivne evner, som ønskede at være med til arbejdet, og han overlod dem alle de materialer, som folket havde givet til helligdommens opførelse. De frivillige gaver blev ved med at strømme ind, dag efter dag, og arbejdet gik godt fremad. En dag kom alle kunsthåndværkerne fra de forskellige arbejdsgrene til Moses og sagde: „Vi har rigeligt med materialer til arbejdet, men folk bliver ved med at komme med mere.” Så lod Moses bekendtgøre i hele lejren: „I skal ikke bringe flere materialer!” Så holdt folk op med at komme med flere gaver, og der var mere end nok til at fuldføre alt arbejdet.

Opførelsen af boligen

De dygtige kunsthåndværkere begyndte med at lave de ti stofbaner af fintvævet linned med broderede keruber i blåt, violet og purpurrødt garn. De ti stofbaner havde alle samme mål, 12,6 m i længden og 1,8 m i bredden. 10 De blev syet sammen fem og fem, så de dannede to store stykker teltdug. 11 Så blev der lavet løkker af blåt garn i kanten af den sidste bane på hvert af de to sammensyede stykker, 12 50 løkker på hvert stykke, så de sad over for hinanden. 13 Derefter blev der lavet 50 guldkroge til at holde løkkerne sammen to og to, således at de to stykker dannede en enhed.

14 Yderteltdugen blev lavet af 11 gedehårstæpper. 15 Alle tæppestykkerne havde samme mål, 13,5 m i længden og 1,8 m i bredden. 16 De fem af tæpperne blev syet sammen til ét stykke, og de seks andre til et andet stykke. 17 Så blev der lavet 50 løkker på hver af de to stykkers yderbaner 18 og 50 små bronzehægter til at holde løkkerne sammen, så de to stykker dannede en enhed. 19 Ovenover blev der udspændt en presenning af rødfarvede vædderskind, og ovenpå igen en presenning af kraftigt læder.

20 Til boligens sider blev der lavet moduler af akacietræ. 21 Modulernes mål var 4,5 m i højden og 67 cm i bredden, 22 og de havde hver to tapper forneden. 23 Boligens sydside bestod af 20 moduler, 24 som stod på 40 sølvsokler, to sokler under hvert modul. 25-26 Nordsiden bestod også af 20 moduler på 40 sølvsokler, to sokler under hvert modul. 27 Boligens vestside, som var bagsiden, bestod af seks moduler 28 plus et særligt modul i hvert hjørne. 29 Hjørnemodulerne blev holdt sammen med beslag forneden og med en ring foroven. 30 Vestsiden bestod altså i alt af otte moduler med 16 sølvsokler nedenunder, to sokler for hvert modul.

31-32 Der blev også lavet 15 sæt tværstænger af akacietræ til at holde modulerne sammen, fem sæt til hver af de tre sider af boligen. 33 Den midterste af de fem tværstænger blev fastspændt halvvejs oppe på vægmodulerne og nåede fra det ene hjørne til det andet. 34 Både moduler og tværstænger blev belagt med guld, og de ringe, stængerne sad fast i, blev støbt i rent guld.

35 Teltets indre forhæng blev lavet af fintvævet linned med kunstnerisk broderede keruber i blåt, violet og purpurrødt garn. 36 Der blev lavet fire stolper af akacietræ belagt med guld, som blev rejst på fire sokler af sølv. Foroven på hver stolpe var der en krog af guld, som forhænget blev hængt op på.

37 Til sidst blev der lavet et forhæng til boligens indgang. Forhænget var lavet af fintvævet linned med blå, violette og purpurrøde broderier på. 38 Det blev hængt op på fem stolper, som hver havde en krog foroven. Stolperne, deres hoveder og tværstænger blev belagt med guld, og deres fem sokler var støbt i bronze.

New Russian Translation

Exodus 36

1Пусть Веселеил, Оголиав и все искусные мастера, которых Господь наделил мастерством и умением, чтобы они знали, как исполнить всю работу по сооружению святилища, сделают все в точности, как повелел Господь.

2Моисей призвал Веселеила, Оголиава и всех искусных мастеров, которым Господь дал способность, всех, кого побуждало сердце, прийти и работать.

3Они получили от Моисея все приношения, которые израильтяне собрали, чтобы построить святилище. А народ продолжал приносить пожертвования каждое утро. 4Тогда искусные ремесленники, которые трудились для святилища, оставили свою работу 5и сказали Моисею:

– Народ приносит больше, чем нужно для работы, которую повелел сделать Господь.

6Моисей приказал, и по всему лагерю объявили: «Пусть ни мужчина, ни женщина не делают больше приношений для святилища». Так их удержали от приношений, 7потому что уже было принесено больше, чем нужно, чтобы исполнить всю работу.

Скиния

(Исх. 26:1-37)

8Искусные мастера, которые строили скинию, сделали ее из десяти покрывал крученого льна и голубой, пурпурной и алой пряжи с искусно вышитыми на них херувимами. 9Все покрывала были одинаковыми: двадцать восемь локтей в длину и четыре локтя в ширину[a]. 10Он сшил друг с другом пять из них и сделал то же самое с пятью остальными. 11Он сделал петли из голубой ткани по краю последнего покрывала каждого ряда. 12Еще он сделал пятьдесят петель на первом покрывале первого ряда и пятьдесят парных им петель на последнем покрывале второго ряда. 13Он сделал пятьдесят золотых крючков и сцепил ими оба ряда покрывал, чтобы скиния стала одним целым.

14Он сделал одиннадцать покрывал из козьей шерсти – покров скинии. 15Все одиннадцать покрывал были одинаковые: тридцать локтей в длину и четыре локтя в ширину[b]. 16Он сшил пять покрывал в один ряд и шесть – в другой. 17Он сделал по пятьдесят петель по краю последних покрывал в обоих рядах. 18Он сделал пятьдесят бронзовых крючков, чтобы соединить покров скинии в одно целое. 19Он сделал для шатра покрытие из бараньих кож, покрашенных красным цветом, и кож дюгоней.

20Он сделал для скинии прямые брусья из акации. 21Каждый брус был десять локтей в длину и полтора в ширину [c]22с двумя выступами, параллельными друг другу. Такими он сделал все брусья скинии. 23Он сделал двадцать брусьев для южной стороны скинии 24и сорок серебряных оснований под них – по два основания на каждый брус, по одному под выступ. 25И для другой, северной стороны скинии он сделал двадцать брусьев 26и сорок серебряных оснований – по два под каждый брус. 27Он сделал шесть брусьев для дальнего, западного конца скинии 28и два бруса для ее углов. 29Эти угловые брусья были соединены внизу и скреплены вверху одним кольцом; так было сделано с обоими угловыми брусьями. 30Такими были восемь брусьев и шестнадцать серебряных оснований – по два под каждый брус.

31Еще он сделал перекладины из акации: пять для брусьев на одной стороне скинии, 32пять для брусьев на другой стороне и пять для брусьев в дальнем, западном конце скинии. 33Он положил центральную перекладину так, что она тянулась из конца в конец шатра посередине брусьев. 34Он позолотил брусья и сделал золотые кольца, чтобы держать перекладины. Он позолотил и перекладины.

35Он сделал завесу из голубой, пурпурной и алой пряжи и крученого льна с искусно вышитыми на ней херувимами. 36Из акации сделал для нее четыре столба и позолотил их. Затем он сделал для них золотые крюки и отлил четыре серебряных основания. 37Для входа в шатер сделал завесу из голубой, пурпурной и алой пряжи и крученого льна, украшенную шитьем, 38и сделал пять столбов с крюками. Он позолотил верхушки и связи столбов и сделал для них пять бронзовых оснований.

Notas al pie

  1. 36:9 Около 14 м в длину и 2 м в ширину.
  2. 36:15 Около 15 м в длину и 2 м в ширину.
  3. 36:21 Около 5 м в длину и 75 см в ширину.