Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 29

Indvielse af præsterne

1Ceremonien for Arons og hans sønners indvielse til præster skal foregå på følgende måde: Udvælg først en ung tyr og to perfekte væddere. Tag derefter fint hvedemel uden surdej og lav nogle runde brød, nogle brød med olivenolie i og nogle flade brød med olivenolie hældt over. Læg brødene i en kurv og bring dem hen til åbenbaringsteltets indgang sammen med den unge tyr og de to væddere. Så skal du føre Aron og hans sønner hen til indgangen og vaske dem med vand. Giv Aron inderkjortlen, yderkjortlen, efoden, brystklædet og livbåndet på. 6-7 Tag salveolien og salv ham ved at hælde olien ud over hovedet på ham. Sæt derefter turbanen med guldpladen på hans hoved.

Giv derefter sønnerne deres dragter på, inklusive deres hovedbeklædning. Til sidst skal de alle have livbåndene på. På den måde skal du indsætte Aron og hans sønner i præstetjenesten. Det skal altid være hans slægt, der indsættes som præster.

10 Før nu den unge tyr hen til åbenbaringsteltets indgang. Lad Aron og hans sønner lægge hænderne på dens hoved. 11 Dernæst skal du slagte den for Herren dér ved indgangen. 12 Med din finger skal du smøre noget af blodet på alterets horn, og resten skal du hælde ud ved alterets fod. 13 Tag så alt fedtet omkring indvoldene, fedtklumpen over leveren og de to nyrer med fedtet omkring, og brænd det på alteret. 14 Men resten af tyren med dens kød, dens hud og indmad skal du brænde uden for lejren. Det skal være et forsoningsoffer.

15 Derefter skal Aron og hans sønner lægge hænderne på den ene vædder, 16 og den skal slagtes. Du skal tage dens blod og stænke det på alterets sider hele vejen rundt. 17 Så skal vædderen parteres. Dens indvolde, dens forben og dens bagben skal vaskes, hvorefter de lægges sammen med hovedet og de øvrige kropsdele oven på alteret. 18 Brænd derefter det hele. Det skal være et brændoffer for Herren med en liflig duft.

19 Tag så den anden vædder, og lad Aron og hans sønner lægge hænderne på den, 20 inden den slagtes. Tag blodet og smør noget af det på Arons og hans sønners højre øreflip, på deres højre tommelfinger og på deres højre storetå. Resten af blodet skal stænkes på alteret hele vejen rundt. 21 Tag derefter lidt af blodet fra alteret og bland det med noget af salveolien. Stænk det så på Aron og hans sønner og deres tøj. Da skal de selv og deres tøj være indviet til Herren.

22 Skær så fedtet fra vædderen, også halens fedt og fedtet omkring indvoldene, fedtklumpen over leveren, de to nyrer med det omkringsiddende fedt og det højre lår, for det skal alt sammen ofres til Herren under den ceremoni, hvor Aron og hans sønner bliver indviet til tjeneste. 23 Fra kurven med usyrnet brød, der blev sat frem for Herren, skal du tage et brød af hver slags. 24 Læg nu alt dette i Arons og hans sønners hænder og lad dem svinge det foran alteret for at vise, at det er en særlig gave til Herren. 25 Tag det så fra dem igen og brænd det på alteret sammen med den første vædder, der blev brændt. Det skal være en liflig duft for Herren. 26 Derefter skal du tage brystet af vædderen, der blev brugt ved indvielsen, og svinge det foran alteret, hvorefter du selv kan beholde den del af dyret.

27 Både bryststykket, som blev svunget, og låret fra indsættelsesvædderen tilhører Herren. For fremtiden skal de pågældende stykker tilhøre Aron og hans slægt. 28 Når Israels folk herefter bringer et takoffer, skal de bestemte dele af dyret altid tilfalde præsterne.

29 Arons dragt, som er særligt indviet, skal gå i arv til hans søn, så han kan have den på under sin indvielsesceremoni, ja, den skal gå i arv fra slægt til slægt. 30 Den, der overtager embedet som ypperstepræst efter Aron, skal bære dragten i syv dage, inden han kan begynde tjenesten i åbenbaringsteltet, som er Guds bolig.

31 Tag nu resten af den vædder, som blev brugt ved indvielsen, og tilbered kødet på et særligt indviet sted. 32 Ved åbenbaringsteltets indgang skal Aron og hans sønner spise kødet og brødene i kurven. 33 De ting, som blev brugt ved ceremonien under deres indvielse, må kun de selv spise. Ingen andre må spise dem, for de er indviet til Herren. 34 Hvis noget af kødet eller brødet bliver levnet til næste morgen, skal det brændes. Når det er indviet til Herren, må ingen andre end præsterne spise det.

35 På denne måde skal du indsætte Aron og hans sønner i deres embeder. Ceremonien skal vare i syv dage, 36 og hver dag skal du ofre en ung tyr som forsoningsoffer. Dernæst skal alteret renses ved hjælp af tyrens blod, og der skal hældes salveolie over alteret, for at det kan blive indviet til Herren. 37 I syv dage skal der ofres forsoningsofre på alteret, så det helliges derved. Derefter er alteret fuldkommen helligt, og kun indviede ting og personer må komme i berøring med det.

De daglige ofre

38 Fremover skal der hver eneste dag ofres to etårs lam på alteret. 39 Det ene skal ofres om morgenen, det andet lige før solnedgang. 40 Sammen med det første lam skal der ofres et afgrødeoffer af to liter[a] fintmalet mel blandet med en liter[b] olivenolie. Dertil kommer en liter vin som drikoffer. 41 Med det andet lam skal der ofres et tilsvarende afgrødeoffer og drikoffer. Det skal være en liflig duft, et ildoffer for Herren.

42 Det skal være et dagligt brændoffer, som I skal bringe slægt efter slægt til Herren ved indgangen til åbenbaringsteltet, der hvor jeg vil vise mig for dig[c] og tale til dig. 43 Der vil jeg åbenbare mig for Israels folk, og stedet skal helliges ved min herligheds nærvær. 44 Ja, jeg vil hellige åbenbaringsteltet, alteret og Aron og hans sønner, som skal gøre præstetjeneste for mig. 45 Jeg vil bo midt iblandt Israels folk og være deres Gud, 46 og de skal forstå, at jeg er Herren, deres Gud, der førte dem ud af Egypten, for at jeg kunne tage bolig iblandt dem. Jeg er Herren, deres Gud!

Notas al pie

  1. 29,40 På hebraisk 1/10 efa. En efa er et rummål for korn og mel og svarer formodentlig til ca. 22 liter.
  2. 29,40 På hebraisk 1/4 hin. En hin er et rummål for væsker og svarer formodentlig til knap 4 liter.
  3. 29,42 Oversat efter Septuaginta. Den hebraiske tekst har: „for jer”.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

出埃及記 29

立祭司的條例

1「你要使亞倫父子們分別出來,做聖潔的祭司事奉我。你要選一頭公牛犢和兩隻毫無殘疾的公綿羊, 用細麵粉預備無酵餅、調上油的無酵餅和塗上油的無酵薄餅。 所有的餅都要用一個籃子盛,連同公牛和綿羊一起帶到會幕那裡。 你要先讓亞倫父子們在會幕門前沐浴, 然後給亞倫穿上內袍、以弗得和以弗得的外袍,戴上胸牌,束上精緻的以弗得帶子, 戴上禮冠,把聖冠[a]繫在禮冠上。 之後,把膏油倒在他的頭上,立他為祭司。 接著輪到亞倫的兒子們,要給他們穿上內袍, 為他們束上腰帶,戴上帽子,他們就按永遠的條例得到祭司的職分。你要這樣把聖職授予他們。

10 「要把公牛牽到會幕前面,亞倫父子們要把手按在公牛頭上, 11 在會幕門前,在耶和華面前宰牛。 12 然後,把血帶到祭壇那裡,用手指把血塗在壇的四個角上,剩下的血倒在壇腳。 13 再把遮蓋內臟的脂肪、肝、兩個腎臟和附在上面的脂肪都放在祭壇上燒掉。 14 但牛皮、肉和糞要拿到營外焚燒。這是贖罪祭。

15 「要把一隻公綿羊牽來,亞倫父子們要把手按在羊頭上, 16 然後宰羊,把血灑在祭壇的四周。 17 再把羊切成塊狀,用水洗淨所有的內臟和腿,跟肉塊和頭放在一起。 18 然後,把整隻羊放在祭壇上焚燒,這是獻給耶和華的燔祭,是蒙耶和華悅納的馨香火祭。

19 「你要把另一隻公綿羊牽來,亞倫父子們要把手按在羊頭上, 20 然後宰羊,取一點血塗在亞倫和他兒子們的右耳垂、右手的大拇指和右腳的大腳趾上,餘下的血就灑在祭壇的四周。 21 再從祭壇上取一點血,與膏油一起灑在亞倫父子及其衣服上。這樣,他們和他們的衣服就被分別出來,變得聖潔。

22 「你要取出羊的脂肪、肥尾巴、遮蓋內臟的脂肪、肝葉、兩個腎臟和附在上面的脂肪以及右腿,因為這是授聖職時所獻的羊。 23 再從耶和華面前的籃子裡取一個無酵餅、一個調油的無酵餅和一個薄餅。 24 把這些祭物都放在亞倫和他兒子的手中,作為搖祭在耶和華面前搖一搖。 25 然後,你要把這些祭物接過來,放在祭壇上焚燒獻給耶和華,成為蒙耶和華悅納的馨香火祭。 26 你要拿起亞倫承受聖職時所獻的那頭公羊的胸肉,作為搖祭在耶和華面前搖一搖。之後,這份祭肉就歸你。

27 「要將屬於亞倫父子們、授聖職時所獻的搖祭胸肉和舉祭腿肉分別出來,使之聖潔。 28 這些祭物要從以色列人所獻的平安祭中取出來,歸給亞倫父子們,作為永遠的定例。這是以色列人當向耶和華獻的祭物。

29 「亞倫的聖衣要留給他的子孫,他們可以穿上這聖衣受膏,承受聖職。 30 接替亞倫做祭司的那位後裔,每次進會幕的聖所供職時,都要一連七天穿著聖衣。

31 「要在聖潔的地方煮授聖職時所用的公綿羊肉。 32 亞倫父子們可以在會幕的門前吃這些祭肉和籃內的餅。 33 他們要吃這些在授聖職時用來贖罪、使他們聖潔的祭物。但普通人不能吃,因為這些是聖物。 34 若有授聖職時的肉或餅留到早上,就要燒掉,不可再吃,因為這些都是聖物。

35 「你要照我的吩咐,為亞倫父子們舉行授聖職禮,歷時七天。 36 每天要獻一頭公牛作贖罪祭潔淨祭壇,然後用膏油抹祭壇,使祭壇聖潔。 37 你們連續七天都要這樣做,這樣祭壇便完全聖潔,凡是碰到祭壇的都變得聖潔。

38 「你們每天要獻上兩隻一歲的羊羔作燔祭。 39 一隻在早晨獻上,另一隻在黃昏獻上。 40 要用一公斤細麵粉調一升橄欖油做成素祭,與早晨獻的羊羔一同獻上,再獻上一升酒作奠祭。 41 另一隻羊要在黃昏的時候獻上,所獻的素祭和奠祭要跟早晨的一樣,作為蒙耶和華悅納的馨香火祭。

42 「你們世世代代要不斷地在我面前獻上燔祭,祭禮要在會幕門前舉行,這會幕就是我跟你們會面和交談的地方。 43 我要在那裡和以色列人相會,我的榮耀將使整座會幕聖潔。

44 「我要使會幕和祭壇聖潔,也要使亞倫父子們聖潔,做祭司事奉我。 45 我要住在以色列人中間,做他們的上帝。 46 他們必知道我是他們的上帝耶和華。我帶領他們離開埃及,就是為了要住在他們中間。我是他們的上帝耶和華。

Notas al pie

  1. 29·6 聖冠」應指28章提到的金牌。