Bibelen på hverdagsdansk

2 Mosebog 20

De ti bud

1Derefter gav Gud sit folk følgende budskab:

„Jeg er Herren, jeres Gud, som reddede jer fra slaveriet i Egypten.

Du må ikke tilbede andre end mig.

Du må ikke lave afgudsbilleder af nogen art ud fra det, du ser i himmelrummet, på landjorden eller i havet. Du må ikke bøje dig for et afgudsbillede eller tilbede det, for jeg er Herren, din Gud, og jeg vil ikke dele din hengivenhed med nogen anden gud. Jeg undlader ikke at straffe dem, der hader mig, så det kan mærkes indtil tredje eller fjerde slægtled. Men jeg er også den, der er trofast gennem tusind generationer. Jeg gør godt mod dem, der elsker mig og holder mine befalinger.

Du må ikke misbruge Herren, din Guds, navn. Jeg straffer den, der misbruger mit navn.

Du skal holde hviledagen hellig. Du har seks dage om ugen til at udføre dit arbejde og dine daglige gøremål, 10 men den syvende dag er en hviledag, som er indviet til Herren, din Gud. Den dag må du ikke udføre nogen form for arbejde. Det gælder også dine sønner, dine døtre, dine slaver, dine husdyr og eventuelle fremmede, som bor hos dig. 11 Jeg brugte seks dage til at skabe jorden, himlen, havet og alt hvad der findes i dem, men jeg hvilede på den syvende dag. Derfor velsignede jeg hviledagen og gjorde den hellig.

12 Du skal ære din far og din mor, så du kan få et godt og langt liv i det land, Herren, din Gud, vil give dig.

13 Du må ikke begå drab.

14 Du må ikke bryde ægteskabet.

15 Du må ikke stjæle.

16 Du må ikke anklage nogen på falsk grundlag.

17 Du må ikke begære andre menneskers hus, ægtefælle, slaver, husdyr eller andet, der tilhører dem.”

18 Da folket hørte larmen af tordenen og den frygtindgydende lyd af vædderhornet og så lynglimtene og røgen, der bølgede til vejrs fra bjerget, rystede de af skræk og holdt sig på afstand. 19 Da sagde de til Moses: „Det er bedre, at du fortæller os, hvad Gud siger. Vi skal nok handle derefter! Men lad ikke Gud tale direkte til os mere, for så dør vi!”

20 „I skal ikke være bange,” svarede Moses. „Når Gud kom til jer på denne frygtindgydende måde, var det, for at I skulle se hans vældige magt og lære at have ærefrygt for ham. Det skal hjælpe jer til ikke at synde imod ham.”

21 Mens folket stod på afstand og så til, gik Moses ind i den tykke mørke sky, hvor Gud var.

Afguder og altre

22 Herren sagde nu til Moses: „Du skal sige til folket: Nu har I selv hørt, at jeg har talt til jer fra himlen. 23 Husk, at I ikke må lave eller tilbede afguder af sølv eller guld.

24 De altre, I bygger for mig, må gerne være lavet af jord. På dem skal I ofre jeres får og geder og kvæg som brændofre og takofre. Hvor som helst I tilbeder og ærer mig, vil jeg selv komme til jer og velsigne jer. 25 Hvis I bygger altre af sten, må I ikke bruge tilhuggede sten. For når I svinger værktøjet over dem, vanhelliger I dem. 26 Og endnu en ting: Lav ikke trappetrin op til alteret, for at jeres nøgenhed under kjortlen ikke skal blottes, når I går op ad dem.

New Russian Translation

Exodus 20

Десять заповедей

(Втор. 5:5-33)

1Бог сказал такие слова:

2– Я – Господь, твой Бог, Который вывел тебя из Египта, земли рабства.

3Пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня.

4Не делай себе идола – никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу или в водах ниже земли. 5Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Господь, твой Бог – ревнивый Бог, наказывающий детей за грехи отцов до третьего и четвертого поколения тех, кто ненавидит Меня, 6но являющий милость тысячам поколений тех, кто[a] любит Меня и соблюдает Мои повеления.

7Не используй имени Господа, твоего Бога, напрасно, потому что Господь не оставит безнаказанным никого, кто использует Его имя напрасно.

8Помни субботний день и храни его святым. 9Шесть дней трудись и делай всю свою работу, 10но седьмой день – это суббота Господу, твоему Богу. Не делай в этот день никакой работы – ни ты, ни твой сын или дочь, ни слуга или служанка, ни твой скот, ни чужеземец в твоих городах. 11За шесть дней Господь сотворил небеса и землю, море и все, что в них, а на седьмой отдыхал. Поэтому Господь благословил субботний день и освятил его.

12Почитай своего отца и мать, чтобы тебе долго жить на земле, которую дает тебе Господь, твой Бог.

13Не убивай.

14Не нарушай супружескую верность.

15Не кради.

16Не давай ложного свидетельства на другого.

17Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены твоего ближнего, его слуги или служанки, его вола или осла: ничего из того, что принадлежит ближнему твоему.

18Когда люди увидели гром и молнию, услышали звук рога и увидели гору в дыму, они задрожали от страха. Они встали поодаль 19и сказали Моисею:

– Говори с нами ты сам, а мы будем слушать. Пусть Бог не говорит с нами, иначе мы умрем.

20Моисей сказал народу:

– Не бойтесь. Бог пришел испытать вас, чтобы вы исполнились страха перед Ним и не грешили.

21Народ остался стоять поодаль, а Моисей приблизился к темному облаку, где был Бог.

Закон о жертвеннике

22Господь сказал Моисею:

– Скажи израильтянам: «Вы сами видели, что Я говорил с вами с небес: 23не делайте себе серебряных или золотых богов и не поклоняйтесь им вместо Меня.

24Сделайте Мне жертвенник из земли и приносите на нем овец и волов в жертву всесожжения и в жертву примирения. На всяком месте, где Я повелю вам чтить Меня, Я приду к вам и благословлю вас. 25Если станете делать Мне каменный жертвенник, не стройте его из тесаных камней. Вы оскверните его, прикоснувшись к нему резцом. 26Не поднимайтесь к Моему жертвеннику по ступеням, чтобы не открылась перед ним ваша нагота».

Notas al pie

  1. 20:6 Или: «тысячам тех, кто … »