Bibelen på hverdagsdansk

1. Timoteusbrev 2:1-15

Opfordring til bøn

1Derfor understreger jeg vigtigheden af at bede for alle mennesker, påkalde Guds hjælp, gå i inderlig forbøn for hinanden og sige tak til Gud. 2Bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud. 3Det er godt og værdsat hos Gud, vores Frelser.

Kernen i det kristne budskab og Paulus som budbringer af det

4Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. 5-6Der er nemlig kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. Da tiden var inde til det, gav Jesus sit liv som løsesum for at kunne sætte alle mennesker i frihed, og det er kernen i budskabet. 7Som en trofast og sandfærdig forkynder, apostel og lærer har jeg fået til opgave at bringe dette budskab ud til alle folkeslag. Jeg lyver ikke. Det er den rene og skære sandhed.

Om mænds og kvinders optræden i menigheden

8Når mændene rundt omkring i menighederne løfter hænderne i bøn, skal det være med hengivenhed til Gud, uden vrede eller indbyrdes splid. 9Kvinderne skal være anstændige i deres påklædning og smykke sig med en værdig og fornuftig optræden frem for med kunstfærdige frisurer, kostbare smykker og dyrt tøj. 10Lad dem vise deres gudsfrygt gennem gode gerninger. 11En kvinde bør underordne sig og tage imod belæring i stilhed. 12Jeg kan ikke tillade en kvinde at optræde som lærer. Hun bør leve i stilhed og ikke være dominerende over for en mand.2,12 Eller måske: „sin mand”. 13Hvorfor? Fordi Adam blev skabt først og derefter Eva. 14Og det var ikke Adam, der blev bedraget af Satan, men kvinden, og det førte til oprør mod Guds vilje. 15Men kvinden vil nå frem til det evige liv ved at værne om kaldet som opdrager for sine børn og leve et fornuftigt liv i tro og kærlighed og hellighed.

Священное Писание

1 Тиметею 2:1-15

Указания относительно богослужений

1Я, прежде всего, прошу тебя совершать прошения, моления, ходатайства и благодарения за всех людей, 2за царей и за всех находящихся у власти, чтобы у нас была возможность жить мирно и спокойно в благочестии и достоинстве. 3Это хорошо и приятно Всевышнему, нашему Спасителю, 4ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. 5«Всевышний един»2:5 См. Втор. 6:4., един и посредник между Всевышним и человеком – это Человек Иса Масих. 6Он отдал Самого Себя как выкуп за всех людей, Он – свидетельство Всевышнего миру, данное в своё время. 7Поэтому я и был поставлен глашатаем, посланником Масиха и учителем истинной веры для других народов, и я говорю вам правду, не лгу.

8Поэтому я хочу, чтобы мужчины, оставив гнев и сомнение2:8 Или: «споры»., поднимали на всяком месте чистые руки в молитве.

9Женщинам же следует одеваться скромно и пристойно, соблюдая приличия; пусть они украшают себя не плетением волос, золотом, жемчугом и дорогой одеждой, 10а добрыми делами, которыми и следует заниматься женщинам, что называют себя почитающими Всевышнего. 11Пусть женщины учатся тихо, в полной покорности. 12Я не позволяю женщине учить или же руководить мужчиной; ей следует молчать. 13Ведь первым был сотворён Адам, а потом Ева2:13 См. Нач. 2:2-23., 14и не Адам был обманут, а женщина поддалась лжи и совершила грех2:14 См. Нач. 3:1-6.. 15Но она будет спасена через деторождение2:15 Существует несколько толкований этого сложного места. Вот два наиболее вероятных варианта: 1) женщина обретёт свою значимость и уважение в обществе, рожая детей, если сумеет воспитать их так, что те будут жить в вере и любви, в святости и благоразумии; 2) женщины будут спасены, несмотря на проклятие о страдании при деторождении (см. Нач. 3:16), если будут жить в вере и любви, свято и благоразумно., если они будут жить в вере и любви, свято и благоразумно.