Bibelen på hverdagsdansk

1. Mosebog 9:1-29

Guds pagt med Noa

1Gud velsignede Noa og hans sønner: „Formér jer og bliv mange!” sagde han. „Spred jer over jorden. 2Dyrene, fuglene og fiskene vil frygte for jer, fordi jeg har givet jer magt over dem. 3Jeg har givet dem til jer, og I må gerne spise dem såvel som de grønne planter, jeg tidligere har givet jer. 4Men fordi livet er i blodet, må I ikke spise kød, som stadig indeholder blod. 5Menneskers livsblod vil jeg kræve hævn for. Ethvert dyr, som dræber et menneske, skal dø. 6Ethvert menneske, der slår et andet menneske ihjel, skal henrettes for at have myrdet et levende væsen, som er skabt i Guds billede. 7Formér jer og få mange børn så jeres efterkommere kan brede sig ud over hele jorden.”

8Derpå sagde Gud til Noa og hans sønner: 9„Jeg vil oprette min pagt med jer og jeres efterkommere 10og med alle de dyr, som er kommet ud af arken sammen med jer: 11Jeg vil aldrig mere sende en oversvømmelse, som udsletter alt liv på landjorden. 12Og jeg vil give jer et synligt tegn på denne evige pagt, som jeg opretter med jer og alle levende væsener. 13Jeg har sat min regnbue i skyerne. Den er tegn på mit evigtgyldige løfte til jer og til hele jorden. 14Når jeg sender regn over jorden, og regnbuen kommer til syne, 15så vil jeg huske mit løfte til jer og de andre levende væsener: at der aldrig igen vil komme en oversvømmelse, som ødelægger alt liv. 16Når jeg ser regnbuen i skyerne, vil jeg huske min evige pagt med alle levende væsener på jorden. 17Regnbuen er tegnet på denne pagt.”

Noas tre sønner

18-19Noas tre sønner, som var med i arken, hed Sem, Kam og Jafet, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Det var Kam, der blev stamfar til kana’anæerne.

20Noa dyrkede jorden, og han var den første, der plantede en vingård. 21En dag drak han af vinen og blev stærkt beruset, så han smed tøjet og lå nøgen inde i sit telt. 22Kam kom ind og så sin far nøgen. Han gik straks ud og fortalte sine brødre det. 23Så tog Sem og Jafet en kappe over skuldrene, gik baglæns ind i teltet og tildækkede deres far. De vendte ryggen til, så de ikke så ham nøgen. 24Da Noa vågnede og blev ædru, hørte han, hvad hans yngste søn havde gjort. 25„Gud vil dømme Kana’an og hans efterkommere!” udbrød han. „Lad dem blive slaver for Sems og Jafets efterkommere. 26Må Herren, min Gud, velsigne Sems slægt, og må kana’anæerne trælle for dem. 27Må Gud give Jafets slægt meget land, må de trives som Sems slægt, og må kana’anæerne også trælle for dem.”

28Noa levede endnu 350 år efter oversvømmelsen. 29Han var 950 år gammel, da han døde.

New Russian Translation

Бытие 9:1-29

1Бог благословил Ноя и его сыновей и сказал им:

– Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. 2Пусть страх и ужас перед вами охватит всех зверей земных и всех птиц небесных, всех пресмыкающихся и всех морских рыб: они отданы вам в руки. 3Все, что живет и движется, будет вам в пищу. Как прежде Я дал вам зеленые растения, так и теперь Я отдаю вам все.

4Но не ешьте мяса, в котором еще есть кровь. 5И за вашу кровь Я непременно потребую расплаты; Я потребую расплаты за нее с каждого животного; и со всякого человека Я тоже потребую ответа за жизнь его ближнего.

6Кто бы ни пролил кровь человека,

рукою человека прольется и его кровь.

Потому что человек создан по образу Божьему.

7Вы же плодитесь и размножайтесь, расселяйтесь на земле и умножайтесь на ней.

8Потом Бог сказал Ною и его сыновьям:

9– Ныне Я заключаю завет с вами и вашими потомками, 10и со всяким живым существом, которое было с вами, – птица ли, скот или дикий зверь – со всеми, кто вышел с вами из ковчега, и с каждым зверем на земле. 11Я заключаю с тобой завет:

никогда впредь все живое не будет истреблено водами потопа;

никогда впредь не будет потоп губить землю.

12Бог сказал:

– Вот знак завета, который Я заключаю между Мной и вами, и каждым живым существом, которое с вами, на все грядущие поколения. 13Я ставлю в облаках Мою радугу, и она будет знаком завета между Мной и землей. 14Когда бы Я ни навел облака на землю, в облаках появится радуга, 15и Я вспомню Мой завет между Мной и вами и каждым живым существом; никогда впредь воды не прольются потопом, чтобы погубить все живое. 16Всякий раз, когда радуга появится в облаках, Я увижу ее и вспомню вечный завет между Богом и всеми живыми существами, какие есть на земле.

17Так сказал Бог Ною:

– Вот знак завета, который Я заключил между Мной и всем живым на земле.

Сыновья Ноя

18Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет (Хам – отец Ханаана). 19Эти трое – сыновья Ноя, и от них произошли люди, которые рассеялись по земле.

20Ной принялся возделывать землю и сажать виноград9:20 Или: «был первым, кто посадил виноград».. 21Однажды, выпив вина, он опьянел и лежал обнаженный в своем шатре. 22Хам, отец Ханаана, увидел наготу своего отца и, выйдя9:22 Добавление одного из древних переводов., рассказал об этом братьям. 23Но Сим и Иафет взяли одежду, положили ее себе на плечи и, пятясь, вошли и прикрыли наготу отца. Их лица были обращены в другую сторону, чтобы им не увидеть наготы отца.

24Когда Ной протрезвел и узнал, что сделал с ним младший сын, 25он сказал:

– Будь проклят Ханаан!

Последним из рабов

будет он своим братьям.

26Еще он сказал:

– Благословен Господь, Бог Сима!

Да будет Ханаан рабом Сима.

27Да расширит Бог земли Иафета9:27 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Иафет и форма глагола «он расширит» (иафет).,

да живет Иафет в шатрах Сима,

и да будет Ханаан его рабом.

28После потопа Ной жил триста пятьдесят лет. 29Всего Ной прожил девятьсот пятьдесят лет и умер.