Bibelen på hverdagsdansk

1 Tessalonikerne 5

Vær parat, men frygt ikke

1Hvornår vil det ske? Det behøver vi vist ikke sige så meget om, kære venner. I ved udmærket godt, at Herrens dag kommer lige så uventet som en tyv om natten. Når folk siger: „Der er fred og ingen fare!” kommer ulykken pludselig over dem—som veer over en fødende kvinde—og der er ingen steder, de kan flygte hen. Men I, kære venner, lever jo ikke i mørket, og den dag vil derfor ikke overrumple jer som en tyv. I er jo alle sammen lysets børn og lever ikke under mørkets magt. Lad os derfor ikke gå rundt i en åndelig søvn, som mørkets børn gør, men altid være årvågne og besindige, for de, der sover åndeligt, lever i mørket, ligesom dem, der beruser sig. Men lad os, der hører lyset til, være årvågne og mådeholdne, iført troen og kærligheden som brynje og frelsesvisheden som hjelm.

Det er ikke Guds hensigt, at vi skal rammes af hans vrede, men at vi skal få det evige liv gennem Jesus Kristus, vores Herre. 10 Jesus døde for os, for at vi kan få det samme opstandelsesliv, som han har, hvad enten vi sover eller er vågne på det tidspunkt, han kommer.[a] 11 Altså bør I opmuntre og styrke hinanden, sådan som I allerede gør.

Afsluttende formaninger, ønsker og hilsener

12 Vi beder jer, venner, respekter dem, der har ansvar for at vejlede jer og være ledere i menigheden. 13 På grund af det arbejde, de udfører, bør I vise dem al mulig agtelse og kærlighed og leve i harmoni med hinanden.

14 Konfronter de genstridige,[b] giv de modløse nyt mod, styrk de svage og hav tålmodighed med alle. 15 Sørg for, at ingen gengælder ondt med ondt. Stræb altid efter at gøre godt mod hinanden i menigheden, ja, mod alle mennesker.

16 Vær altid glade, 17 bed uden at blive trætte, 18 og sig tak under alle forhold, for det er Guds vilje for jer, som tilhører Jesus Kristus.

19 Udsluk ikke Ånden, 20 og foragt ikke profetiske budskaber, 21 men vurder det hele. Hold fast ved det, som er godt, 22 og hold jer fra alt, hvad der er ondt.

23 Vi beder om, at fredens Gud vil gøre jer hellige og rene og bevare jeres ånd, sjæl og legeme, så I ikke kommer under anklage, den dag Jesus Kristus, vores Herre, kommer igen. 24 Han, der kalder jer, er trofast. Han vil føre jer igennem til målet.

25 Venner, bed også for os! 26 Hils alle vennerne med et helligt kindkys, 27 og lov mig at læse brevet op for alle de troende. 28 Jesu Kristi nåde være med jer!

Notas al pie

  1. 5,10 Eller: „hvad enten vi er døde eller i live, når han kommer.”
  2. 5,14 Eller: „de dovne”.

The Message

1 Thessalonians 5

11-3 I don’t think, friends, that I need to deal with the question of when all this is going to happen. You know as well as I that the day of the Master’s coming can’t be posted on our calendars. He won’t call ahead and make an appointment any more than a burglar would. About the time everybody’s walking around complacently, congratulating each other—“We’ve sure got it made! Now we can take it easy!”—suddenly everything will fall apart. It’s going to come as suddenly and inescapably as birth pangs to a pregnant woman.

4-8 But friends, you’re not in the dark, so how could you be taken off guard by any of this? You’re sons of Light, daughters of Day. We live under wide open skies and know where we stand. So let’s not sleepwalk through life like those others. Let’s keep our eyes open and be smart. People sleep at night and get drunk at night. But not us! Since we’re creatures of Day, let’s act like it. Walk out into the daylight sober, dressed up in faith, love, and the hope of salvation.

9-11 God didn’t set us up for an angry rejection but for salvation by our Master, Jesus Christ. He died for us, a death that triggered life. Whether we’re awake with the living or asleep with the dead, we’re alive with him! So speak encouraging words to one another. Build up hope so you’ll all be together in this, no one left out, no one left behind. I know you’re already doing this; just keep on doing it.

The Way He Wants You to Live

12-13 And now, friends, we ask you to honor those leaders who work so hard for you, who have been given the responsibility of urging and guiding you along in your obedience. Overwhelm them with appreciation and love!

13-15 Get along among yourselves, each of you doing your part. Our counsel is that you warn the freeloaders to get a move on. Gently encourage the stragglers, and reach out for the exhausted, pulling them to their feet. Be patient with each person, attentive to individual needs. And be careful that when you get on each other’s nerves you don’t snap at each other. Look for the best in each other, and always do your best to bring it out.

16-18 Be cheerful no matter what; pray all the time; thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live.

19-22 Don’t suppress the Spirit, and don’t stifle those who have a word from the Master. On the other hand, don’t be gullible. Check out everything, and keep only what’s good. Throw out anything tainted with evil.

23-24 May God himself, the God who makes everything holy and whole, make you holy and whole, put you together—spirit, soul, and body—and keep you fit for the coming of our Master, Jesus Christ. The One who called you is completely dependable. If he said it, he’ll do it!

25-27 Friends, keep up your prayers for us. Greet all the followers of Jesus there with a holy embrace. And make sure this letter gets read to all the brothers and sisters. Don’t leave anyone out.

28 The amazing grace of Jesus Christ be with you!