Bibelen på hverdagsdansk

1 Peter 2

1Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord.

Kom til Jesus og lad ham forme jer

2-3 Har I oplevet Herrens godhed?[a] Så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk,[b] så I kan vokse i jeres frelse. 4-5 Kom til Jesus, som er den dyrebare, levende sten, der blev udvalgt af Gud som hjørnestenen i det nye åndelige tempel, selvom han blev vraget af de menneskelige bygmestre, det jødiske præsteskab. Lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit nye tempel. I skal være et nyt, helligt præsteskab, der med hjælp fra Jesus Kristus bringer åndelige ofre, som Gud med glæde kan tage imod. Skriften siger det sådan:

„Jeg lægger på Zions bjerg[c]
    en udvalgt og dyrebar hjørnesten.
De, der tror på ham,
    vil ikke blive skuffede.”[d]

For jer, som tror på Jesus, er han den dyrebare hjørnesten. Men for dem, der nægter at tro på ham, opfyldes følgende skriftord:

„Den sten, bygmestrene kasserede,
    blev selve hjørnestenen.”[e]
„…en anstødssten, som de vil snuble over.”[f]

De, der er ulydige mod Guds ord, snubler og falder. Sådan har Gud bestemt det. Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk, så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. 10 I, der ikke før hørte sammen som et folk, er nu blevet Guds folk. I, som ikke kendte til Guds barmhjertighed, har nu erfaret hans barmhjertighed.

Vis et godt eksempel i jeres måde at leve på

11 Elskede venner, i denne verden er vi kun på gennemrejse. Vi bor her en kort tid som udlændinge og fremmede. Derfor opfordrer jeg jer til ikke at bukke under for selvisk begær, for det ødelægger sjælen. 12 Selv når de gudløse taler ondt om jer, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved at iagttage jeres gode liv og gerninger. Så vil de på dommens dag kunne takke Gud for jer.

13 Da I repræsenterer Herren, skal I underordne jer de menneskelige myndigheder, hvad enten det er en konge, som er sat til at regere, 14 eller det er ordensmagten, som straffer forbryderne og påskønner dem, der handler ret. 15 Det er nemlig Guds vilje, at jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uovervejede beskyldninger imod jer. 16 Kristus har sat jer i frihed, men brug ikke friheden som en undskyldning for onde handlinger. Nok er I frie, men I er også Guds tjenere. 17 Vis respekt for alle mennesker, og vis jeres kærlighed til alle de kristne. Frygt Gud og respekter kongen.[g]

Lev med Kristus som forbillede

18 I, der er slaver, skal underordne jer under jeres herrer og vise dem respekt. Det gælder ikke kun, hvis jeres herrer er gode og venlige, men også hvis de er hårde og urimelige. 19 For det er prisværdigt, hvis I kan udholde selv en urimelig behandling i bevidstheden om at tjene Gud. 20 Der er ingen ære ved at udholde en straf, I har fortjent. Men finder I jer i at blive straffet, selvom I ikke har gjort noget forkert, så er det al ære værd.

21 Lidelse hører med til det kald, I har fået fra Gud. Kristus viste jer et godt eksempel ved at lide for jer, selvom han intet forkert havde gjort. Følg hans eksempel. 22 Han begik aldrig nogen synd og var helt igennem ærlig. 23 Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdigt anklaget. Han truede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlod sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. 24 Han tog vores synder på sig, da han døde på korset. På den måde blev vi frigjort fra syndens herredømme, så vi nu kan gøre Guds vilje. Ved hans sår fik vi helbredelse. 25 I var som vildfarne får, men nu har I fået en hyrde, der virkelig har omsorg for jer.

Notas al pie

 1. 2,2-3 Måske en hentydning til Sl. 34,9.
 2. 2,2-3 Eller: „Ordets uforfalskede mælk”, det, som kommer fra Kristus, og som vi drikker ved Åndens hjælp.
 3. 2,6 „Zions bjerg” er den høj i Jerusalem, hvor templet altid er blevet bygget, men ordet henviser nogle gange til hele Jerusalem.
 4. 2,6 Es. 28,16.
 5. 2,7 Sl. 118,22; Matt. 21,42.
 6. 2,8 Es. 8,14, Rom. 9,33.
 7. 2,17 Eller: „kejseren”.

New Living Translation

1 Peter 2

1So get rid of all evil behavior. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment, now that you have had a taste of the Lord’s kindness.

Living Stones for God’s House

You are coming to Christ, who is the living cornerstone of God’s temple. He was rejected by people, but he was chosen by God for great honor.

And you are living stones that God is building into his spiritual temple. What’s more, you are his holy priests.[a] Through the mediation of Jesus Christ, you offer spiritual sacrifices that please God. As the Scriptures say,

“I am placing a cornerstone in Jerusalem,[b]
    chosen for great honor,
and anyone who trusts in him
    will never be disgraced.”[c]

Yes, you who trust him recognize the honor God has given him.[d] But for those who reject him,

“The stone that the builders rejected
    has now become the cornerstone.”[e]

And,

“He is the stone that makes people stumble,
    the rock that makes them fall.”[f]

They stumble because they do not obey God’s word, and so they meet the fate that was planned for them.

But you are not like that, for you are a chosen people. You are royal priests,[g] a holy nation, God’s very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for he called you out of the darkness into his wonderful light.

10 “Once you had no identity as a people;
    now you are God’s people.
Once you received no mercy;
    now you have received God’s mercy.”[h]

11 Dear friends, I warn you as “temporary residents and foreigners” to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. 12 Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior, and they will give honor to God when he judges the world.[i]

Respecting People in Authority

13 For the Lord’s sake, submit to all human authority—whether the king as head of state, 14 or the officials he has appointed. For the king has sent them to punish those who do wrong and to honor those who do right.

15 It is God’s will that your honorable lives should silence those ignorant people who make foolish accusations against you. 16 For you are free, yet you are God’s slaves, so don’t use your freedom as an excuse to do evil. 17 Respect everyone, and love the family of believers.[j] Fear God, and respect the king.

Slaves

18 You who are slaves must submit to your masters with all respect.[k] Do what they tell you—not only if they are kind and reasonable, but even if they are cruel. 19 For God is pleased when, conscious of his will, you patiently endure unjust treatment. 20 Of course, you get no credit for being patient if you are beaten for doing wrong. But if you suffer for doing good and endure it patiently, God is pleased with you.

21 For God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered[l] for you. He is your example, and you must follow in his steps.

22 He never sinned,
    nor ever deceived anyone.[m]
23 He did not retaliate when he was insulted,
    nor threaten revenge when he suffered.
He left his case in the hands of God,
    who always judges fairly.
24 He personally carried our sins
    in his body on the cross
so that we can be dead to sin
    and live for what is right.
By his wounds
    you are healed.
25 Once you were like sheep
    who wandered away.
But now you have turned to your Shepherd,
    the Guardian of your souls.

Notas al pie

 1. 2:5 Greek holy priesthood.
 2. 2:6a Greek in Zion.
 3. 2:6b Isa 28:16 (Greek version).
 4. 2:7a Or Yes, for you who believe, there is honor.
 5. 2:7b Ps 118:22.
 6. 2:8 Isa 8:14.
 7. 2:9 Greek a royal priesthood.
 8. 2:10 Hos 1:6, 9; 2:23.
 9. 2:12 Or on the day of visitation.
 10. 2:17 Greek love the brotherhood.
 11. 2:18 Or because you fear God; Greek reads in all fear.
 12. 2:21 Some manuscripts read died.
 13. 2:22 Isa 53:9.