Bibelen på hverdagsdansk

1 Peter 2

1Læg derfor al ondskab til side, hvad enten det er falskhed, hykleri, misundelse eller sårende ord.

Kom til Jesus og lad ham forme jer

2-3 Har I oplevet Herrens godhed?[a] Så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk,[b] så I kan vokse i jeres frelse. 4-5 Kom til Jesus, som er den dyrebare, levende sten, der blev udvalgt af Gud som hjørnestenen i det nye åndelige tempel, selvom han blev vraget af de menneskelige bygmestre, det jødiske præsteskab. Lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit nye tempel. I skal være et nyt, helligt præsteskab, der med hjælp fra Jesus Kristus bringer åndelige ofre, som Gud med glæde kan tage imod. Skriften siger det sådan:

„Jeg lægger på Zions bjerg[c]
    en udvalgt og dyrebar hjørnesten.
De, der tror på ham,
    vil ikke blive skuffede.”[d]

For jer, som tror på Jesus, er han den dyrebare hjørnesten. Men for dem, der nægter at tro på ham, opfyldes følgende skriftord:

„Den sten, bygmestrene kasserede,
    blev selve hjørnestenen.”[e]
„…en anstødssten, som de vil snuble over.”[f]

De, der er ulydige mod Guds ord, snubler og falder. Sådan har Gud bestemt det. Men I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk, så I kan fortælle om, hvor vidunderlig han er, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. 10 I, der ikke før hørte sammen som et folk, er nu blevet Guds folk. I, som ikke kendte til Guds barmhjertighed, har nu erfaret hans barmhjertighed.

Vis et godt eksempel i jeres måde at leve på

11 Elskede venner, i denne verden er vi kun på gennemrejse. Vi bor her en kort tid som udlændinge og fremmede. Derfor opfordrer jeg jer til ikke at bukke under for selvisk begær, for det ødelægger sjælen. 12 Selv når de gudløse taler ondt om jer, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved at iagttage jeres gode liv og gerninger. Så vil de på dommens dag kunne takke Gud for jer.

13 Da I repræsenterer Herren, skal I underordne jer de menneskelige myndigheder, hvad enten det er en konge, som er sat til at regere, 14 eller det er ordensmagten, som straffer forbryderne og påskønner dem, der handler ret. 15 Det er nemlig Guds vilje, at jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uovervejede beskyldninger imod jer. 16 Kristus har sat jer i frihed, men brug ikke friheden som en undskyldning for onde handlinger. Nok er I frie, men I er også Guds tjenere. 17 Vis respekt for alle mennesker, og vis jeres kærlighed til alle de kristne. Frygt Gud og respekter kongen.[g]

Lev med Kristus som forbillede

18 I, der er slaver, skal underordne jer under jeres herrer og vise dem respekt. Det gælder ikke kun, hvis jeres herrer er gode og venlige, men også hvis de er hårde og urimelige. 19 For det er prisværdigt, hvis I kan udholde selv en urimelig behandling i bevidstheden om at tjene Gud. 20 Der er ingen ære ved at udholde en straf, I har fortjent. Men finder I jer i at blive straffet, selvom I ikke har gjort noget forkert, så er det al ære værd.

21 Lidelse hører med til det kald, I har fået fra Gud. Kristus viste jer et godt eksempel ved at lide for jer, selvom han intet forkert havde gjort. Følg hans eksempel. 22 Han begik aldrig nogen synd og var helt igennem ærlig. 23 Han svarede ikke igen, når han blev uretfærdigt anklaget. Han truede ikke dem, der mishandlede ham, men han overlod sin sag til Gud, der dømmer retfærdigt. 24 Han tog vores synder på sig, da han døde på korset. På den måde blev vi frigjort fra syndens herredømme, så vi nu kan gøre Guds vilje. Ved hans sår fik vi helbredelse. 25 I var som vildfarne får, men nu har I fået en hyrde, der virkelig har omsorg for jer.

Notas al pie

 1. 2,2-3 Måske en hentydning til Sl. 34,9.
 2. 2,2-3 Eller: „Ordets uforfalskede mælk”, det, som kommer fra Kristus, og som vi drikker ved Åndens hjælp.
 3. 2,6 „Zions bjerg” er den høj i Jerusalem, hvor templet altid er blevet bygget, men ordet henviser nogle gange til hele Jerusalem.
 4. 2,6 Es. 28,16.
 5. 2,7 Sl. 118,22; Matt. 21,42.
 6. 2,8 Es. 8,14, Rom. 9,33.
 7. 2,17 Eller: „kejseren”.

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Петира 2

1Итак, освободитесь от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти и клеветы. Как новорождённые младенцы, стремитесь к чистому, духовному молоку, чтобы, питаясь им, вырасти в вашем спасении, раз вы вкусили, что Вечный Повелитель благ[a].

Живой храм

Когда вы приходите к Исе, к живому Камню, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Всевышним, то пусть из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святыми священнослужителями и приносить через Ису Масиха духовные жертвы, приятные Всевышнему.

Ведь в Писании говорится:

«Вот, Я кладу на Сионе
    избранный и драгоценный краеугольный Камень.
Верующий в Него
    никогда не будет постыжен».[b]

Итак, для вас, верующих, Этот Камень ценен. Но для тех, кто не верит, Он есть

«Камень, Который отвергли строители,
    но Который стал краеугольным»[c]

и

«Камень, о Который споткнутся,
    и Скала, из-за Которой они упадут»[d].

Они спотыкаются потому, что не послушны слову. Так для них и было определено Всевышним.

А вы – род избранный, священнослужители Небесного Царя, святой народ, принадлежащий Всевышнему,[e] призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет. 10 Вы, которые раньше не были народом Всевышнего, теперь стали Его народом, раньше не знавшие милости, теперь же помилованные.[f]

11 Возлюбленные, я умоляю вас, живущих в этом мире, как пришельцы и странники[g], держаться подальше от ваших низменных желаний, которые воюют против вашей души. 12 Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Всевышнего в день Его посещения.

Послушание правителям и властям

13 Ради Повелителя подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору как высшей власти 14 или наместникам, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. 15 Всевышний хочет, чтобы, творя добро, вы бы прекратили невежественные разговоры глупых людей.

16 Хоть вы и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла, ведь вы – рабы Всевышнего. 17 Оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Всевышнего и почитайте императора.

18 Рабы, подчиняйтесь со всяким уважением своим хозяевам, и причём не только тем, кто добр и снисходителен, но и тем, кто жесток. 19 Это достойно хвалы, если кто-то по совести ради Всевышнего переносит скорби, несправедливо страдая. 20 Ведь если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то в чём ваша заслуга? Но если вы страдаете за добро и терпеливо это переносите – вы заслужили одобрение Всевышнего. 21 К этому вы были призваны, потому что и Масих пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам.

22 «Он не совершил греха,
    и в устах Его не было никакой лжи».[h]

23 Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями; страдая, Он не угрожал, но доверял Себя Всевышнему, Который судит справедливо. 24 Масих Сам в Своём теле вознёс наши грехи на дерево[i], чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. 25 Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему Пастуху, Хранителю душ ваших.[j]

Notas al pie

 1. 2:3 См. Заб. 33:9.
 2. 2:6 Ис. 28:16.
 3. 2:7 Заб. 117:22.
 4. 2:8 Ис. 8:14.
 5. 2:9 См. Исх. 19:5-6; Втор. 7:6; 10:15; Ис. 61:6.
 6. 2:10 См. Ос. 1:9; 2:23.
 7. 2:11 См. Нач. 23:4; 1 Лет. 29:15; Заб. 38:13; Эф. 2:19; Евр. 11:13.
 8. 2:22 Ис. 53:9.
 9. 2:24 Повешение на дереве символизировало, что казнённый человек проклят Всевышним (см. Втор. 21:22-23). Иса, будучи распят на деревянном кресте, взял на Себя наши грехи, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания (см. Гал. 3:13).
 10. 2:24-25 См. Ис. 53:4-6, 12.