La Bible du Semeur

Apocalypse 21

Septième vision: le nouveau ciel et la nouvelle terre

1Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle[a], car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’existait plus.

Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d’auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s’est parée pour son époux. Et j’entendis une forte voix, venant du trône, qui disait:

Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux; ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux[b] , sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu[c].

Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici: je renouvelle toutes choses.

Il ajouta: Ecris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance.

Puis il me dit: C’en est fait! Je suis l’Alpha et l’Oméga[d], le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d’où coule l’eau de la vie.

Tel sera l’héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l’étang ardent de feu et de soufre, c’est-à-dire la seconde mort.

La nouvelle Jérusalem, Épouse de l’Agneau [e]

Alors l’un des sept anges qui tenaient les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint me parler: Viens, me dit-il, je te montrerai la Mariée, l’Epouse de l’Agneau.

10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d’où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu. 11 Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d’une pierre très précieuse, celui d’un jaspe d’une transparence cristalline. 12 Elle était entourée d’une grande et haute muraille, percée de douze portes gardées par douze anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des douze tribus d’Israël. 13 Les portes étaient orientées trois vers l’est, trois vers le nord, trois vers le sud et trois vers l’ouest. 14 La muraille reposait sur douze fondements qui portaient les noms des douze apôtres de l’Agneau.

15 Mon interlocuteur tenait, en guise de mesure, un roseau d’or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. 16 La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L’ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva douze mille stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d’égale dimension[f]. 17 Il mesura aussi la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, d’après la mesure humaine employée par l’ange.

18 La muraille était construite en jaspe, la ville elle-même était d’or pur, transparent comme du cristal pur. 19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, le premier de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d’émeraude, 20 le cinquième de sardoine, le sixième de cornaline, le septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de turquoise, le douzième d’améthyste. 21 Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était faite d’une seule perle. L’avenue principale de la ville était d’or pur, transparent comme du cristal.

22 Je ne vis aucun temple dans la ville: son temple, c’est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, ainsi que l’Agneau. 23 La ville n’a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et l’Agneau lui tient lieu de lampe. 24 Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. 25 Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n’y aura plus de nuit. 26 On y apportera tout ce qui fait la gloire et l’honneur des peuples. 27 Rien d’impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge n’y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau.

Notas al pie

  1. 21.1 Voir Es 65.17; 66.22.
  2. 21.3 Voir Ex 6.7; Lv 26.12.
  3. 21.4 Ex 6.7; 25.8; 29.45; Lv 26.12; Ez 37.27.
  4. 21.6 Voir note 1.8.
  5. 21.8 La description de la nouvelle Jérusalem rappelle la vision de la Jérusalem restaurée d’Ez 40 à 48 et d’Es 60.
  6. 21.16 Les mesures de ce chapitre ne sont pas converties en mètres ou en kilomètres pour conserver le symbolisme des nombres bibliques.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 21

Nový domov pro zachráněné

1Pak jsem uviděl nové nebe a novou zemi.
Staré nebe a stará země zmizely.
Moře už na nové zemi nebylo.
A viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém,
sestupovat od Boha z nebe,
jako když ozdobená nevěsta jde vstříc
svému ženichovi.
S trůnu se ozval mohutný hlas:
„To je Boží domov s lidmi,
Bůh tam bude bydlet s nimi a oni s ním.
Už nikdy je neopustí
a setře jim každou slzu s očí.
Tam už nebude smrt ani nářek ani bolest,
protože starý svět zmizel v nenávratnu.“

Sedící na trůnu řekl: „Pohleď, všechno tvořím nové.“ Vybídl mne: „Zapiš to, protože tato slova jsou pravdivá a je možno se na ně plně spolehnout.“ A dodal: „Vlastně se již vyplnila. Já jsem začátek i konec všeho. Tomu, kdo žízní, dám zdarma napít z pramene vody života. Kdo zvítězí, získá všechno. Já budu jeho Bohem a on bude mým synem. Ale zbabělci, nevěrci, nemravní, cizoložníci, vrazi, šarlatáni, pověrčiví a lháři všeho druhu budou neodvolatelně odsouzeni k sžíravé beznaději a palčivému utrpení. To bude jejich zánik.“

Nový Jeruzalém

Pak ke mně přistoupil jeden z těch sedmi andělů, kteří vylévali posledních sedm pohrom z číší a vyzval mě: „Pojď, ukážu ti Beránkovu nevěstu, jako nastávající choť.“ 10 Přenesl mne v duchu na vysokou, rozložitou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, které tam sestoupilo od Boha. 11 Boží sláva z něho zářila jak nejdražší drahokam, jako jiskřivý křišťál. 12 Bylo obehnáno vysokou a silnou zdí, ve které bylo dvanáct bran střežených dvanácti anděly, označenými jmény dvanácti kmenů Izraele. 13 Tři brány směřovaly na východ, tři na sever, tři na jih a tři na západ. 14 Městská zeď byla založena na dvanácti kvádrech, které nesly jména dvanácti Kristových apoštolů.

15 Anděl, který se mnou mluvil, měl zlatou tyč a měřil město, jeho hradby i brány v obvyklých lidských mírách. 16 Půdorys toho města tvořil čtverec o straně dvanáct tisíc měr, a tak bylo město i vysoké. 17 Rozměr zdi byl sto čtyřicet čtyři lokty. 18 Hradba byla z jaspisu a samo město z ryzího zlata, ale průhledného jako křišťálové sklo. 19-20 Základy hradeb byly samý drahokam. 21 Dvanáct bran bylo z dvanácti perel, každá z jedné. I ulice toho města byly vydlážděny tím průzračným zlatem. 22 Avšak neviděl jsem tam žádný chrám, protože Bůh a Beránek vládl všude. 23 To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, protože je osvěcuje Boží sláva a Beránek. 24 Národy nové země budou žít v tomto světle a vládcové mu předají svou moc. 25 Brány toho města budou stále otevřeny, vždyť už nebude noc, ale jenom den. 26-27 Nic nečistého tam nesmí, ani rouhač ani podvodník. Budou tam jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově Knize života.