La Bible du Semeur

Apocalypse 15

Le signe des sept derniers fléaux

1Puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d’étonnement: sept anges portant sept fléaux, les sept derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Je vis aussi comme une mer cristalline mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom se tenaient sur la mer de cristal. S’accompagnant de harpes divines, ils chantaient le cantique de Moïse[a], le serviteur de Dieu, et le cantique de l’Agneau. Ils chantaient:

Seigneur, Dieu, Tout-Puissant,
tes œuvres sont grandes et admirables.
Roi de tous les peuples,
ce que tu fais est juste
et conforme à la vérité!
Qui oserait, Seigneur,
refuser de te craindre
et de te rendre gloire?
Car toi seul tu es saint;
tous les peuples viendront
pour se prosterner devant toi,
car il deviendra manifeste
que tes actions sont justes.

Les sept coupes de la colère de Dieu[b]

Après cela je vis s’ouvrir dans le ciel le Temple qui abritait le tabernacle du témoignage.

Les sept anges porteurs des sept fléaux sortirent du Temple. Ils étaient vêtus de tuniques d’un lin pur, éclatant, et leur taille était serrée par une ceinture d’or.

L’un des quatre êtres vivants remit aux sept anges sept coupes d’or remplies de la colère du Dieu qui vit éternellement. Alors la gloire et la puissance de Dieu remplirent le Temple de fumée[c], en sorte que personne ne put y pénétrer tant que les sept fléaux, déclenchés par les sept anges, ne s’étaient pas accomplis.

Notas al pie

  1. 15.3 Voir Ex 15.
  2. 15.4 Voir Es 6.4.
  3. 15.8 Comparer Ap 8 et 9. Les fléaux rappellent les plaies d’Egypte.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 15

Píseň vítězů

11-2 Ještě jiné mocné a podivuhodné úkazy jsem uviděl na nebi. Přede mnou se rozprostíralo křišťálově průzračné jezero, jiskřící jako oheň. U něho se shromáždili všichni ti, kdo zůstali věrni Bohu a zvítězili nad ďábelskou šelmou, neuctívali její sochu a nedali se označit jejím číslem. Nyní dostali od Boha harfy, aby hráli a zpívali píseň vysvoboditele Božího lidu a píseň Spasitele světa Ježíše:

„Velké a podivuhodné jsou tvé činy,
    Pane Bože všemohoucí.
Tvoje cesty jsou spravedlivé a přímé,
    Králi všech národů.
Kdo by se tě, Pane, nebál
    a kdo by neuctíval tvoje jméno?
Vždyť ty jediný jsi Svatý.
    Všechny národy přijdu a skloní se před tebou,
všichni poznají, že tvoje soudy jsou spravedlivé.“

Potom jsem viděl: Otevřela se svatyně nebeského chrámu a vyšlo z ní sedm andělů – vykonavatelů sedmi posledních pohrom, kterými se dovrší spravedlivý Boží hněv. Ti andělé měli zářivě čistá kněžská roucha a byli přepásáni zlatými šerpami. 7-8 Jedna ze čtyř bytostí od Božího trůnu jim předala sedm zlatých číší naplněných hněvem od Boha, živého od věků na věky.