Ang Pulong Sa Dios

Hosea 6:1-11

Dili Kinasingkasing ang Paghinulsol sa mga Israelinhon

1Nagaingnanay ang mga Israelinhon, “Dali, mamalik na kita sa Ginoo. Siya ang naglaglag kanato ug siya usab ang motabang kanato.6:1 Siya… kanato: sa literal, Siya ang nagkunis-kunis kanato apan siya usab ang moayo kanato; siya ang nagsamad kanato apan siya usab ang mobendahi sa atong samad. 2Daw sama kita sa patay nga buhion niya dayon. Human sa mubo nga panahon,6:2 dayon… mubo nga panahon: sa literal, pagkahuman sa ikaduha nga adlaw o sa ikatulo nga adlaw. bangonon kita niya, ug magkinabuhi kita diha sa iyang presensya. 3Tinguhaon nato ang pag-ila sa Ginoo. Moabot siya sama kasiguro sa pagsidlak sa adlaw. Ug moabot siya sama sa ulan nga nagahatag ug tubig sa kalibotan.”

4Apan miingon ang Ginoo,Mga katawhan sa Israel6:4 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 10. Tan-awa usab ang 4:17. ug Juda, unsay buhaton ko kaninyo? Ang inyong paghigugma kanako sama sa gabon o yamog sa kabuntagon nga dali ra mahanaw. 5Busa gipahimangnoan ko kamo pinaagi sa akong mga propeta nga malaglag kamo ug mangamatay. Ipadayag ko ang akong paghukom kaninyo sama kahayag sa adlaw. 6Kay dili ang inyong mga halad ang akong gusto kondili ang inyong gugma.6:6 gugma: Posible nga ang buot ipasabot, gugma sa Dios; o, gugma/kalooy sa isigka-tawo. Mas gusto ko pa nga ilhon ninyo ako kaysa maghalad kamo ug mga halad nga sinunog. 7Sama kang Adan, gipakawalay-bili ninyo ang akong kasabotan kaninyo. Nagluib kamo kanako diha sa inyong dapit.6:7 Sama kang Adan… diha sa inyong dapit: o, Sa dapit sa Adan… niana nga lugar. 8Ang siyudad sa Gilead gipuy-an sa mga tawong daotan ug mga kriminal. 9Ang inyong mga pari sama sa pundok sa mga tulisan nga mangatang ug biktimahon. Mopatay sila diha sa dalan paingon sa Shekem,6:9 Shekem: Usa kini sa mga lungsod diin makadangop si bisan kinsa nga nakapatay ug tawo nga dili tinuyo, ug didto walay makahilabot kaniya. ug nagahimo sa uban pang daotang mga binuhatan. 10Mga taga-Israel, makalilisang ang nakita ko kaninyo; nagasimba kamo sa mga dios-dios, busa nahimo kamong mahugaw.6:10 kamong mahugaw: Ang buot ipasabot, dili na sila takos nga makig-ambit sa mga seremonya sa templo. 11Ug bisan kamong mga taga-Juda, gitakda na nga silotan.

“Gusto ko unta nga ibalik ang maayong kahimtang sa akong katawhan.”

Bibelen på hverdagsdansk

Hoseasʼ Bog 6:1-11

Overfladisk anger hjælper ikke

1„Kom!” siger de. „Vi må hellere vende os til Herren! Når han har sønderrevet os, kan han vel også helbrede os. Når han har slået os, må det være ham, der skal forbinde vores sår. 2Det kan ikke vare længe, før han genopretter os, så vi kan leve i hans nærhed. 3Vi må hellere lære ham bedre at kende, for han er trods alt vores Gud. Han vil hjælpe os lige så sikkert, som solen står op hver dag. Hans komme er lige så sikkert som vinterens og forårets komme.”

4„Hør, Efraim og Juda,” siger Herren. „Hvad skal jeg dog stille op med jer? Jeres hengivenhed er som morgentågen, der forsvinder som dug for solen. 5Jeg har pisket jer med profeternes ord, truet jer med død og undergang. Min straf vil ramme jer lige så sikkert, som solen står op hver dag.

6Jeg ønsker barmhjertighed6,6 Kan også oversættes med „trofasthed, troskab, hengivenhed”. LXX har oversat med „barmhjertighed” (citeret i Matt. 9,13 og 12,7) frem for slagtofre. Det er vigtigere, at I kender og adlyder mig, end at I kommer med brændofre.

7Men I har brudt min pagt, som Adam gjorde. Hvorfor har I dog været så troløse? 8Gilead er blevet hjemsted for forbrydere, fyldt med blodige spor. 9Selv præsterne danner røverbander. De ligger på lur og myrder folk på vejen til Sikem, og de begår alle mulige forfærdelige handlinger. 10Ja, jeg har været vidne til grufulde ting i Israel. Efraim var mig utro, og hele Israel blev fordærvet. 11Juda, også for dig kommer regnskabets time, for jeg vil befri mit folk fra syndens lænker.