Ang Pulong Sa Dios

Hosea 5:1-15

1Miingon pa ang Ginoo, “Pamati kamo, katawhan sa Israel, ingon man kamong mga pari ug mga miyembro sa panimalay sa hari, kay kini nga paghukom batok kaninyo: Nahisama kamo sa lit-ag, kay gipasipad-an ninyo ang mga katawhan sa Mizpa ug sa Tabor. 2Misupak kamo kanako ug misamot ang inyong tinguha sa pagpamatay, busa silotan ko kamong tanan. 3Nasayod ako sa tanan mahitungod kaninyong mga taga-Israel;5:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Makita usab ang pulong nga Efraim sa bersikulo 5, 9, 11-14 sa Hebreo. Tan-awa usab ang 4:17. wala kamoy ikatago kanako. Nagasimba kamo sa mga dios-dios5:3 Nagasimba… dios-dios: sa literal, Nagapanapaw kamo. busa nahimo kamong mahugaw.

4“Ang inyong daotang mga binuhatan nagapugong kaninyo sa pagbalik kanako nga inyong Dios. Kay anaa sa inyong kasingkasing ang espiritu sa pagsimba sa mga dios-dios, ug wala ninyo ako ilha nga Ginoo. 5Ang inyong pagkamapahitas-on nagapamatuod nga angay kamong silotan. Ug tungod sa inyong pagpakasala malaglag kamong mga taga-Israel, ug malaglag uban kaninyo ang mga taga-Juda. 6Mohalad kamo kanako ug mga karnero, kanding ug baka, apan dili ninyo masinati ang akong presensya kay magpahilayo ako kaninyo. 7Giluiban ninyo ako kay ang inyong mga anak dili akoa. Busa karon, laglagon ko kamo ug ang inyong mga yuta sa usa lang ka bulan.5:7 sa usa lang ka bulan: o, sa Pista sa Pagsugod sa Bulan.

Pasidaan sa Juda ug sa Israel

8“Patingoga ang mga budyong ug mga trumpeta aron mangandam ang mga tawo sa Gibea ug sa Rama! Ipalanog ang singgit sa gira sa Bet Aven! Pagbantay kamong mga katawhan sa Benjamin!5:8 mga katawhan sa Benjamin: ang Gibea, Rama, Bet Aven sakop kaniadto sa tribo ni Benjamin (Josue 18:21-28). 9Malaglag ang Israel sa adlaw sa pagsilot. Mahitabo gayod ang akong giingon batok sa mga tribo sa Israel!5:9 Israel: ang tibuok nasod sa Israel (Juda ug Israel). 10Ang mga pangulo sa Juda sama sa mga tawo nga gapamalhin ug mga muhon kay giilogan nila ug yuta ang Israel. Busa ibubo ko kanila ang akong kasuko sama sa baha. 11Gidaog-daog ang Israel ug gilaglag tungod kay gisilotan ko siya, kay padayon gayod siya nga nagasunod sa mga dios-dios. 12Sama ako sa gagmayng mananap nga mokutkot sa Israel ug sa Juda.

13“Sa dihang nakita sa Israel ug sa Juda ang katalagman5:13 katalagman: sa literal, balatian ug samad. Tingali ang buot ipasabot, mga problema nga politikal ug espiritwal. nga midangat kanila, nangayo ug tabang ang Israel sa gamhanang hari sa Asiria. Apan ang hari dili makatabang kanila.5:13 dili makatabang kanila: sa literal, dili siya makaayo sa ilang samad. 14Kay mahisama ako sa usa ka liyon ngadto sa Israel ug Juda nga mokunis-kunis kanila. Ako gayod mismo ang molaglag kanila. Bihagon ko sila ug walay makaluwas kanila. 15Pagkahuman, mobalik ako sa akong dapit, hangtod nga angkonon nila ang ilang mga sala. Ug unya modangop gayod sila kanako taliwala sa ilang pag-antos.”

Japanese Contemporary Bible

ホセア書 5:1-15

5

イスラエルへのさばき

1祭司とイスラエルの指導者よ、よく聞け。

王家の者たちよ、聞け。

あなたたちはもう終わりだ。

あなたたちはミツパとタボルで、

民をたぶらかして偶像に走らせた。

2心の曲がった者は、

深い穴を掘って彼らをその中に落とし込んだ。

しかし、決して忘れるな。

わたしは必ずあなたたちを懲らしめる。

3あなたたちの邪悪な行いはすべて見た。

イスラエルよ。

売春婦が夫を置き去りにするように、

あなたたちはわたしを捨てた。

全身汚れきっている。

4その行いにとどまる彼らは

神のもとへ帰ろうとは考えない。

姦淫の霊が心の奥深くにあって、

主を知ることができないからだ。

5イスラエルの鼻持ちならない思い上がりは、

わたしの法廷で不利な証言となる。

イスラエルは罪の重荷によろめき、ユダも倒れる。

6それからやっと、羊や牛の群れを引いて、

神にいけにえをささげにやって来る。

だが、もう遅い。

もう神を見つけることはできない。

神は彼らから離れて行き、彼らだけが取り残される。

7彼らは主の子でない子どもを産んで、

主の顔に泥を塗ったからだ。

あっという間に、彼らも彼らの富も消えうせる。

8警告を発せよ。ギブアとラマで、

ベテ・アベンまでもラッパを吹き鳴らして警告せよ。

ベニヤミンの地も震えおののけ。

9イスラエルよ、この知らせを聞け。

刑罰の日がくれば、おまえたちは瓦礫の山となるのだ。

10ユダの指導者たちは、最もたちの悪い盗人となる。

だから、私の怒りを彼らの上に、

滝のように注ぎかける。

11エフライム(イスラエル)は

偶像に従う決心をしたので、

わたしの宣告によって押しつぶされる。

12しみ(小さな虫)が羊毛を食い尽くすように、

わたしはエフライムを滅ぼす。

木材が腐るように、ユダの力を取り去る。

13エフライムとユダが自分たちの病状を知ると、

エフライムはアッシリヤの大王に頼ろうとする。

だが、大王は助けることも、治すこともできない。

14ライオンが獲物を引き裂くように、

わたしはエフライムとユダとを引き裂き、連れ去る。

彼らを助けようとする者たちを追い散らす。

15非を認めて、再びわたしに助けを求めるまで、

彼らを放置し、家に戻っていよう。

苦しい目に会うと、たちまち彼らはわたしを捜し求め、

次のように言うからだ。