Ang Pulong Sa Dios

Daniel 12:1-13

Ang Pagpadayag sa Anghel bahin sa Kataposan nga Panahon

1“Nianang panahona,12:1 Nianang panahona: ang kataposan nga panahon, nga mao ang panahon nga mahitabo ang giingon sa 11:40-45. motungha si Michael, ang gamhanan nga pangulo12:1 pangulo: o, anghel. sa katawhan sa Israel, ug mahimong labihan kalisod ang kahimtang sa katawhan. Kini nga kalisod wala pa gayod mahitabo sukad sa panahon nga ang Israel nahimong usa ka nasod. Apan maluwas gikan niana nga kalisod ang imong mga isigka-Israelinhon kansang mga ngalan nahisulat sa libro.12:1 libro: ang libro nga gilistahan sa mga ngalan sa mga tawong nakaangkon sa kinabuhi nga walay kataposan. 2Banhawon ang kadaghanan sa mga nangamatay. Ang uban kanila makadawat sa kinabuhing walay kataposan, apan ang uban makaangkon sa pagpanghimaraot ug kaulawan nga walay kataposan. 3Ang mga maalamon ug kadtong nagatudlo sa mga tawo sa pagkinabuhi nga matarong mosidlak sama sa mga bitoon sa langit sa walay kataposan. 4Apan Daniel, ihilom lang una ang mensahe niining libro; itiklop lang una kini hangtod nga moabot ang kataposan. Samtang wala pa kini mapadayag, daghan ang magtinguha sa pagsabot sa mga manghitabo.”

5Pagkahuman niyag sulti niadto, may nakita pa gayod akong duha ka tawo nga nagtindog sa isigka-daplin sa suba. 6Nangutana ang usa kanila sa tawo nga nagbisti ug puti nga nagtindog ibabaw sa tubig sa suba. Ingon niya, “Unsa pa kadugay ayha matuman kanang katingalahang mga panghitabo?”

7Gibayaw sa tawo nga nagbisti ug puti ang duha niya ka kamot ug nadungog ko siya nga nanumpa sa ngalan sa Dios nga nagakinabuhi sa walay kataposan. Ingon niya, “Matuman kana paglabay sa tulo ka tuig ug tunga, inigkahuman sa pagpaantos sa mga katawhan sa Dios.”

8Wala ko masabti ang iyang tubag, busa nangutana ako kaniya, “Sir, unsa ba gayod ang mahimong resulta niining tanan?” 9Mitubag siya, “Sige na12:9 Sige na: sa literal, Lakaw na., Daniel, kay ang tubag sa imong pangutana magpabilin nga tinago hangtod nga moabot ang kataposan. 10Daghan sa mga nakasabot sa kamatuoran ang pagahinloan ang ilang kinabuhi, ug makasabot sila sa mga butang nga gisugilon ko. Apan ang mga daotan magpadayon sa paghimo ug daotan, ug dili sila makasabot sa mga butang nga gisugilon ko.

11“Molabay ang 1,290 ka adlaw gikan sa pagpahunong sa adlaw-adlaw nga paghalad ug pagbutang sa makalilisang nga butang nga nagdalag kalaglagan. 12Bulahan kadtong maghulat ug magpabilin hangtod sa kataposan niining 1,335 ka adlaw.

13“Ug ikaw Daniel, padayon sa imong mga buluhaton. Mamatay ka, apan sa kataposan nga mga adlaw pagabanhawon ka aron sa pagdawat sa imong ganti.”

New Russian Translation

Даниил 12:1-13

О конце времен

1В то время поднимется Михаил, великий князь, защитник твоего народа. Тогда будет такое бедственное время, какого не было с тех пор, как появились народы, до того времени. Но в то время твой народ – все, чьи имена будут найдены записанными в книгу – будет избавлен. 2Многие из спящих в прахе земли проснутся: одни для вечной жизни, другие – на позор и вечное отвращение. 3Мудрые12:3 Или: «Учащие мудрости». воссияют подобно сиянью небес12:3 Или: «небесной тверди»., и те, кто ведет многих к праведности, – подобно звездам, – во веки и веки! 4Но ты, Даниил, скрой эти слова и запечатай свиток, пока не придут последние времена. Многие будут метаться из стороны в сторону, а знание будет умножаться.

5Я, Даниил, увидел, как появились двое других – один на одном берегу реки, а другой на другом берегу. 6Один из них сказал одетому в льняные одежды, который стоял над водами реки:

– Сколько времени пройдет до конца этих непостижимых событий?

7Одетый в льняные одежды, который стоял над водами реки, поднял правую и левую руки к небу, и я услышал, как он клянется Живущим вечно, говоря:

– Год, два года и полгода12:7 То есть 3,5 года.. Когда не станет того, кто сломил силы святого народа12:7 Или: «Когда силы святого народа будут сломлены»., все это совершится.

8Я услышал, но не понял. Тогда я спросил:

– Мой господин, каким будет исход всего этого?

9Он ответил:

– Иди, Даниил. Эти слова скрыты и запечатаны до последних времен. 10Многие очистятся, убелятся и будут испытаны, но нечестивые будут продолжать поступать нечестиво. Никто из нечестивых не поймет, но те, кто мудр, поймут.

11Со времени, когда будет отменена ежедневная жертва и будет поставлена опустошающая мерзость, пройдет тысяча двести девяносто дней. 12Блажен тот, кто ждет и достигнет завершения тысячи трехсот тридцати пяти дней.

13А ты иди своим путем до конца. Ты упокоишься и в конце дней встанешь, чтобы получить свою долю.