Amplified Bible

Zechariah 1

A Call to Repentance

1In [a]the eighth month of the second year [of the reign] of [b]Darius [the king of Persia], the word of the Lord came to Zechariah (the Lord remembers) the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, “The Lord was extremely angry with your fathers. Therefore say to the Jews, ‘Thus says the Lord of hosts (armies), “Return to Me,” declares the Lord of hosts, “and I shall return to you. Do not be like your fathers, to whom the former prophets proclaimed, ‘Thus says the Lord of hosts, “Repent [that is, change your way of thinking] and return now from your evil way [of life] and from your evil deeds.”’ But they did not listen or pay attention to Me,” declares the Lord. “Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? But did not My words (warnings) and My statutes, which I commanded My servants the prophets, overtake your fathers? Then they repented and said, ‘As the Lord of hosts planned to do to us [in discipline and punishment], in accordance with our ways and our deeds, so has He dealt with us.’”’”

Patrol of the Earth

On the twenty-fourth day of the eleventh month (Feb 15, 519 b.c.), which is the month of Shebat, in the second year of [the reign of] Darius, the word of the Lord came to Zechariah the prophet, the son of Berechiah, the son of Iddo, as follows: In the night I saw [a vision] and behold, a [c]Man was riding on a red horse, and it stood among the myrtle trees that were in the ravine; and behind Him were horses: red, sorrel (reddish-brown), and white. Then I said, “O my lord, what are these?” And the [d]angel who was speaking with me said, “I will show you what these are.” 10 And the Man who stood among the myrtle trees answered and said, “These are the ones whom the Lord has sent to go throughout the earth and patrol it.” 11 And the men on the horses answered the [e]Angel of the Lord who stood among the myrtle trees and said, “We have gone throughout the earth [patrolling it] and behold, all the earth sits at rest [in peace and free from war].”

12 Then the Angel of the Lord said, “O Lord of hosts, how long will You withhold mercy and compassion from Jerusalem and the cities of Judah, against which You have had indignation and anger these seventy years [of the Babylonian captivity]?” 13 And the Lord answered the angel who was speaking with me with gracious and comforting words. 14 So the angel who was speaking with me said to me, “Proclaim, ‘Thus says the Lord of hosts, “I am jealous [with a burning, fiery passion] for Jerusalem and for Zion [demanding what is rightfully and uniquely mine] with a great jealousy. 15 But I am very angry with the [f]nations who are at ease and feel secure; for while I was only a little angry, they [g]furthered the disaster [against the people of Israel].” 16 Therefore, thus says the Lord, “I have returned to Jerusalem with mercy and compassion. My house shall be built in it,” says the Lord of hosts, “and a [h]measuring line shall be stretched out over Jerusalem.”’ 17 Proclaim again, ‘Thus says the Lord of hosts, “My cities shall again overflow with prosperity, and the Lord shall again comfort Zion and again choose Jerusalem.”’”

18 Then I looked up, and saw four horns (powers)! 19 So I asked the angel who was speaking with me, “What are these?” And he answered me, “These are the horns [the powerful Gentile nations] that have scattered Judah (the Southern Kingdom), Israel (the Northern Kingdom), and Jerusalem (capital city of Judah).” 20 Then the Lord showed me four craftsmen. 21 I asked, “What are these [horns and craftsmen] coming to do?” And he said, “These are the horns (powers) that have scattered Judah so that no man raised up his head [because of the suffering inflicted by the Gentile nations]. But these craftsmen have come to terrify them and make them panic, and throw down the horns of the nations who have lifted up their horns against the land of Judah in order to scatter it.”

Notas al pie

 1. Zechariah 1:1 I.e. Oct/Nov 520 b.c.
 2. Zechariah 1:1 Darius the Great ruled Persia (capital city, Persepolis) from 522-486 b.c. He was an avid builder who used paid workers for his projects instead of slaves, a concept which at that time was revolutionary. He was a gifted visionary, and an energetic king whose social and economic goals endured and greatly benefited both his subjects and future generations. He developed efficient highways, standardized coinage, weights, measures, and he promoted religious tolerance and human rights.
 3. Zechariah 1:8 This Man is identified as the Angel of the Lord in 1:11, with capitalization used to indicate Him.
 4. Zechariah 1:9 This is the interpreting angel, mentioned in vv 9, 13, 14; 2:3; 4:1, 4, 5; 5:5, 10; 6:4, 5, and is not to be confused with the Man in v 8 or the Angel of the Lord in v 11.
 5. Zechariah 1:11 “Angel” has been capitalized here to reflect the likelihood that it is God appearing in a visible form (see note Gen 16:7).
 6. Zechariah 1:15 I.e. the powerful Gentile nations whom God used to punish the Israelites for their disobedience.
 7. Zechariah 1:15 The conquering nations sought to wipe out the children of Israel, an evil which exceeded God’s intended punishment.
 8. Zechariah 1:16 I.e. Jerusalem shall be rebuilt and restored to even greater glory.

Nouă Traducere În Limba Română

Zaharia 1

Chemare la pocăinţă

1În luna a opta, în cel de-al doilea an[a] al domniei lui Darius, Cuvântul Domnului a venit la profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, şi i-a zis:

Domnul s-a mâniat foarte tare pe strămoşii voştri! Spune-le deci celor din popor că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor[b]: «Întoarceţi-vă la Mine, zice Domnul Oştirilor, şi mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul Oştirilor. Nu fiţi ca strămoşii voştri, cărora le proclamau profeţii din vechime, zicându-le din partea Domnului Oştirilor: ‘Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!’ Ei n-au ascultat şi nici măcar nu Mi-au dat atenţie, zice Domnul. Unde sunt acum strămoşii voştri? Cât despre profeţi, trăiesc ei oare veşnic? Totuşi cuvintele şi hotărârile pe care le poruncisem slujitorilor Mei, profeţii, n-au atins ele, în cele din urmă, inima părinţilor voştri?»

Atunci ei s-au întors şi au spus: «Domnul Oştirilor ne-a făcut aşa cum hotărâse să ne facă, ca urmare a căilor şi a faptelor noastre.»“

Prima viziune: omul dintre mirţi

În a douăzeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, adică luna Şebat[c], în cel de-al doilea an al domniei lui Darius, Cuvântul Domnului a venit la profetul Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido. Zaharia a zis:

„M-am uitat în timpul nopţii şi iată că un bărbat era călare pe un cal roşu! El stătea între mirţii din vale, iar în urma lui erau cai roşii, bruni şi albi. Eu am întrebat:

– Ce sunt aceştia, stăpânul meu?

Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis:

– Îţi voi arăta ce sunt!

10 Bărbatul care stătea între mirţi a răspuns:

– Aceştia sunt cei pe care i-a trimis Domnul să străbată pământul.

11 Ei i-au vorbit îngerului[d] Domnului, care stătea între mirţi, astfel: «Am străbătut pământul şi iată că tot pământul este liniştit şi în pace!»

12 Atunci îngerul Domnului a întrebat:

– Doamne al Oştirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim şi de cetăţile lui Iuda, pe care ai fost mânios în aceşti şaptezeci de ani[e]?

13 Domnul i-a răspuns cu vorbe bune îngerului care vorbea cu mine, cu vorbe de mângâiere.

14 Apoi îngerul care vorbea cu mine mi-a zis:

– Vesteşte şi zi că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Sunt gelos pentru Ierusalim, am o mare gelozie pentru Sion, 15 dar sunt plin de mânie împotriva neamurilor care trăiesc fără grijă, căci Eu mă supărasem numai puţin însă ele au mărit nenorocirea!»

16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Mă întorc cu milă spre Ierusalim: Casa Mea de acolo va fi rezidită, zice Domnul Oştirilor, iar frânghia de măsurat va fi întinsă peste Ierusalim!»

17 Vesteşte mai departe şi spune că aşa vorbeşte Domnul Oştirilor: «Cetăţile Mele se vor revărsa din nou de belşug! Domnul va mângâia iarăşi Sionul şi va alege din nou Ierusalimul!»“

A doua viziune: cele patru coarne şi cei patru artizani

18 Atunci mi-am ridicat ochii, m-am uitat şi am văzut patru coarne. 19 L-am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine:

– Ce înseamnă acestea?

El mi-a răspuns:

– Acestea sunt coarnele care au împrăştiat Iuda, Israelul şi Ierusalimul.

20 Domnul mi-a arătat patru meşteşugari.

21 – Ce vin să facă aceştia? am întrebat eu.

El mi-a răspuns:

– Acelea sunt coarnele care l-au împrăştiat pe Iuda, astfel încât nici un om nu a mai putut ridica capul. Dar aceşti meşteşugari au venit să le sperie şi să taie coarnele neamurilor care şi-au ridicat cornul împotriva ţării lui Iuda, ca s-o împrăştie.

Notas al pie

 1. Zaharia 1:1 Octombrie-noiembrie 520 î.Cr.; Zaharia a fost contemporan cu Hagai (vezi nota de la Hagai 1:1)
 2. Zaharia 1:3 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
 3. Zaharia 1:7 15 februarie 519 î.Cr.
 4. Zaharia 1:11 Sau: Îngerului; peste tot în carte
 5. Zaharia 1:12 Vezi Ier. 25:11-12