Amplified Bible

Ruth 4

The Marriage of Ruth

1Then Boaz went up to the city gate [where business and legal matters were settled] and sat down, and then the close relative (redeemer) of whom Boaz had spoken came by. He said to him, “Come over here, [a]friend, and sit down.” So he came and sat down. Then Boaz took ten men from the elders of the city and said, “Sit down here.” And they sat down. He said to the closest relative (redeemer), “Naomi, who has returned from the country of Moab, must sell the plot of land which belonged to our brother Elimelech. So I thought to let you hear of it, saying, ‘Buy it in the presence of those sitting here, and before the elders of my people. If you will redeem it, redeem it; but if not, then tell me, so that I may know; for there is no one besides you to redeem it, and I am [next of kin] after you.’” And he said, “I will redeem it.” Then Boaz said, “The day that you buy the field from Naomi, you must also acquire Ruth the Moabitess, the widow of the deceased, to restore the name of the deceased to his inheritance.” The closest relative (redeemer) said, “I cannot redeem it for myself, because [by marrying a Moabitess] I would [b]jeopardize my own inheritance. Take my right of redemption (purchase) yourself, because I cannot redeem it.”

Now formerly in Israel this was the custom concerning redeeming and exchanging property. To confirm a transaction, a man pulled off his sandal and gave it to the other. This was the way of confirming and attesting in Israel. So, when the closest relative (redeemer) said to Boaz, “Buy it for yourself,” he pulled off his sandal [and gave it to Boaz to confirm the agreement]. Then Boaz said to the elders and to all the people, “You are witnesses this day that I have bought everything that was Elimelech’s and everything that was Chilion’s and Mahlon’s from the hand of Naomi. 10 I have also acquired Ruth the Moabitess, the widow of Mahlon, to be my wife to restore the name of the deceased to his inheritance, so that the name of the deceased will not be cut off from his brothers or from the gate of his birthplace. You are witnesses today.” 11 All the people at the gate and the elders said, “We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, the two who built the household of Israel. May you achieve wealth and power in Ephrathah and become famous in Bethlehem. 12 Further, may your house be like the house of Perez whom Tamar bore to Judah, because of the offspring which the Lord will give you by this young woman.”

13 So Boaz took Ruth, and she became his wife. And he went in to her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. 14 Then the women said to Naomi, “Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer (grandson, as heir) today, and may his name become famous in Israel. 15 May he also be to you one who restores life and sustains your old age; for your daughter-in-law, who loves you and is better to you than seven sons, has given birth to him.”

The Line of David Began Here

16 Then Naomi took the child and placed him in her lap, and she became his nurse. 17 The neighbor women gave him a name, saying, “A son (grandson) has been born to Naomi.” They named him Obed (worshiper). He is the father of Jesse, the father of David [the ancestor of Jesus Christ].

18 Now these are the descendants of Perez: Perez was the father of Hezron, 19 Hezron was the father of Ram, Ram the father of Amminadab, 20 Amminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, 21 Salmon the father of Boaz, Boaz the father of Obed, 22 Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David [the king of Israel and the ancestor of Jesus Christ].

Notas al pie

  1. Ruth 4:1 The Hebrew for this word is a little peculiar, in that it means something like “a certain one” or “so-and-so.” It is used when the name of the person addressed cannot or should not be mentioned for some reason. No ill will or insult is implied.
  2. Ruth 4:6 Lit damage. The excuse given was probably made up on the spot by this relative-redeemer to avoid the obligation of marrying Ruth and raising a son in her deceased husband’s name (see note 2:20). He may very well not have wanted to raise a son under such circumstances, or to be married to a Moabite woman.

Nouă Traducere În Limba Română

Rut 4

Boaz se căsătoreşte cu Rut

1Boaz s-a dus la poarta cetăţii şi s-a aşezat acolo. Tocmai atunci trecea cel ce avea drept de răscumpărare, cel despre care vorbise Boaz. Boaz i-a zis:

– Prietene, întoarce-te şi aşază-te aici, te rog!

Acesta s-a întors şi s-a aşezat. Boaz a adus şi zece dintre cei din sfatul bătrânilor[a] cetăţii, zicându-le:

– Aşezaţi-vă aici!

Ei s-au aşezat acolo.

Apoi i-a zis celui cu drept de răscumpărare:

– Naomi, care s-a întors din câmpiile Moabului, a scos la vânzare parcela de pământ care era a rudei noastre, Elimelek. M-am gândit să te anunţ şi să-ţi spun: „Cumpăr-o acum de faţă cu locuitorii şi de faţă cu cei din sfatul bătrânilor poporului meu. Dacă vrei deci s-o răscumperi, răscumpăr-o, dar dacă nu vrei s-o răscumperi, atunci spune-mi, ca să ştiu, căci nu este nimeni înaintea ta cu drept de răscumpărare, iar după tine urmez eu.

– O voi răscumpăra eu, i-a răspuns acesta.

– În ziua în care vei cumpăra parcela de la Naomi, i-a mai zis Boaz, va trebui s-o răscumperi şi pe moabita Rut[b], soţia celui ce a murit, ca să păstrezi numele mortului în cadrul moştenirii lui.

Atunci cel ce avea drept de răscumpărare i-a răspuns:

– Aşa nu-mi permit s-o răscumpăr, ca nu cumva să-mi pun în primejdie propria moştenire.

Răscumpăr-o tu! Poţi lua tu dreptul meu de răscumpărare, căci eu nu-mi permit s-o răscumpăr.

Pe vremuri, în Israel, pentru a întări toate rânduielile privitoare la răscumpărare şi la schimbarea dreptului de răscumpărare, unul îşi scotea sandala şi i-o dădea celuilalt. Aceasta slujea drept mărturie în Israel. Deci cel ce avea drept de răscumpărare i-a zis lui Boaz:

– Cumpăr-o tu!

Apoi şi-a scos sandala. Atunci Boaz le-a zis celor din sfatul bătrânilor şi întregului popor:

– Astăzi sunteţi martori că am cumpărat din mâna lui Naomi tot ce a aparţinut lui Elimelek, lui Chilion şi lui Mahlon. 10 De asemenea, pe moabita Rut, văduva lui Mahlon, am cumpărat-o de soţie, ca să păstrez numele mortului în cadrul moştenirii lui, astfel încât să nu se şteargă numele acestuia dintre rudele lui şi din cetatea sa. Sunteţi martori astăzi!

11 Tot poporul care era la poartă şi cei din sfatul bătrânilor i-au răspuns:

– Suntem martori! Să o facă Domnul pe femeia care intră în casa ta ca pe Rahela şi ca pe Lea care, împreună, au zidit Casa lui Israel! Să-ţi sporească puterea în Efrata şi să-ţi faci un nume în Betleem! 12 Fie familia ta, prin urmaşul[c] pe care ţi-l va da Domnul din această tânără, ca familia lui Pereţ care i s-a născut lui Iuda din Tamar.

Linia genealogică a lui David

13 Boaz a luat-o pe Rut şi ea a devenit soţia lui. El a intrat la ea[d] şi Domnul a dat rod pântecului ei, astfel că aceasta a născut un fiu. 14 Femeile i-au zis lui Naomi: „Binecuvântat să fie Domnul, Cel Ce nu te-a lăsat astăzi fără un răscumpărător. Fie ca numele lui să fie vestit în Israel! 15 El îţi va reînviora sufletul şi va fi sprijinul bătrâneţii tale, căci l-a născut nora ta care te iubeşte şi care preţuieşte pentru tine mai mult decât şapte fii.“

16 Naomi a luat copilul, l-a strâns la piept şi i-a fost acestuia ca o mamă. 17 Vecinele i-au pus numele Obed, spunând: „I s-a născut un fiu lui Naomi!“ El a fost tatăl lui Işai, tatăl lui David.

18 Aceştia sunt descendenţii lui Pereţ:

din Pereţ s-a născut Heţron,

19 din Heţron s-a născut Ram,

din Ram s-a născut Aminadab,

20 din Aminadab s-a născut Nahşon,

din Nahşon s-a născut Salmon[e],

21 din Salmon s-a născut Boaz,

din Boaz s-a născut Obed,

22 din Obed s-a născut Işai,

iar din Işai s-a născut David.

Notas al pie

  1. Rut 4:2 Lit.: bătrânii, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor (lit. bătrânii) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7).
  2. Rut 4:5 Sau: va trebui să răscumperi şi parcela moabitei Rut
  3. Rut 4:12 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic
  4. Rut 4:13 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
  5. Rut 4:20 Câteva mss TM, câteva mss LXX şi VUL (vezi şi v. 21 şi textul LXX al 1 Cron. 2:11); cele mai multe mss TM: Salma