Amplified Bible

Psalm 87

The Privileges of Citizenship in Zion.

A Psalm of the sons of Korah. A Song.

1His foundation is on the holy mountain.

The Lord loves the gates of Zion
More than all the dwellings of Jacob (Israel).

Glorious things are spoken of you,
O city of God [Jerusalem]. Selah.

“I will mention Rahab (Egypt) and Babylon among those who know Me—
Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia (Cush)—
‘This one was born there.’”

But of Zion it will be said, “This one and that one were born in her,”
And the Most High Himself will establish her.

The Lord will count, when He registers the peoples,
“This one was born there.” Selah.

The singers as well as the players of flutes will say,
“All my springs and sources of joy are in you [Jerusalem, city of God].”

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 87

Psalmul 87

Al korahiţilor. Un psalm. Un cântec.

El i-a pus temelia în munţii cei sfinţi.
Domnul iubeşte porţile Sionului
    mai mult decât oricare altă locuinţă din Iacov.
Lucruri slăvite s-au spus despre tine,
    cetate a lui Dumnezeu!Sela
Voi aminti Rahabul[a] şi Babilonul
    ca fiind printre cei ce Mă cunosc
– chiar şi Filistia şi Tirul, alături de Cuş –
    şi voi zice: „Acesta a fost născut acolo!“

Cât despre Sion se va zice:
    „Acesta şi acela au fost născuţi în el.“
        şi Însuşi Cel Preaînalt îl va întări.
Domnul va scrie în registrul popoarelor:
    „Acesta s-a născut acolo.“Sela
Cântăreţii şi cei ce joacă spun:
    „Toate izvoarele mele sunt în tine!“

Notas al pie

  1. Psalmii 87:4 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7)