Amplified Bible

Psalm 83

God Implored to Confound His Enemies.

A Song. A Psalm of Asaph.

1Do not keep silent, O God;
Do not hold Your peace or be still, O God.

For behold, Your enemies are in tumult,
And those who hate You have raised their heads [in hatred of You].

They concoct crafty schemes against Your people,
And conspire together against Your hidden and precious ones.

They have said, “Come, and let us wipe them out as a nation;
Let the name of Israel be remembered no more.”

For they have conspired together with one mind;
Against You they make a covenant—

The tents of Edom and the Ishmaelites,
Of Moab and the Hagrites,

Gebal and Ammon and Amalek,
Philistia with the inhabitants of Tyre.

Assyria also has joined with them;
They have helped the children of Lot [the Ammonites and the Moabites] and have been an arm [of strength] to them. Selah.


Deal with them as [You did] with Midian,
As with Sisera and Jabin at the brook of Kishon,
10 
Who were destroyed at En-dor,
Who became like dung for the earth.
11 
Make their nobles like Oreb and Zeeb
And all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 
Who said, “Let us possess for ourselves
The pastures of God.”

13 
O my God, make them like [a]whirling dust,
Like chaff before the wind [worthless and without substance].
14 
Like fire consumes the forest,
And like the flame sets the mountains on fire,
15 
So pursue them with Your tempest
And terrify them with [the violence of] Your storm.
16 
Fill their faces with shame and disgrace,
That they may [persistently] seek Your name, O Lord.
17 
Let them be ashamed and dismayed forever;
Yes, let them be humiliated and perish,
18 
That they may know that You alone, whose name is the Lord,
Are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:13 Or tumbleweed.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 83

Psalm 83

Klagan i en tid av nationell kris

1En sång, en psalm av Asaf.

2Gud, var inte tyst,

tig inte, var inte stilla.

3Se hur dina fiender larmar

och de som hatar dig sticker upp sina huvuden!

4De gör upp onda planer mot ditt folk.

De sammansvärjer sig mot dem som du beskyddar.

5”Kom,” säger de, ”låt oss utplåna detta folk,

så att ingen längre kommer ihåg Israels namn.”

6De är fullkomligt överens om det,

och de har ingått ett förbund mot dig,

7Edoms boningar, ismaeliter,

Moab och hagaréer,

8Geval, Ammon, Amalek,

filistéernas land och Tyros invånare.

9Också Assyrien har förenat sig med dem

och lånat ut sin styrka åt Lots ättlingar. Séla

10Gör med dem som du gjorde med Midjan,

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,

11dem som utplånades i En-Dor

och som blev till gödsel på marken.

12Låt det gå deras mäktiga som Orev och Seev

och alla deras furstar som Sevach och Salmunna,

13som sa: ”Låt oss inta Guds betesmarker!”

14Min Gud, låt dem bli som virvlande ogräsfrö[a],

som agnar för vinden.

15Så som elden bränner ner skog

och lågor svedjer berg,

16jaga bort dem med din storm

och förskräck dem med ditt oväder.

17Låt deras ansikten täckas av skam,

så att de söker ditt namn, Herre.

18Låt dem skämmas och bli förskräckta,

låt dem komma på skam och förgås.

19Låt dem inse att du, vars namn är Herren,

är den Högste över hela jorden.

Notas al pie

  1. 83:14 Det hebreiska ordets exakta betydelse är osäker.