Amplified Bible

Psalm 81

God’s Goodness and Israel’s Waywardness.

To the Chief Musician; set to the [a]Philistine lute. A Psalm of Asaph.

1Sing aloud to God our strength;
Shout for joy to the God of Jacob (Israel).

Raise a song, sound the timbrel,
The sweet sounding lyre with the harp.

Blow the trumpet at the New Moon,
At the [b]full moon, on our feast day.

For this is a statute for Israel,
An ordinance of the God of Jacob.

He established it for a testimony in [c]Joseph
When He went throughout the land of Egypt.
I heard the language [of One whom] I did not know, saying,


“I removed the burden from his shoulder;
His hands were freed from the basket.

“You called in [the time of] trouble and I rescued you;
I answered you in the secret place of thunder;
I tested you at the waters of Meribah. Selah.

“Hear, O My people, and I will admonish you—
O Israel, if you would listen to Me!

“Let there be no strange god among you,
Nor shall you worship any foreign god.
10 
“I am the Lord your God,
Who brought you up from the land of Egypt.
Open your mouth wide and I will fill it.

11 
“But My people would not listen to My voice,
And Israel did not [consent to] obey Me.
12 
“So I gave them up to the stubbornness of their heart,
To walk in [the path of] their own counsel.
13 
“Oh, that My people would listen to Me,
That Israel would walk in My ways!
14 
“Then I would quickly subdue and humble their enemies
And turn My hand against their adversaries;
15 
Those who hate the Lord would pretend obedience to Him and cringe before Him,
And their time of punishment would be forever.
16 
“But I would feed Israel with the finest of the wheat;
And with honey from the rock I would satisfy you.”

Notas al pie

  1. Psalm 81:1 A technical musical term, meaning uncertain.
  2. Psalm 81:3 Or New Moon, lit covering, i.e. when the moon is “covered” or hidden. This was taken by the ancient rabbis to refer to the festival of the Jewish New Year (Rosh Hashana).
  3. Psalm 81:5 Curiously, in this one verse Joseph’s name has an extra letter, an “h.” In an example of rabbinic lore, the ancient rabbis said that because Joseph sanctified the divine name in private (by resisting Potiphar’s wife) he merited having one letter of the divine name (Yahweh) added to his. Another rabbinic explanation is that when Pharaoh was about to elevate Joseph to power, the astrologers demanded that Joseph speak the 70 languages of the world. The angel Gabriel came to teach him, but Joseph was unable until Gabriel added to his name the extra letter from the divine name.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 81

Psalmul 81

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al lui Asaf.

Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, Tăria noastră!
    Strigaţi de veselie către Dumnezeul lui Iacov!
Înălţaţi un cântec, sunaţi din tamburine,
    din lira cea plăcută şi din harfă[b].
Suflaţi din corn la lună nouă[c],
    la lună plină, în ziua sărbătorii.
Aceasta este porunca dată lui Israel,
    hotărârea Dumnezeului lui Iacov.
Mărturia aceasta i-a dat-o lui Iosif,
    când a mers împotriva ţării Egiptului;
        acolo am auzit o limbă pe care n-o cunoşteam[d]:

„I-am luat povara de pe umăr,
    mâinile lui nu mai ţin coşul.
La necaz ai strigat, iar Eu te-am scăpat;
    ţi-am răspuns de lângă locul tainic al tunetului,
        te-am încercat la apele Meriba.Sela
Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui!
    O, Israele, de M-ai asculta!
Să nu se găsească la tine nici un dumnezeu străin!
    Să nu te închini nici unui zeu!
10 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău!
    Eu te-am adus din ţara Egiptului!
        Deschide-ţi gura şi ţi-o voi umple!“

11 Dar poporul Meu nu Mi-a ascultat glasul,
    Israel nu M-a urmat.
12 Atunci l-am lăsat în voia inimii lui încăpăţânate
    şi a trăit după propriile lui sfaturi.

13 „O, de M-ar asculta poporul Meu!
    O, de ar umbla Israel pe căile Mele!
14 Atunci i-aş supune pe duşmanii săi într-o clipă
    şi Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor săi.“
15 Cei ce-L urăsc pe Domnul ar da înapoi în faţa Lui,
    iar soarta le-ar fi pecetluită pe vecie.
16 Pe Israel însă l-ar hrăni cu grâul cel mai bun ...
    „Chiar cu miere din stâncă te-aş sătura!“, zice Dumnezeu.

Notas al pie

  1. Psalmii 81:1 Titlu. Vezi Ps. 8
  2. Psalmii 81:2 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde şi un ton grav
  3. Psalmii 81:3 Vezi Num. 28:11-15
  4. Psalmii 81:5 Sau: pe care nu o înţelegeam; se poate referi fie la noutatea revelaţiei lui YHWH, fie la limba egiptenilor.