Amplified Bible

Psalm 73

Book Three

The End of the Wicked Contrasted with That of the Righteous.

A Psalm of Asaph.

1Truly God is good to Israel,
To those who are pure in heart.

But as for me, my feet came close to stumbling,
My steps had almost slipped.

For I was envious of the arrogant
As I saw the prosperity of the wicked.

For there are no pains in their death,
Their body is fat and pampered.

They are not in trouble as other men,
Nor are they plagued like mankind.

Therefore pride is their necklace;
Violence covers them like a garment [like a long, luxurious robe].

Their eye bulges from fatness [they have more than the heart desires];
The imaginations of their mind run riot [with foolishness].

They mock and wickedly speak of oppression;
They speak loftily [with malice].

They set their mouth against the heavens,
And their tongue swaggers through the earth.

10 
Therefore his people return to this place,
And waters of abundance [offered by the irreverent] are [blindly] drunk by them.
11 
They say, “How does God know?
Is there knowledge [of us] with the Most High?”
12 
Behold, these are the ungodly,
Who always prosper and are at ease [in the world]; they have increased in wealth.
13 
Surely then in vain I have cleansed my heart
And washed my hands in innocence.
14 
For all the day long have I been stricken,
And punished every morning.

15 
If I had said, “I will say this,” [and expressed my feelings],
I would have betrayed the generation of Your children.
16 
When I considered how to understand this,
It was too great an effort for me and too painful
17 
Until I came into the sanctuary of God;
Then I understood [for I considered] their end.
18 
Surely You set the wicked-minded and immoral on slippery places;
You cast them down to destruction.
19 
How they are destroyed in a moment!
They are completely swept away by sudden terrors!
20 
Like a dream [which seems real] until one awakens,
O Lord, when stirred, [You observe the wicked], You will despise their image.

21 
When my heart was embittered
And I was pierced within [as with the fang of an adder],
22 
Then I was senseless and ignorant;
I was like a beast before You.
23 
Nevertheless I am continually with You;
You have taken hold of my right hand.
24 
You will guide me with Your counsel,
And afterward receive me to honor and glory.

25 
Whom have I in heaven [but You]?
And besides You, I desire nothing on earth.
26 
My flesh and my heart may fail,
But God is the rock and strength of my heart and my portion forever.
27 
For behold, those who are far from You will perish;
You have destroyed all those who are unfaithful and have abandoned You.
28 
But as for me, it is good for me to draw near to God;
I have made the Lord God my refuge and placed my trust in Him,
That I may tell of all Your works.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 73

Tredje boken

(73—89)

Psalm 73

Den gudlöses kortvariga framgång och den rättfärdiges eviga lön

1En psalm av Asaf.

Gud är sannerligen god mot Israel,

mot dem som har rena hjärtan.

2Men jag höll på att snava,

mina fötter höll på att tappa fästet.

3Jag var avundsjuk på de högmodiga

då jag såg de gudlösas framgång.

4De slipper svårigheter ända fram till sin död,

de är friska och välmående.

5De råkar inte i människans nöd

och plågas inte som andra.

6Därför är högfärd deras halsband,

och våld deras kläder.

7Ur deras fetma tittar ögonen fram,

deras fantasier har ingen gräns.

8De talar föraktfullt och ondsint.

De är högfärdiga och förtrycker andra.

9De gör anspråk på himlen

och talar som om de ägde jorden.

10Så återvänder hans folk dit

och suger åt sig mängder av vatten.[a]

11De frågar: ”Hur kan Gud veta?

Skulle den Högste ha den kunskapen?”

12Så är det med de gudlösa,

ostörda ökar de alltid sin rikedom.

13Förgäves har jag hållit mitt hjärta rent

och tvättat mina händer i oskuld.

14Jag har plågats dagen lång,

bestraffats var morgon.

15Om jag hade sagt: ”Så vill jag tala”,

skulle jag ha varit en förrädare mot dina barns generation.

16När jag försökte förstå detta

var det alltför mödosamt för mig,

17tills jag kom in i Guds helgedom

och insåg hur det går med dessa till slut.

18Du låter dem vandra på en hal väg,

störtar dem i fördärvet

19och plötsligt går de under.

De tar en ände med förskräckelse.

20Det blir som när man vaknar ur en dröm:

Du, Herre, reser dig

och föraktar dem som om de vore fantasier.[b]

21När mitt hjärta var bittert

och det sved inom mig,

22då var jag oförnuftig och ovetande,

som ett djur inför dig.

23Ändå är jag alltid hos dig,

och du håller min högra hand.

24Du leder mig efter ditt råd,

och sedan för du mig till härligheten[c].

25Vem har jag i himlen utom dig?

Och när jag har dig,

önskar jag ingenting på jorden.

26Min kropp och min själ kan tyna bort,

men Gud är min inre klippa och min del för evigt.

27Men de som är långt borta från dig kommer att förgås.

Du förgör dem som inte är trogna mot dig.

28Men det är gott för mig att vara nära Gud.

Jag har gjort Herren Gud till min tillflykt,

och jag vill berätta om alla dina gärningar.

Notas al pie

  1. 73:10 Grundtextens innebörd är okänd och översättningen bara en ungefärlig ord-för-ord översättning.
  2. 73:20 Grundtextens innebörd är okänd och översättningen bara en ungefärlig ord-för-ord översättning.
  3. 73:24 Det framkommer inte om det är evigheten eller någon form av jordisk härlighet/ära som åsyftas här.