Amplified Bible

Psalm 50

God the Judge of the Righteous and the Wicked.

A Psalm of [a]Asaph

1The mighty One, God, the Lord, has spoken,
And summoned the earth from the rising of the sun to its setting [from east to west].

Out of Zion, the perfection of beauty,
God has shone forth.

May our God come and not keep silent;
Fire devours before Him,
And around Him a mighty tempest rages.

He summons the heavens above,
And the earth, to judge His people:

“Gather My godly ones to Me,
Those who have made a covenant with Me by sacrifice.”

And the heavens declare His righteousness,
For God Himself is judge. Selah.


“Hear, O My people, and I will speak;
O Israel, I will testify against you:
I am God, your God.

“I do not reprove you for your sacrifices;
Your burnt offerings are continually before Me.

“I will accept no young bull from your house
Nor male goat from your folds.
10 
“For every beast of the forest is Mine,
And the cattle on a thousand hills.
11 
“I know every bird of the mountains,
And everything that moves in the field is [b]Mine.
12 
“If I were hungry, I would not tell you,
For the world and all it contains are Mine.
13 
“Shall I eat the flesh of bulls
Or drink the blood of male goats?
14 
“Offer to God the sacrifice of thanksgiving
And pay your vows to the Most High;
15 
Call on Me in the day of trouble;
I will rescue you, and you shall honor and glorify Me.”

16 
But to the wicked God says:
“What right have you to recite My statutes
Or to take My covenant on your lips?
17 
“For you hate instruction and discipline
And cast My words behind you [discarding them].
18 
“When you see a thief, you are pleased with him and condone his behavior,
And you associate with adulterers.
19 
“You give your mouth to evil
And your tongue frames deceit.
20 
“You sit and speak against your brother;
You slander your own mother’s son.
21 
“These things you have done and I kept silent;
You thought that I was just like you.
Now I will reprimand and denounce you and state the case in order before your eyes.

22 
“Now consider this, you who forget God,
Or I will tear you in pieces, and there will be no one to rescue [you].
23 
“He who offers a sacrifice of praise and thanksgiving honors Me;
And to him who orders his way rightly [who follows the way that I show him],
I shall show the salvation of God.”

Notas al pie

  1. Psalm 50:1 Asaph was a Levite and one of the leaders of David’s choir. He was the head of one of the three families permanently in charge of the temple music. His family formed a guild that bore his name and is frequently mentioned (2 Chr 20:14; 29:13, 30). Twelve psalms (50; 73-83) are attributed in the titles to the family of Asaph. A hundred and twenty-eight of Asaph’s family members, all singers, came back from Babylon and took part when the foundations of Zerubbabel’s temple were laid (Ezra 2:41; 3:10).
  2. Psalm 50:11 Or in my mind; lit with Me.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 50

Psalmul 50

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul,
    El vorbeşte şi cheamă pământul
        de la răsăritul soarelui până la apusul lui!
Din Sion, întruchiparea frumuseţii, străluceşte Dumnezeu!
    Dumnezeul nostru vine şi nu tace;
un foc mistuie înaintea Lui
    şi o furtună se dezlănţuie împrejurul Lui!
El cheamă cerurile de deasupra
    şi pământul, ca să-Şi judece poporul:
„Adunaţi-Mi credincioşii,
    pe cei ce au încheiat legământ cu Mine prin jertfă!“
Cerurile mărturisesc dreptatea Lui,
    căci Dumnezeu este judecătorul.Sela
„Ia aminte, popor al Meu, şi voi vorbi!
    Israele, voi mărturisi împotriva ta:
        Sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău Eu sunt!
Nu pentru jertfele tale te mustru Eu,
    nici pentru arderile de tot care-Mi sunt aduse neîncetat.
Nu voi lua viţei din ograda ta,
    nici ţapi din staulele tale,
10 căci ale Mele sunt toate vieţuitoarele pădurii
    şi vitele de pe o mie de dealuri.
11 Eu cunosc toate înaripatele munţilor,
    şi toate făpturile câmpiei sunt ale Mele!
12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,
    căci a Mea este lumea cu tot ce cuprinde ea.
13 Mănânc Eu oare carnea taurilor
    sau beau Eu sângele ţapilor?
14 Adu-I ca jertfă lui Dumnezeu mulţumire
    şi împlineşte-ţi jurămintele faţă de Cel Preaînalt!
15 Cheamă-Mă în ziua necazului;
    Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!“

16 Dumnezeu îi zice însă celui rău:

„Ce tot înşiri tu orânduirile Mele
    şi ai pe buze legământul Meu,
17 când tu urăşti mustrarea
    şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?
18 Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el
    şi te însoţeşti cu cei ce comit adulter.
19 Dai drumul gurii la rele,
    limba ta urzeşte înşelăciunea.
20 Vorbeşti împotriva fratelui tău cu care locuieşti
    şi pe fiul mamei tale arunci vina[a].
21 Aşa ai făcut, iar Eu am tăcut.
    Ţi-ai închipuit că sigur Eu sunt ca tine,
        dar te voi mustra şi îţi voi pune totul în faţă[b]!
22 Luaţi aminte la aceste lucruri, voi care Îl uitaţi pe Dumnezeu,
    ca nu cumva să vă sfâşii şi să nu aibă cine să vă scape!

23 Cine aduce mulţumire ca jertfă, acela Mă proslăveşte
    şi celui ce veghează asupra căii lui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu[c]“.

Notas al pie

  1. Psalmii 50:20 Sau: îl bârfeşti
  2. Psalmii 50:21 Lit.: ochi
  3. Psalmii 50:23 Sau: proslăveşte / şi pregăteşte calea prin care îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu