Amplified Bible

Psalm 49

The Folly of Trusting in Riches.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah.

1Hear this, all peoples;
Listen carefully, all inhabitants of the world,

Both low and high,
Rich and poor together:

My mouth will speak wisdom,
And the meditation of my heart will be understanding.

I will incline my ear and consent to a proverb;
On the lyre I will unfold my riddle.


Why should I fear in the days of evil,
When the wickedness of those who would betray me surrounds me [on every side],

Even those who trust in and rely on their wealth
And boast of the abundance of their riches?

None of them can by any means redeem [either himself or] his brother,
Nor give to God a ransom for him—

For the ransom of his soul is too costly,
And he should cease trying forever—

So that he should live on eternally,
That he should never see the pit (grave) and undergo decay.

10 
For he sees that even wise men die;
The fool and the stupid alike perish
And leave their wealth to others.
11 
Their inward thought is that their houses will continue forever,
And their dwelling places to all generations;
They have named their lands after their own names [ignoring God].
12 
But man, with all his [self] honor and pomp, will not endure;
He is like the beasts that perish.

13 
This is the fate of those who are foolishly confident,
And of those after them who approve [and are influenced by] their words. Selah.
14 
Like sheep they are appointed for Sheol (the nether world, the place of the dead);
Death will be their shepherd;
And the upright shall rule over them in the morning,
And their form and beauty shall [a]be for Sheol to consume,
So that they have no dwelling [on earth].
15 
But God will redeem my life from the power of Sheol,
For He will receive me. Selah.

16 
Be not afraid when [an ungodly] man becomes rich,
When the wealth and glory of his house are increased;
17 
For when he dies he will carry nothing away;
His glory will not descend after him.
18 
Though while he lives he counts himself happy and prosperous—
And though people praise you when you do well for yourself—
19 
He shall go to the generation of his fathers;
They shall never again see the light.
20 
A man [who is held] in honor,
Yet who lacks [spiritual] understanding and a teachable heart, is like the beasts that perish.

Notas al pie

  1. Psalm 49:14 The ancient rabbis read this as “will wear out Sheol,” which also matches the Hebrew, and interpreted it as referring to unending punishment, i.e. punishment even outlasting Gehinnom (hell).

Swedish Contemporary Bible

Psalms 49

Psalm 49

Det är fåfängt att lita på jordisk rikedom

1För körledaren. Av Korachs ättlingar. En psalm.

2Hör, alla folk!

Lyssna, alla världens invånare,

3hög och låg,

rik och fattig.

4Min mun talar visdomsord,

ur mitt innersta kommer förstånd.

5Jag böjer mitt öra till visdomsord,

jag förklarar min gåta till harpospel.

6Varför skulle jag vara rädd i olyckans tid,

när mina bedragares ondska omger mig?

7De litar på sin rikedom

och skryter med hur mycket de äger.

8Men ingen kan betala för någon annans liv,

och ingen kan ge Gud en lösesumma för någon.

9Priset för ett liv är högt,

och ingen betalning är tillräcklig

10för att någon ska få leva för evigt

och komma undan graven.

11Man ser de visa dö,

förgås som dåren och den oförnuftige,

och de lämnar sin rikedom till andra.

12Graven[a] förblir deras hem för evigt,

deras boning generation efter generation,

fastän de har uppkallat sina gods efter sig själva.

13Men människan i all sin rikedom består inte[b],

hon är som djuren som förgås.

14Så går det för dessa som förtröstar på sig själva,

och deras anhängare som bejakar deras tal. Séla

15Som en fårhjord förs de till dödsriket,

och döden är deras herde.

De rättfärdiga ska härska över dem på morgonen.

Deras kroppar förmultnar i graven, borta från härliga boningar.[c]

16Men Gud ska befria mig från dödsrikets grepp,

han ska ta emot mig. Séla

17Bli inte rädd när du ser någon bli rik,

när hans hus blir allt mer praktfullt,

18för när han dör kan han inte ta någonting med sig,

hans härlighet följer inte med honom ner.

19Även om en människa anser sig ha ett välsignat liv,

och din framgång prisas,

20går var och en ändå till sina fäder,

till dem som aldrig mer ser ljuset.

21Men människan i all sin rikedom består inte,

hon är som djuren som förgås.[d]

Notas al pie

  1. 49:12 Egentligen deras inre (tankar), men här följer översättningen Septuaginta m.fl. gamla översättningar, eftersom sammanhanget tyder på graven. De två hebreiska orden liknar varandra och en förväxling kan ha skett i kopieringen av handskrifter. En möjlig översättning är dock: De tänker att deras hem/hus ska bestå för evigt…
  2. 49:13 Enligt Septuaginta m.fl. …är utan förstånd.
  3. 49:15 I den senare hälften av versen är grundtexten mycket svårbegriplig och översättningen blir närmast en översättning av enstaka ord utan någon sammanhängande mening.
  4. 49:21 Se v. 13 med not.