Amplified Bible

Psalm 44

Former Times of Help and Present Troubles.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah. A skillful song, or a didactic or reflective poem.

1We have heard with our ears, O God,
Our fathers have told us
The work You did in their days,
In the days of old.

You drove out the [pagan] nations with Your own hand;
Then you planted and established them (Israel);
[It was by Your power that] You uprooted the [pagan] peoples,
Then You spread them abroad.

For our fathers did not possess the land [of Canaan] by their own sword,
Nor did their own arm save them,
But Your right hand and Your arm and the light of Your presence,
Because You favored and delighted in them.


You are my King, O God;
Command victories and deliverance for Jacob (Israel).

Through You we will gore our enemies [like a bull];
Through Your name we will trample down those who rise up against us.

For I will not trust in my bow,
Nor will my sword save me.

But You have saved us from our enemies,
And You have put them to shame and humiliated those who hate us.

In God we have boasted all the day long,
And we will praise and give thanks to Your name forever. Selah.


But now You have rejected us and brought us to dishonor,
And You do not go out with our armies [to lead us to victory].
10 
You make us turn back from the enemy,
And those who hate us have taken spoil for themselves.
11 
You have made us like sheep to be eaten [as mutton]
And have scattered us [in exile] among the nations.
12 
You sell Your people cheaply,
And have not increased Your wealth by their sale.
13 
You have made us the reproach and taunt of our neighbors,
A scoffing and a derision to those around us.
14 
You make us a byword among the nations,
A [a]laughingstock among the people.
15 
My dishonor is before me all day long,
And humiliation has covered my face,
16 
Because of the voice of the taunter and reviler,
Because of the presence of the enemy and the avenger.

17 
All this has come upon us, yet we have not forgotten You,
Nor have we been false to Your covenant [which You made with our fathers].
18 
Our heart has not turned back,
Nor have our steps wandered from Your path,
19 
Yet You have [distressingly] crushed us in the place of jackals
And covered us with [the deep darkness of] the shadow of death.

20 
If we had forgotten the name of our God
Or stretched out our hands to a strange god,
21 
Would not God discover this?
For He knows the secrets of the heart.
22 
[b]But for Your sake we are killed all the day long;
We are considered as sheep to be slaughtered.
23 
Awake! Why do You sleep, O Lord?
Awaken, do not reject us forever.
24 
Why do You hide Your face
And forget our affliction and our oppression?
25 
For our life has melted away into the dust;
Our body clings to the ground.
26 
Rise up! Come be our help,
And ransom us for the sake of Your steadfast love.

Notas al pie

  1. Psalm 44:14 Lit shaking of the head.
  2. Psalm 44:22 The ancient rabbis applied this verse to Israel under persecution, especially to those who suffered under the reign of Hadrian following the Bar Cochba revolt (a.d. 132-135). One rabbi said that he was ready to die for God provided that he be killed immediately, because he could not endure the tortures of what was called “the great persecution.” The tortures included placing red-hot iron discs under the victim’s armpits or sticking needles under the nails until the victim died from the pain (shock).

Swedish Contemporary Bible

Psalms 44

Psalm 44

Det slagna folkets klagan

1För körledaren. Av Korachs ättlingar. Maskil.

2Gud, vi har hört, våra fäder har berättat för oss

om dina gärningar du gjorde på deras tid, för länge sedan.

3Du drev ut de främmande folken och satte dit våra fäder i stället.

Du krossade de andra folken, men våra fäder lät du blomstra.

4De tog inte landet med sitt eget svärd,

och deras egen styrka gav dem ingen räddning,

utan din mäktiga hands kraft och ljuset från ditt ansikte,

för du älskade dem.

5Du är min kung och min Gud,

som ger en befallning om räddning för Jakob.

6Med din hjälp ska vi slå ner våra motståndare

och i ditt namn trampa ner våra fiender.

7Jag litar inte på min båge,

och mitt svärd kan inte rädda mig.

8Men du räddar oss från våra fiender,

du låter våra motståndare komma på skam.

9Vi är alltid stolta över Gud,

vi prisar ditt namn för evigt. Séla

10Men nu har du visat bort oss och förödmjukat oss,

och du drar inte ut med våra härar.

11Du tvingade oss att vända för fienden,

och våra motståndare tog byte.

12Du tillät att vi åts upp som slaktfår

och skingrades bland folken.

13Du sålde ditt folk för ingenting

men gjorde ingen vinst.

14Du gjorde oss till åtlöje för våra grannar,

till spott och spe för dem som bor omkring oss.

15Du har gjort oss till en visa bland folken,

något man skakar huvudet åt.

16Jag har ständigt min vanära framför mig,

och mitt ansikte höljs i skam

17när jag hör dem som hånar och smädar,

och när jag ser fienden och hämnaren.

18Allt detta har kommit över oss,

trots att vi aldrig har glömt dig.

Vi har inte heller överträtt ditt förbund.

19Våra hjärtan har inte vänt sig från dig,

och våra steg har inte vikit av från din väg.

20Ändå har du krossat oss på schakalernas ställe,[a]

höljt oss i ett djupt mörker.

21Om vi hade glömt vår Gud

och i stället sträckt våra händer mot en annan gud,

22skulle då inte Gud genast upptäcka det,

han som känner hjärtats hemligheter?

23Det är för dig som vi dagen lång dödas

och räknas som slaktfår.

24Vakna, Herre! Varför sover du?

Res dig upp! Förkasta oss inte för alltid!

25Varför gömmer du ditt ansikte för oss

och glömmer vårt lidande och förtryck?

26Vi har sjunkit ner i stoftet,

våra kroppar ligger nertryckta i jorden.

27Grip in, kom till vår hjälp!

Befria oss i din nåd.

Notas al pie

  1. 44:20 Uttrycket kan vara ett talesätt för att beskriva ödeläggelse och förstörelse.