Amplified Bible

Psalm 36

Wickedness of Men and Lovingkindness of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David the servant of the Lord.

1Transgression speaks [like an oracle] to the wicked (godless) [deep] within his heart;
There is no fear (dread) of God before his eyes.

For he flatters and deceives himself in his own eyes
Thinking that his sinfulness will not be discovered and hated [by God].

The words of his mouth are wicked and deceitful;
He has ceased to be wise and to do good.

He plans wrongdoing on his bed;
He sets himself on a path that is not good;
He does not reject or despise evil.


Your lovingkindness and graciousness, O Lord, extend to the skies,
Your faithfulness [reaches] to the clouds.

Your righteousness is like the mountains of God,
Your judgments are like the great deep.
O Lord, You preserve man and beast.

How precious is Your lovingkindness, O God!
The children of men take refuge in the shadow of Your wings.

They drink their fill of the abundance of Your house;
And You allow them to drink from the river of Your delights.

For with You is the fountain of life [the fountain of life-giving water];
In Your light we see light.

10 
O continue Your lovingkindness to those who know You,
And Your righteousness (salvation) to the upright in heart.
11 
Do not let the foot of the proud [person] overtake me,
And do not let the hand of the wicked drive me away.
12 
There those who [are perverse and] do evil have fallen;
They have been thrust down and cannot rise.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 36

Psalmul 36

Pentru dirijor. Al lui David, robul Domnului.

O rostire cu privire la nelegiuirea celui rău
    se află înăuntrul inimii mele:
Nu este frică de Dumnezeu
    înaintea ochilor lui.[a]
Căci se măguleşte prea mult în ochii săi
    ca să-şi mai găsească păcatul şi să-l urască.
Cuvintele gurii lui sunt rele şi înşelătoare;
    a încetat să mai fie înţelept şi să facă binele.
Plănuieşte răul chiar şi în aşternutul său,
    stă pe o cale care nu este bună
        şi nu respinge răul.

Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri
    şi credincioşia Ta – până la nori!
Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu
    şi judecata Ta – ca adâncul cel mare!
Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor, cât şi animalelor!
    Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule!
La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost
    fiii oamenilor.[b]
Ei se satură de belşugul casei Tale
    şi Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale.
Căci la Tine este izvorul vieţii
    şi prin lumina Ta vedem lumina.

10 Continuă să-Ţi arăţi îndurarea faţă de cei ce Te cunosc,
    şi dreptatea faţă de cei cu inima dreaptă!
11 Să nu m-ajungă piciorul celui mândru,
    iar mâna celor răi să nu mă izgonească!
12 Au şi căzut făcătorii de rele!
    Au fost aruncaţi şi nu se mai pot ridica!

Notas al pie

  1. Psalmii 36:1 Sau: Nelegiuirea îi vorbeşte celui rău / chiar în străfundul inimii lui. / Nu este frică de Dumnezeu / înaintea ochilor lui.
  2. Psalmii 36:7 Sau: Ta! / La umbra aripilor Tale îşi caută adăpost / îngeri şi oameni, deopotrivă.