Amplified Bible

Psalm 118

Thanksgiving for the Lord’s Saving Goodness.

1O give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness endures forever.

Oh let Israel say,
“His lovingkindness endures forever.”

Oh let the house of Aaron say,
“His lovingkindness endures forever.”

Oh let those who [reverently] fear the Lord, say,
“His lovingkindness endures forever.”


Out of my distress I called on the Lord;
The Lord answered me and set me free.

The Lord is on my side; I will not fear.
What can [mere] man do to me?

The Lord is on my side, He is among those who help me;
Therefore I will look [in triumph] on those who hate me.

It is better to take refuge in the Lord
Than to trust in man.

It is better to take refuge in the Lord
Than to trust in princes.

10 
All nations encompassed me;
In the name of the Lord I will surely cut them off.
11 
They encompassed me, yes, they surrounded me [on every side];
In the name of the Lord I will cut them off.
12 
They swarmed around me like bees;
They flare up and are extinguished like a fire of thorns;
In the name of the Lord I will surely cut them off.
13 
You [my enemy] pushed me violently so that I was falling,
But the Lord helped me.
14 
The Lord is my strength and song,
And He has become my salvation.

15 
The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous:
The right hand of the Lord does valiantly.
16 
The right hand of the Lord is exalted;
The right hand of the Lord does valiantly.
17 
I will not die, but live,
And declare the works and recount the illustrious acts of the Lord.
18 
The Lord has disciplined me severely,
But He has not given me over to death.

19 
Open to me the [temple] gates of righteousness;
I shall enter through them, I shall give thanks to the Lord.
20 
This is the gate of the Lord;
The righteous will enter through it.
21 
I will give thanks to You, for You have heard and answered me;
And You have become my salvation [my Rescuer, my Savior].

22 
The stone which the builders rejected
Has become the [a]chief corner stone.
23 
This is from the Lord and is His doing;
It is marvelous in our eyes.
24 
This [day in which God has saved me] is the day which the Lord has made;
Let us rejoice and be glad in it.
25 
O Lord, save now, we beseech You;
O Lord, we beseech You, send now prosperity and give us success!
26 
Blessed is the one who comes in the name of the Lord;
We have blessed you from the house of the Lord [you who come into His sanctuary under His guardianship].
27 
The Lord is God, and He has given us light [illuminating us with His grace and freedom and joy].
Bind the festival sacrifices with [b]cords to the horns of the altar.
28 
You are my God, and I give thanks to You;
[You are] my God, I extol You.
29 
O give thanks to the Lord, for He is good;
For His lovingkindness endures forever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:22 This refers either to the prominent stone at the top of a corner tower, or perhaps more likely to the stone at the foundation of a corner, the first stone laid for a structure (cf Eph 2:20). The special significance of the latter is that the shape of its sides determined how the walls were laid out. The verse refers prophetically to Jesus the Messiah (see Matt 21:42 etc.), but the ancient rabbis interpreted it as a reference to David, who started as a humble shepherd, not the background one would expect for a king. Some prophetic passages refer to an event in the past that is a precursor or foreshadowing of the future prophetic event.
  2. Psalm 118:27 Lit branches. In Jewish tradition this is interpreted as a ritual for the Feast of Booths. The term “festival” is understood as a reference to the lulav, several branches bound together and later placed against the altar so that they reach to the top of the horns and bend over the altar.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 118

Psalmul 118

Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Israel să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Casa lui Aaron să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“
Cei ce se tem de Domnul să zică:
    „Veşnică-I este îndurarea!“

În mijlocul necazului L-am chemat pe Domnul
    şi Domnul mi-a răspuns şi m-a scos la loc larg.
Domnul este de partea mea;[a] de aceea nu mă voi teme.
    Ce-mi poate face un om?!
Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu.
    De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.

Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în om.
Mai bine să cauţi scăparea la Domnul,
    decât să te încrezi în cei mari.

10 Toate neamurile mă înconjurau,
    dar le-am nimicit în Numele Domnului.
11 Mă încercuiau, da, mă împresurau,
    dar le-am respins în Numele Domnului.
12 Mă împresurau ca nişte albine,
    dar au fost stinse ca un foc de paie:
        le-am respins în Numele Domnului.

13 Eram împins cu putere, ca să cad,
    dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria şi cântarea mea;
    El a devenit mântuirea mea.
15 Strigăte de bucurie şi de izbăvire
    se înalţă din corturile celor drepţi;
dreapta Domnului aduce izbânda.
16     Dreapta Domnului este înălţată;
        dreapta Domnului aduce izbânda.

17 Nu voi muri, ci voi trăi
    şi voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a disciplinat aspru,
    dar nu m-a dat morţii.

19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii,
    ca să intru să-L laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului;
    cei drepţi intră pe ea.
21 Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns
    şi mi-ai dat izbăvire.

22 Piatra pe care au respins-o zidarii,
    a devenit piatra din capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru.
    El este o minune în ochii noştri.

24 Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o,
    pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea.

25 Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne!
    Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă!
26 Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului !
    Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu
    şi El ne luminează.
Legaţi cu funii jertfa
    şi aduceţi-o până la coarnele altarului![b]

28 Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda!
    Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa!

29 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun,
    căci veşnică-I este îndurarea!

Notas al pie

  1. Psalmii 118:6 TM; LXX: Domnul este ajutorul meu
  2. Psalmii 118:27 Sau: Alăturaţi-vă sărbătorii cu ramuri / şi veniţi până la coarnele altarului!