Amplified Bible

Psalm 10

A Prayer for the Overthrow of the Wicked.

1Why do You stand far away, O Lord?
Why do You hide [Yourself, veiling Your eyes] in times of trouble?

In pride and arrogance the wicked hotly pursue and persecute the afflicted;
Let them be caught in the plots which they have devised.


For the wicked boasts and sings the praises of his heart’s desire,
And the greedy man curses and spurns [and even despises] the Lord.

The wicked, in the haughtiness of his face, will not seek nor inquire for Him;
All his thoughts are, “There is no God [so there is no accountability or punishment].”


His ways prosper at all times;
Your judgments [Lord] are on high, out of his sight [so he never thinks about them];
As for all his enemies, he sneers at them.

He says to himself, “I will not be moved;
For throughout all generations I will not be in adversity [for nothing bad will happen to me].”

His mouth is full of curses and deceit (fraud) and oppression;
Under his tongue is mischief and wickedness [injustice and sin].

He lurks in ambush in the villages;
In hiding places he kills the innocent;
He lies in wait for the unfortunate [the unhappy, the poor, the helpless].

He lurks in a hiding place like a lion in his lair;
He lies in wait to catch the afflicted;
He catches the afflicted when he draws him into his net.
10 
He crushes [his prey] and crouches;
And the unfortunate fall by his mighty claws.
11 
He says to himself, “God has [quite] forgotten;
He has hidden His face; He will never see my deed.”

12 
Arise, O Lord! O God, lift up Your hand [in judgment];
Do not forget the suffering.
13 
Why has the wicked spurned and shown disrespect to God?
He has said to himself, “You will not require me to account.”
14 
You have seen it, for You have noted mischief and vexation (irritation) to take it into Your hand.
The unfortunate commits himself to You;
You are the helper of the fatherless.
15 
Break the arm of the wicked and the evildoer,
Seek out his wickedness until You find no more.

16 
The Lord is King forever and ever;
The nations will perish from His land.
17 
O Lord, You have heard the desire of the humble and oppressed;
You will strengthen their heart, You will incline Your ear to hear,
18 
To vindicate and obtain justice for the fatherless and the oppressed,
So that man who is of the earth will no longer terrify them.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 10

Psalmul 10

De ce stai departe, Doamne,
    şi Te ascunzi în vreme de necaz?

Cel rău îl urmăreşte cu îngâmfare pe sărman,
    prinzându-l în planurile pe care le-a urzit.
Căci cel rău se laudă cu dorinţele sufletului său,
    binecuvântându-l pe cel lacom şi dispreţuindu-L pe Domnul.
În aroganţa lui, cel rău gândeşte tot timpul:
    Dumnezeu nu pedepseşte! Nu este Dumnezeu!“.[a]
Căile lui sunt prospere în orice vreme;
    judecăţile Tale sunt departe de el;
        el suflă cu dispreţ împotriva tuturor duşmanilor săi.
El zice în inima lui: „Nu mă voi clătina!
    Nu voi suferi niciodată!“
Gura îi este plină de blestem, înşelătorii şi ameninţări;
    sub limba lui este numai necaz şi nelegiuire.
El locuieşte în ascunzişurile din preajma aşezărilor;
    îl ucide în ascunzători pe cel nevinovat;
        îşi urmăreşte victimele.
Pândeşte din cotlon ca leul din desiş,
    pândeşte să-l prindă pe sărman,
        să-l prindă pe sărman şi să-l atragă în laţul lui.
10 Victimele lui sunt zdrobite şi se prăbuşesc;
    cad sub puterea lui.
11 El îşi zice în inima lui: „Dumnezeu a uitat!
    Pe veci Şi-a ascuns faţa, ca să nu mai vadă!“

12 Ridică-Te, Doamne Dumnezeule! Ridică-Ţi mâna!
    Nu-i uita pe cei sărmani!
13 De ce-L dispreţuieşte cel rău pe Dumnezeu?
    De ce zice în inima lui: „Tu nu pedepseşti!“?
14 Tu însă vezi necazul şi mâhnirea;
    te uiţi, ca să le iei în mâna Ta!
Ţie Îţi este încredinţat cel fără ajutor;
    Tu eşti ajutorul orfanului.
15 Fărâmă deci braţul celui rău şi al celui nelegiuit;
    cere-le socoteală de răutatea lor, ca să nu mai fie de găsit!

16 Domnul este Împărat în veci de veci!
    Neamurile vor pieri din ţara Lui!
17 Tu, Doamne, asculţi dorinţa celor sărmani;
    Tu le întăreşti inima, plecându-Ţi urechea la cererea lor,
18 ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit,
    pentru ca omul, care este din ţărână, să nu mai insufle groaza.

Notas al pie

  1. Psalmii 10:4 Sau: În mândria şi ura lui, cel rău nu-L caută pe Dumnezeu; / Nu există Dumnezeu! gândeşte el tot timpul.