Amplified Bible

Proverbs 26

Similitudes, Instructions

1Like snow in summer and like rain in harvest,
So honor is not fitting for a [shortsighted] [a]fool.

Like the sparrow in her wandering, like the swallow in her flying,
So the curse without cause does not come and alight [on the undeserving].

A whip for the horse, a bridle for the donkey,
And a rod for the backs of fools [who refuse to learn].

Do not answer [nor pretend to agree with the frivolous comments of] a [closed-minded] fool according to his folly,
Otherwise you, even you, will be like him.

Answer [and correct the erroneous concepts of] a fool according to his folly,
Otherwise he will be wise in his own eyes [if he thinks you agree with him].

He who sends a message by the hand of a fool
Cuts off his own feet (sabotages himself) and drinks the violence [it brings on himself as a consequence].

Like the legs which are useless to the lame,
So is a proverb in the mouth of a fool [who cannot learn from its wisdom].

Like one who [absurdly] binds a stone in a sling [making it impossible to throw],
So is he who [absurdly] gives honor to a fool.

Like a thorn that goes [without being felt] into the hand of a drunken man,
So is a proverb in the mouth of a fool [who remains unaffected by its wisdom].
10 
Like a [careless] archer who [shoots arrows wildly and] wounds everyone,
So is he who hires a fool or those who [by chance just] pass by.
11 
Like a dog that returns to his vomit
Is a fool who repeats his foolishness.
12 
Do you see a man [who is unteachable and] wise in his own eyes and full of self-conceit?
There is more hope for a fool than for him.
13 
The lazy person [who is self-indulgent and relies on lame excuses] says, “There is a lion in the road!
A lion is in the open square [and if I go outside to work I will be killed]!”
14 
As the door turns on its hinges,
So does the lazy person on his bed [never getting out of it].
15 
The lazy person buries his hand in the dish [losing opportunity after opportunity];
It wearies him to bring it back to his mouth.
16 
The lazy person is wiser in his own eyes
Than seven [sensible] men who can give a discreet answer.
17 
Like one who grabs a dog by the ears [and is likely to be bitten]
Is he who, passing by, stops to meddle with a dispute that is none of his business.
18 
Like a madman who throws
Firebrands, arrows, and death,
19 
So is the man who deceives his neighbor (acquaintance, friend)
And then says, “Was I not joking?”
20 
For lack of wood the fire goes out,
And where there is no whisperer [who gossips], contention quiets down.
21 
Like charcoal to hot embers and wood to fire,
So is a contentious man to kindle strife.
22 
The words of a whisperer (gossip) are like dainty morsels [to be greedily eaten];
They go down into the innermost chambers of the body [to be remembered and mused upon].
23 
Like a [common] clay vessel covered with the silver dross [making it appear silver when it has no real value]
Are burning lips [murmuring manipulative words] and a wicked heart.
24 
He who hates, disguises it with his lips,
But he stores up deceit in his heart.
25 
When he speaks graciously and kindly [to conceal his malice], do not trust him,
For seven abominations are in his heart.
26 
Though his hatred covers itself with guile and deceit,
His malevolence will be revealed openly before the assembly.
27 
Whoever digs a pit [for another man’s feet] will fall into it,
And he who rolls a stone [up a hill to do mischief], it will come back on him.
28 
A lying tongue hates those it wounds and crushes,
And a flattering mouth works ruin.

Notas al pie

  1. Proverbs 26:1 See note 1:7.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 26

1Aşa cum nu se potriveşte zăpada în timpul verii şi ploaia la seceriş,
    tot astfel nu se potriveşte nici onoarea pentru un prost.

Aşa cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica,
    tot astfel nu nimereşte nici blestemul neîntemeiat.

Biciul este pentru cal, căpăstrul pentru măgar,
    şi nuiaua pentru spinarea proştilor.

Nu-i răspunde prostului după prostia lui,
    ca nu cumva să fii tu însuţi ca el!

Răspunde-i prostului după prostia lui,
    ca nu cumva să se considere înţelept!

Cel care trimite un mesaj printr-un prost
    îşi taie singur picioarele şi bea violenţă.

Ca picioarele oloage, care atârnă neputincioase,
    aşa este un proverb în gura unor proşti.

Ca legarea unei pietre în praştie
    aşa este cinstirea unui prost.

Ca un tufiş de spini în mâna unui om beat
    aşa este un proverb în gura unui prost.

10 Ca un arcaş care răneşte pe oricine,[a]
    aşa este cel ce angajează un prost sau un trecător oarecare.

11 Ca un câine care se întoarce la voma lui,
    aşa îşi repetă şi prostul prostiile.

12 Ai văzut vreun om care se consideră înţelept?
    Este mai multă speranţă pentru un prost decât pentru el.

13 Leneşul spune: „Este un leu pe drum!
    Un leu fioros hoinăreşte pe străzi!“

14 Aşa cum se întoarce uşa pe balamalele ei,
    tot astfel se întoarce şi leneşul în patul lui.

15 Leneşul îşi vâră mâna în blid
    dar este prea obosit să o ducă înapoi la gură.

16 Leneşul se consideră mai înţelept
    decât şapte oameni care răspund cu înţelepciune.

17 Ca un om care prinde un câine de urechi,
    aşa este trecătorul care se bagă într-o ceartă ce nu-l priveşte.

18 Ca un nebun care aruncă
    săgeţi aprinse şi ucigătoare,
19 aşa este omul care înşală pe semenul său
    şi spune: „Doar am glumit!“

20 Când nu mai sunt lemne, focul se stinge
    şi când nu mai este nici un bârfitor, cearta încetează.

21 După cum cărbunele face jar şi lemnul foc,
    tot astfel şi omul certăreţ stârneşte conflicte.

22 Cuvintele bârfitorului sunt ca nişte prăjituri;
    ele alunecă până în adâncul stomacului.

23 Ca poleiala de argint peste un vas de lut
    aşa sunt buzele prefăcute şi o inimă rea.

24 Cel ce urăşte se preface cu buzele lui,
    şi în inima lui pregăteşte înşelăciunea.
25 Deşi vorbirea lui este încântătoare, nu-l crede,
    căci şapte ticăloşii sunt în inima lui!
26 Ura lui poate fi ascunsă prin făţărnicie,
    dar răutatea lui va fi descoperită în adunare.

27 Cine sapă o groapă va cădea în ea,
    iar piatra se întoarce chiar peste cel ce o rostogoleşte.

28 Limba mincinoasă urăşte pe cei răniţi de ea
    şi gura linguşitoare aduce ruina.

Notas al pie

  1. Proverbe 26:10 Sensul versului în ebraică este nesigur