Amplified Bible

Proverbs 21

On Life and Conduct

1The king’s heart is like channels of water in the hand of the Lord;
He turns it whichever way He wishes.

Every man’s way is right in his own eyes,
But the Lord weighs and examines the hearts [of people and their motives].

To do righteousness and justice
Is more acceptable to the Lord than sacrifice [for wrongs repeatedly committed].

Haughty and arrogant eyes and a proud heart,
The lamp of the wicked [their self-centered pride], is sin [in the eyes of God].

The plans of the diligent lead surely to abundance and advantage,
But everyone who acts in haste comes surely to poverty.

Acquiring treasures by a lying tongue
Is a fleeting vapor, the seeking and pursuit of death.

The violence of the wicked will [return to them and] drag them away [like fish caught in a net],
Because they refuse to act with justice.

The way of the guilty is [exceedingly] crooked,
But as for the pure, his conduct is upright.

It is better to live in a corner of the housetop [on the flat roof, exposed to the weather]
Than in a house shared with a quarrelsome (contentious) woman.
10 
The soul of the wicked desires evil [like an addictive substance];
His neighbor finds no compassion in his eyes.
11 
When the scoffer is punished, the naive [observes the lesson and] becomes wise;
But when the wise and teachable person is instructed, he receives knowledge.
12 
The righteous one keeps an eye on the house of the wicked—
How the wicked are cast down to ruin.
13 
Whoever shuts his ears at the cry of the poor
Will cry out himself and not be answered.
14 
A gift in secret subdues anger,
And a bribe [hidden] in the pocket, strong wrath.
15 
When justice is done, it is a joy to the righteous (the upright, the one in right standing with God),
But to the evildoers it is disaster.
16 
A man who wanders from the way of understanding (godly wisdom)
Will remain in the assembly of the dead.
17 
He who loves [only selfish] pleasure will become a poor man;
He who loves and is devoted to [a]wine and [olive] oil will not become rich.
18 
The wicked become a ransom for the righteous,
And the treacherous in the place of the upright [for they fall into their own traps].
19 
It is better to dwell in a desert land
Than with a contentious and troublesome woman.
20 
There is precious treasure and oil in the house of the wise [who prepare for the future],
But a short-sighted and foolish man swallows it up and wastes it.
21 
He who earnestly seeks righteousness and loyalty
Finds life, righteousness, and honor.
22 
A wise man scales the city [walls] of the mighty
And brings down the stronghold in which they trust.
23 
He who guards his mouth and his tongue
Guards himself from troubles.
24 
“Proud,” “Haughty,” “Scoffer,” are his names
Who acts with overbearing and insolent pride.
25 
The desire of the lazy kills him,
For his hands refuse to labor;
26 
He craves all the day long [and does no work],
But the righteous [willingly] gives and does not withhold [what he has].
27 
The sacrifice of the wicked is detestable and offensive [to the Lord].
How much more [unacceptable and insulting can it be] when he brings it with evil intention?
28 
A false witness will perish,
But a man who listens to the truth will speak forever and go unchallenged.
29 
A wicked man puts on a bold face,
But as for the upright, he considers, directs, and establishes his way [with the confidence of integrity].
30 
There is no [human] wisdom or understanding
Or counsel [that can prevail] against the Lord.
31 
The horse is prepared for the day of battle,
But deliverance and victory belong to the Lord.

Notas al pie

  1. Proverbs 21:17 I.e. items associated with lavish feasting and excessive luxury.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 21

1Inima regelui este în mâna Domnului,
    El o îndrumă ca pe cursul unei ape, oriunde vrea El.

Omului i se par drepte toate căile lui,
    dar Cel Ce cântăreşte inimile este Domnul.

A face dreptate şi judecată
    este mai plăcut Domnului decât o jertfă.

Privirea trufaşă şi inima îngâmfată,
    candela[a] celor răi, acestea sunt păcate.

Planurile celui harnic duc la belşug,
    dar cel pripit ajunge sărac.

Averea câştigată cu o limbă mincinoasă
    este un abur trecător, o cursă a morţii[b].

Violenţa celor răi îi spulberă
    pentru că refuză să facă ce este drept.

Calea bărbatului vinovat este întortocheată,
    dar purtarea celui nevinovat este dreaptă.

Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş,
    decât să împarţi casa cu o soţie cicălitoare!

10 Sufletul celui rău doreşte răul;
    semenul lui n-are nici o trecere înaintea lui.

11 Când este pedepsit un batjocoritor, nesăbuitul devine înţelept;
    când se dă învăţătură celui înţelept, el primeşte cunoştinţă.

12 Cel Drept[c] priveşte la casa celui rău
    şi-l duce pe acesta spre ruină.

13 Aceluia ce-şi astupă urechea la strigătul săracului,
    nu i se va răspunde nici lui când va striga.

14 Un dar oferit în secret potoleşte mânia
    şi o mită dată pe ascuns linişteşte cea mai aprigă mânie.

15 Este o bucurie pentru cel drept să facă ce este corect,
    dar pentru cei ce săvârşesc nedreptatea este o groază.

16 Omul care se îndepărtează de cărarea chibzuinţei
    se va odihni în adunarea celor morţi.

17 Cine iubeşte distracţia va ajunge sărac
    şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul nu se va îmbogăţi.

18 Cel rău devine preţ de răscumpărare pentru cel drept
    şi cel necredincios pentru cel integru.

19 Mai bine să locuieşti singur în pustie,
    decât cu o soţie cicălitoare şi supărăcioasă.

20 Comori de preţ şi untdelemn sunt în casa celui înţelept,
    dar cel prost risipeşte tot ce are.

21 Cine urmăreşte dreptatea şi bunătatea
    găseşte viaţă, bunăstare[d] şi onoare.

22 Înţeleptul cucereşte cetatea celor viteji
    şi doboară fortăreaţa în care aceştia se încred.

23 Cine îşi păzeşte gura şi limba
    se protejează pe sine însuşi de necazuri.

24 „Batjocoritor“ este numele celui mândru şi arogant,
    al celui ce se comportă cu o mândrie plină de obrăznicie.

25 Pofta leneşului îl omoară
    pentru că mâinile lui refuză să lucreze.

26 Toată ziua pofteşte mai mult,
    dar cel drept dă fără reţinere.

27 Jertfa celor răi este o urâciune,
    cu cât mai mult când aceştia o aduc cu intenţie rea!

28 Martorul fals va pieri
    dar cel care ascultă va avea ultimul cuvânt[e].

29 Cel rău ia o înfăţişare obraznică,
    dar cel integru îşi gândeşte bine calea.

30 Nu există nici înţelepciune, nici pricepere
    şi nici vreun plan care să reuşească împotriva Domnului.

31 Calul este pregătit pentru ziua luptei,
    dar biruinţa este a Domnului.

Notas al pie

  1. Proverbe 21:4 Sau: rodul muncii
  2. Proverbe 21:6 Câteva mss TM, LXX, VUL; cele mai multe mss TM: un abur trecător pentru cei ce caută moartea
  3. Proverbe 21:12 Sau: omul drept
  4. Proverbe 21:21 Sau: dreptate
  5. Proverbe 21:28 Sau: şi oricine îl ascultă va fi distrus pentru totdeauna.