Amplified Bible

Proverbs 14

Contrast the Upright and the Wicked

1The wise woman builds her house [on a foundation of godly precepts, and her household thrives],
But the foolish one [who lacks spiritual insight] tears it down with her own hands [by ignoring godly principles].

He who walks in uprightness [reverently] fears the Lord [and obeys and worships Him with profound respect],
But he who is devious in his ways despises Him.

In the mouth of the [arrogant] [a]fool [who rejects God] is a rod for his back,
But the lips of the wise [when they speak with godly wisdom] will protect them.

Where there are no oxen, the manger is clean,
But much revenue [because of good crops] comes by the strength of the ox.

A faithful and trustworthy witness will not lie,
But a false witness speaks lies.

A scoffer seeks wisdom and finds none [for his ears are closed to wisdom],
But knowledge is easy for one who understands [because he is willing to learn].

Leave the presence of a [shortsighted] fool,
For you will not find knowledge or hear godly wisdom from his lips.

The wisdom of the sensible is to understand his way,
But the foolishness of [shortsighted] fools is deceit.

Fools mock sin [but sin mocks the fools],
But among the upright there is good will and the favor and blessing of God.
10 
The heart knows its own bitterness,
And no stranger shares its joy.
11 
The house of the wicked will be overthrown,
But the tent of the upright will thrive.
12 
There is a way which seems right to a man and appears straight before him,
But its end is the way of death.
13 
Even in laughter the heart may be in pain,
And the end of joy may be grief.
14 
The backslider in heart will have his fill with his own [rotten] ways,
But a good man will be satisfied with his ways [the godly thought and action which his heart pursues and in which he delights].
15 
The naive or inexperienced person [is easily misled and] believes every word he hears,
But the prudent man [is discreet and astute and] considers well where he is going.
16 
A wise man suspects danger and cautiously avoids evil,
But the fool is arrogant and careless.
17 
A quick-tempered man acts foolishly and without self-control,
And a man of wicked schemes is hated.
18 
The naive [are unsophisticated and easy to exploit and] inherit foolishness,
But the sensible [are thoughtful and far-sighted and] are crowned with knowledge.
19 
The evil will bow down before the good,
And the wicked [will bow down] at the gates of the righteous.
20 
The poor man is hated even by his neighbor,
But those who love the rich are many.
21 
He who despises his neighbor sins [against God and his fellow man],
But happy [blessed and favored by God] is he who is gracious and merciful to the poor.
22 
Do they not go astray who devise evil and wander from the way of righteousness?
But kindness and truth will be to those who devise good.
23 
In all labor there is profit,
But mere talk leads only to poverty.
24 
The crown of the wise is their wealth [of wisdom],
But the foolishness of [closed-minded] fools is [nothing but] folly.
25 
A truthful witness saves lives,
But he who speaks lies is treacherous.
26 
In the [reverent] fear of the Lord there is strong confidence,
And His children will [always] have a place of refuge.
27 
The [reverent] fear of the Lord [that leads to obedience and worship] is a fountain of life,
So that one may avoid the snares of death.
28 
In a multitude of people is a king’s glory,
But in a lack of people is a [pretentious] prince’s ruin.
29 
He who is slow to anger has great understanding [and profits from his self-control],
But he who is quick-tempered exposes and exalts his foolishness [for all to see].
30 
A calm and peaceful and tranquil heart is life and health to the body,
But passion and envy are like rottenness to the bones.
31 
He who oppresses the poor taunts and insults his Maker,
But he who is kind and merciful and gracious to the needy honors Him.
32 
The wicked is overthrown through his wrongdoing,
But the righteous has hope and confidence and a refuge [with God] even in death.
33 
Wisdom rests [silently] in the heart of one who has understanding,
But what is in the heart of [shortsighted] fools is made known.
34 
Righteousness [moral and spiritual integrity and virtuous character] exalts a nation,
But sin is a disgrace to any people.
35 
The king’s favor and good will are toward a servant who acts wisely and discreetly,
But his anger and wrath are toward him who acts shamefully.

Notas al pie

  1. Proverbs 14:3 See note 1:7.

Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 14

1Orice femeie înţeleaptă îşi zideşte casa,
    dar cea proastă o dărâmă cu înseşi mâinile ei.

Cine umblă cu dreptate se teme de Domnul,
    dar cel ce merge pe căi strâmbe Îl dispreţuieşte.

Vorbirea prostului aduce o nuia pentru spinarea lui,
    dar cei înţelepţi sunt protejaţi de buzele lor.

Unde nu sunt boi, ieslea este goală,
    dar puterea boilor aduce belşug de roade.

Martorul adevărat nu înşală,
    dar un martor mincinos spune numai minciuni.

Batjocoritorul caută înţelepciunea dar n-o găseşte,
    însă pentru cel priceput cunoştinţa este un lucru uşor.

Depărtează-te de omul prost
    pentru că nu vei găsi cunoştinţă pe buzele lui!

Înţelepciunea celui prudent îl face să-şi înţeleagă căile,
    dar prostia proştilor înşală.

Proştii glumesc cu păcatul[a],
    dar între cei drepţi este bunăvoinţă.

10 Inima îşi cunoaşte necazurile ei
    şi nici un străin nu poate lua parte la bucuria ei.

11 Casa celor răi va fi distrusă,
    dar cortul celor drepţi va înflori.

12 Există o cale ce pare dreaptă omului,
    dar la urmă duce spre moarte.

13 Chiar şi în mijlocul râsului inima poate fi îndurerată,
    iar bucuria poate sfârşi în întristare.

14 Cel cu inima rătăcită va fi pedepsit pentru căile lui,
    iar omul bun va primi o răsplată pentru ale lui.

15 Cel naiv crede orice cuvânt,
    dar cel prudent îşi gândeşte bine paşii.

16 Omul înţelept se teme de Domnul şi evită răul,
    dar cel prost este insolent şi prea încrezător în sine.

17 Cel iute la mânie face prostii
    şi omul cu intenţii rele este dispreţuit.

18 Cei naivi moştenesc prostie,
    dar cei prudenţi sunt încununaţi cu ştiinţă.

19 Oamenii răi se vor pleca înaintea celor buni
    şi cei ticăloşi se vor pleca la porţile celui drept.

20 Săracul este evitat chiar şi de semenii lui,
    dar bogatul are mulţi prieteni.

21 Cine îşi dispreţuieşte semenii păcătuieşte,
    dar binecuvântat este cine are milă de cel nevoiaş.

22 Nu se rătăcesc cei ce plănuiesc răul?
    Cei ce plănuiesc binele însă găsesc bunătate şi credincioşie.

23 În orice muncă grea există şi un câştig,
    dar a vorbi doar duce numai la sărăcie.

24 Bogăţia este o coroană pentru cei înţelepţi,
    dar prostia proştilor rodeşte prostie[b].

25 Martorul sincer salvează vieţi,
    dar martorul fals este înşelător.

26 Cine se teme de Domnul are o fortăreaţă sigură,
    şi El va fi un refugiu pentru copiii lui.

27 Frica de Domnul este un izvor de viaţă,
    îndepărtând omul de la cursele morţii.

28 Poporul numeros este slava regelui,
    dar, fără supuşi, prinţul este ruinat.

29 Cel răbdător are mare pricepere,
    dar cine este iute la mânie face prostii.

30 O inimă liniştită este viaţa trupului,
    dar invidia este putrezirea oaselor.

31 Cine asupreşte pe sărac dispreţuieşte pe Creatorul său,
    dar cine are milă de nevoiaş Îl onorează pe Dumnezeu.

32 Cel rău este doborât de răutatea lui,
    dar cel drept chiar şi la moarte are un refugiu.

33 Înţelepciunea se odihneşte în mintea celui priceput
    şi chiar printre proşti se lasă cunoscută[c].

34 Dreptatea înalţă un neam,
    dar păcatul este o ruşine pentru orice popor.

35 Bunăvoinţa regelui este pentru slujitorul priceput,
    dar mânia lui este pentru cel care-l face de ruşine.

Notas al pie

  1. Proverbe 14:9 Sau: când este adusă o jertfă pentru păcat
  2. Proverbe 14:24 Sau: dar nesăbuinţa este cununa proştilor
  3. Proverbe 14:33 TM; LXX, Siriacă: / însă de mintea proştilor nu este cunoscută