Amplified Bible

Joel 1

1The word of the Lord that came to [a]Joel, the son of Pethuel.

The Devastation of Locusts


Hear this, O elders,
Listen closely, all inhabitants of the land!
Has such a thing as this occurred in your days,
Or even in the days of your fathers?

Tell your children about it,
And let your children tell their children,
And their children the next generation.


What the gnawing locust has left, the swarming locust has eaten;
And what the swarming locust has left, the creeping locust has eaten;
And what the creeping locust has left, the stripping locust has eaten [in judgment of Judah].

Awake [from your intoxication], you drunkards, and weep;
Wail, all you drinkers of wine,
Because of the [fresh] sweet wine
That is cut off from your mouth.

For a [pagan and hostile] nation has invaded My land [like locusts],
Mighty and without number;
Its teeth are the teeth of a lion,
And it has the fangs of a lioness.

It has made My vine (My people) a waste and object of horror,
And splintered and broken My fig tree.
It has stripped them completely bare and thrown them away;
Their branches have become white.


Wail like a virgin [bride] clothed with [b]sackcloth
For the bridegroom of her youth [who has died].

The [daily] grain offering and the drink offering are cut off
From the house of the Lord;
The priests mourn
Who minister to the Lord.
10 
The field is ruined,
The ground mourns;
For the grain is ruined,
The new wine is dried up,
The fresh oil fails.
11 
Be ashamed, O farmers;
Wail, O vinedressers,
For the wheat and for the barley,
Because the harvest of the field has perished.
12 
The vine dries up
And the fig tree fails;
The pomegranate, the palm also, and the apple tree,
All the trees of the field dry up,
Indeed, joy dries up and withdraws
From the sons of men.

13 
Clothe yourselves with sackcloth
And lament (cry out in grief), O priests;
Wail, O ministers of the altar!
Come, spend the night in sackcloth [and pray without ceasing],
O ministers of my God,
For the grain offering and the drink offering
Are withheld from the house of your God.

Starvation and Drought

14 
Consecrate a fast,
Proclaim a solemn assembly,
Gather the elders
And all the inhabitants of the land
To the house of the Lord your God,
And cry out to the Lord [in penitent pleadings].
15 
Alas for the day!
For the [judgment] day of the Lord is at hand,
And it will come [upon the nation] as a destruction from the [c]Almighty.
16 
Has not the food been cut off before our eyes,
Joy and gladness from the house of our God?
17 
The seeds [of grain] shrivel under the clods,
The storehouses are desolate and empty,
The barns are in ruins
Because the grain is dried up.
18 
How the animals groan!
The herds of cattle are bewildered and wander aimlessly
Because they have no pasture;
Even the flocks of sheep suffer.
19 
O Lord, I cry out to You,
For fire has devoured the pastures of the wilderness,
And the flame has burned up all the trees of the field.
20 
Even the wild animals pant [in longing] for You;
For the water brooks are dried up
And fire has consumed the pastures of the wilderness.

Notas al pie

  1. Joel 1:1 Joel was a prophet of Judah, the Southern Kingdom, and possibly a contemporary of Elisha. After the united kingdom divided, the Kingdom of Judah consisted primarily of the tribes of Judah and Benjamin. Judah continued to be ruled by the kings of the Davidic line. Jerusalem was the capital city of Judah. The name “Joel” means “The Lord is God.”
  2. Joel 1:8 A coarse cloth made from goat’s hair. It was worn as a sign of mourning or as an act of penitence.
  3. Joel 1:15 Heb Shaddai.

Het Boek

Joël 1:1-20

Sprinkhanen over het land

1Joël, de zoon van Petuël, ontving deze boodschap van de Here: 2‘Luister, leiders van mijn volk! Ja, laat iedereen luisteren! Hebt u ooit in uw leven of voor zover u zich uit de geschiedenis kunt herinneren, gehoord van wat Ik u nu ga vertellen? 3Vertel het in de toekomst aan uw kinderen. Geef dit vreselijke verhaal door van generatie op generatie.

4Nadat de knaagsprinkhanen uw gewassen hebben opgegeten, zullen de gewone sprinkhanen komen om de rest kaal te vreten. En na hen zullen de roofsprinkhanen komen! En daarna ook nog de veldsprinkhanen!

5Word wakker, dronkaards, want alle druiven zijn opgevreten en uw wijn is van u weggenomen. 6Een reusachtige zwerm sprinkhanen is neergestreken op het land. Het is een machtig, ontelbaar leger, met tanden zo scherp als die van een leeuw. 7Het heeft mijn wijnstok vernield en de schors van mijn vijgenboom afgestroopt. Alleen de stam en zijn naakte, witte ranken zijn nog over.

8Huil bittere tranen en trek rouwkleren aan als een bruid bij de dood van haar bruidegom. 9Wég zijn alle graanoffers en sprenkeloffers die voor de tempel van de Here waren bestemd. De priesters komen om van de honger. Luister maar naar het hulpgeroep van deze dienaren van de Here. 10De velden zijn verwoest. De aarde treurt, want al het koren is verdwenen, de jonge wijn opgedroogd en de voorraad olijfolie sterk geslonken. 11Wie het land bewerken, mogen zich inderdaad verslagen voelen. Want de tarwe en de gerst, ja, de hele oogst is verloren gegaan. De wijnbouwers mogen gerust hun tranen laten vloeien. 12De wijnstokken zijn verdord, de vijgenbomen stervend. De granaatappelbomen en palmen verdrogen en de appels verschrompelen aan de boom. Alle vreugde is met hen verdord.

13Priesters, trek uw rouwkleding aan. Dienaren van mijn God, ga de hele nacht huilend voor het altaar op de grond liggen. Want er zijn geen graanoffers en geen sprenkeloffers meer voor u overgebleven. 14Roep een heilige vastentijd uit. Houd een plechtige bijeenkomst. Verzamel de leiders en de hele bevolking in de tempel van de Here, uw God, en roep Hem aan.

15Pas op, die vreselijke dag van de Here komt dichterbij. De Almachtige stuurt bijna zijn verwoesting. 16Ons voedsel zal voor onze ogen verdwijnen. Alle vertoon van blijdschap en vreugde in de tempel van God zal tot het verleden behoren. 17Het zaad ligt in de grond te verschrompelen, de voorraadschuren en graanopslagplaatsen zijn leeg en het koren op het veld is verdroogd. 18Hoor het vee eens jammeren van de honger! Kudden runderen dwalen rond, maar vinden nergens een weide. Zelfs de schapen hebben zwaar te lijden. 19Here, help ons! Door de verzengende hitte zijn alle weiden vergeeld en alle bomen verschroeid. 20Zelfs de wilde dieren roepen tot U om hulp, want de beken liggen droog en alle weiden zijn verbrand.’