Amplified Bible

Job 1

Job’s Character and Wealth

1[a]There was a man in the land of Uz whose name was Job; and that man was blameless and upright, and one who feared God [with reverence] and abstained from and turned away from evil [because he honored God]. Seven sons and three daughters were born to him. He also possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke (pairs) of oxen, 500 female donkeys, and a very great number of servants, so that this man was the greatest [and wealthiest and most respected] of all the men of the east (northern Arabia). His sons used to go [in turn] and feast in the house of each one on his [b]day, and they would send word and invite their three sisters to eat and drink with them. When the days of their feasting were over, Job would send [for them] and consecrate them, rising early in the morning and offering burnt offerings according to the number of them all; for Job said, “It may be that my sons have sinned and [c]cursed God in their hearts.” Job did this at all [such] times.

Now there was a day when the sons of God (angels) came to present themselves before the [d]Lord, and Satan (adversary, accuser) also came among them. The Lord said to Satan, “From where have you come?” Then Satan answered the Lord, “From roaming around on the earth and from walking around on it.” The Lord said to Satan, “Have you considered and reflected on My servant Job? For there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God [with reverence] and abstains from and turns away from evil [because he honors God].” Then Satan answered the Lord, “Does Job fear God for nothing? 10 Have You not put a hedge [of protection] around him and his house and all that he has, on every side? You have blessed the work of his hands [and conferred prosperity and happiness upon him], and his possessions have increased in the land. 11 But put forth Your hand now and touch (destroy) all that he has, and he will surely curse You to Your face.” 12 Then the Lord said to Satan, “Behold, all that Job has is in your power, only do not put your hand on the man himself.” So Satan departed from the presence of the Lord.

Satan Allowed to Test Job

13 Now there was a day when Job’s sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother’s house, 14 and a messenger came to Job and said, “The oxen were plowing and the donkeys were feeding beside them, 15 and the [e]Sabeans attacked and swooped down on them and took away the animals. They also killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you.” 16 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “The fire of God (lightning) has fallen from the heavens and has burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you.” 17 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “The [f]Chaldeans formed three bands and made a raid on the camels and have taken them away and have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you.” 18 While he was still speaking, another [messenger] also came and said, “Your sons and your daughters were eating and drinking wine in their oldest brother’s house, 19 and suddenly, a great wind came from across the desert, and struck the four corners of the house, and it fell on the young people and they died, and I alone have escaped to tell you.”

20 Then Job got up and tore his robe and shaved his head [in mourning for the children], and he fell to the ground and worshiped [God]. 21 He said,

“Naked (without possessions) I came [into this world] from my mother’s womb,
And naked I will return there.
The Lord gave and the Lord has taken away;
Blessed be the name of the Lord.”

22 Through all this Job did not sin nor did he blame God.

Notas al pie

 1. Job 1:1 The written structure of this book is unusual because it combines prose and poetry. No other book in the Bible uses this prose-poetry-prose pattern. Chapters 1 and 2 are prose, and introduce the poetic monologues and dialogues that comprise the essence of the story of Job. The opening verse of each of the intervening chapters is also prose as is the denouement in ch 42:7-17. A slightly longer introductory prose section is in ch 32:1-6a. Job is probably the most ancient book in the Bible and in addition to its biblical message it is highly regarded as a literary masterpiece.
 2. Job 1:4 Lit house of each man his day. It has been inferred by some that his refers to Job, and that his day was Job’s birthday or some other special occasion for him. But the Hebrew wording indicates instead that his refers to each of the brothers in turn, and since there were seven of them, it follows that they held a banquet every day of the week, rotating from house to house, as is also indicated in v 5. This is evidence both of the brothers’ prosperity and the close relationship they maintained with one another.
 3. Job 1:5 Lit blessed, a euphemism for “cursed.” The very idea of cursing God was so repugnant and sacrilegious to the godly that they would not use the word in speech or thought.
 4. Job 1:6 Heb YHWH (Yahweh), and so throughout chs 1, 2, 12, 38, 40, 42.
 5. Job 1:15 Terrorizing robbers from SW Arabia.
 6. Job 1:17 Marauding nomads from the Arabian desert. Much later the Chaldeans became the dominant people in the Babylonian Empire.

Nouă Traducere În Limba Română

Iov 1

Prolog

1În ţara Uţ, trăia odată un om al cărui nume era Iov. Omul acesta era integru şi drept; el se temea de Dumnezeu şi se ferea de rău. I s-au născut şapte fii şi trei fiice. El avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgari şi un număr mare de slujitori. Era cel mai însemnat om dintre toţi locuitorii Răsăritului. Fiii lui obişnuiau să meargă şi să ţină, pe rând, câte un ospăţ în casa fiecăruia în parte; ei le chemau şi pe cele trei surori ale lor ca să mănânce şi să bea împreună cu ei. Când se termina câte un şir de ospeţe, Iov îi chema şi îi sfinţea. El se trezea dimineaţa devreme şi aducea arderi-de-tot pentru fiecare dintre ei, zicând: „Poate fiii mei au păcătuit şi l-au blestemat pe Dumnezeu în inimile lor.“ Aşa obişnuia Iov să facă.

Prima încercare a lui Iov

Într-o zi, fiii[a] lui Dumnezeu au venit pentru a se înfăţişa înaintea Domnului. Satan[b] a venit şi el în mijlocul lor. Domnul l-a întrebat pe Satan:

– De unde vii?

Satan i-a răspuns Domnului:

– De la cutreieratul pământului şi de la plimbarea ce am făcut-o pe el.

Domnul l-a întrebat pe Satan:

– L-ai văzut pe robul Meu Iov? Nu mai e nimeni ca el pe pământ, un om curat la suflet, drept, care se teme de Dumnezeu şi se fereşte de rău.

Atunci Satan I-a răspuns Domnului:

– Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? 10 Nu l-ai împrejmuit Tu pe el, casa lui şi tot ceea ce are cu ocrotirea Ta? Tu ai binecuvântat lucrul mâinilor lui şi averile lui i s-au înmulţit în ţară. 11 Dar ia întinde-Ţi mâna acum şi atinge-te de tot ce are şi vei vedea că Te va blestema în faţă.

12 Domnul i-a răspuns lui Satan:

– Iată, îţi dau pe mână tot ceea ce are, numai asupra lui să nu-ţi întinzi mâna!

Atunci Satan a plecat dinaintea Domnului.

13 Într-o zi, în timp ce fiii şi fiicele sale mâncau şi beau vin în casa fiului cel mare, întâiul născut, 14 a venit la Iov un mesager care i-a zis: „În timp ce boii tăi erau la plug, iar măgăriţele păşteau lângă ei, 15 nişte sabeeni[c] s-au năpustit asupra lor, i-au luat, iar pe slujitori i-au trecut prin ascuţişul sabiei. Doar eu am scăpat ca să te înştiinţez.“ 16 În timp ce acesta încă vorbea, un altul a venit şi i-a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer şi a ars oile şi slujitorii, i-a ars de tot. Doar eu am scăpat ca să te înştiinţez.“ 17 În timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul şi i-a zis: „Nişte caldeeni[d], împărţiţi în trei cete, au năvălit, ţi-au luat cămilele, iar pe slujitori i-au trecut prin ascuţişul sabiei. Doar eu am scăpat ca să te înştiinţez.“ 18 În timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul şi i-a zis: „Fiii şi fiicele tale mâncau şi beau vin în casa fratelui lor mai mare, întâiul născut. 19 Dintr-odată un vânt puternic a suflat dinspre pustie, a izbit în cele patru colţuri ale casei şi astfel casa s-a prăbuşit peste tineri şi au murit. Doar eu am scăpat ca să te înştiinţez.“

20 Atunci Iov s-a ridicat, şi-a sfâşiat mantia şi şi-a ras capul. A căzut la pământ, s-a închinat 21 şi a zis:

„Gol am ieşit din pântecele mamei mele
    şi gol mă voi întoarce în pământ[e]!
Domnul a dat, Domnul a luat,
    fie Numele Domnului binecuvântat!“

22 În toate acestea Iov n-a păcătuit, n-a aruncat vina asupra lui Dumnezeu.

Notas al pie

 1. Iov 1:6 LXX: îngerii; şi în 2:1
 2. Iov 1:6 Satan înseamnă vrăjmaş sau acuzator. Peste tot, în Iov, cuvântul este însoţit de articolul hotărât, spre deosebire de 1 Cron. 21:1; peste tot în carte
 3. Iov 1:15 Probabil arabi din Şeba
 4. Iov 1:17 Popor beduin până în sec. XI-X î.Cr., când se aşează în sudul Mesopotamiei, devenind mai târziu nucleul Imperiului Babilonian
 5. Iov 1:21 Lit.: acolo