Amplified Bible

Isaiah 6

Isaiah’s Vision

1In the year that King Uzziah died, I saw [in a vision] the Lord sitting on a throne, high and exalted, with the train of His royal robe filling the [most holy part of the] temple. Above Him seraphim (heavenly beings) stood; each one had six wings: with two wings he covered his face, with two wings he covered his feet, and with two wings he flew. And one called out to another, saying,

“Holy, Holy, Holy is the Lord of hosts;
The whole earth is filled with His glory.”

And the foundations of the thresholds trembled at the voice of him who called out, and the temple was filling with smoke. Then I said,

“Woe is me! For I am ruined,
Because I am a man of [ceremonially] unclean lips,
And I live among a people of unclean lips;
For my eyes have seen the King, the Lord of hosts.”

Then one of the seraphim flew to me with a burning coal in his hand, which he had taken from the altar with tongs. He touched my mouth with it and said, “Listen carefully, this has touched your lips; your wickedness [your sin, your injustice, your wrongdoing] is taken away and your sin atoned for and forgiven.”

Isaiah’s Commission

Then I heard the voice of the Lord, saying, “Whom shall I send, and who will go for Us?” Then I said, “Here am I. Send me!” And He said, “Go, and tell this people:

‘Keep on listening, but do not understand;
Keep on looking, but do not comprehend.’
10 
“Make the heart of this people insensitive,
Their ears dull,
And their eyes dim,
Otherwise they might see with their eyes,
Hear with their ears,
Understand with their hearts,
And return and be healed.”

11 Then I said, “Lord, how long?” And He answered,

“Until cities are devastated and without inhabitant,
And houses are without people
And the land is utterly desolate,
12 
The Lord has removed [His] people far away,
And there are many deserted places in the midst of the land.
13 
“And though a tenth [of the people] remain in the land,
It will again be subject to destruction [consumed and burned],
Like a massive terebinth tree or like an oak
Whose stump remains when it is chopped down.
The holy seed [the elect remnant] is its stump [the substance of Israel].”

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 6

Esajasʼ kald til profettjeneste

1I det år kong Uzzija døde, så jeg Herrens herlighed i et syn. Han sad på en meget høj trone, og slæbet på hans kappe fyldte hele Templet. Han var omgivet af serafer, som hver havde seks vinger. Med de to vinger dækkede de ansigtet, med to andre dækkede de benene, og de to sidste brugte de, når de fløj. De råbte til hinanden: „Hellig, hellig, hellig er Herren, den almægtige Gud! Hele jorden er fuld af hans herlighed!” Templets dørstolper rystede ved deres høje råb, og rummet fyldtes med røg.

Da udbrød jeg: „Ak, det er ude med mig, for jeg er et syndigt menneske, som taler syndige ord og tilhører et syndigt og urent folk. Og dog har jeg nu set Herren, den Almægtige!”

Straks fløj en af seraferne hen til mig med et stykke glødende kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte mine læber med det og sagde: „Nu, hvor dette stykke kul har berørt dine læber, er din skyld taget bort og din synd tilgivet.”

Derpå sagde Herren: „Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?” Jeg svarede straks: „Herre, det vil jeg! Send mig!”

Så fortsatte han: „Gå hen og sig til mit folk:

‚I hører, men forstår dog intet.
    I ser, men fatter dog intet.’
10 Folkets øjne dækkes til,
    så de intet ser.
Deres ører stoppes til,
    så de intet hører.
Deres hjerter lukkes af,
    så de ikke føler anger eller skyld—
ellers ville de komme til mig,
    så jeg kunne helbrede dem.”[a]

11 „Hvor længe skal det være sådan, Herre?” spurgte jeg. Han svarede: „Indtil byerne er ødelagt og uden indbyggere. Indtil husene står tomme, og landet ligger øde hen.” 12 Herren vil sende folket langt bort, og landet bliver folketomt. 13 Skulle der blive en tiendedel tilbage i landet, vil de også blive udryddet. Israel vil blive som en træstub, der står tilbage, når et stort træ er blevet fældet. Men fra den stub skal der vokse et helligt rodskud.

Notas al pie

  1. 6,9-10 Den hebraiske kiasme er omstillet til parallelisme for at gøre det mere dansk. Oversættelsen bygger til dels på LXX.