Amplified Bible

Isaiah 53

The Suffering Servant

1Who has believed [confidently trusted in, relied on, and adhered to] our message [of salvation]?
And to whom [if not us] has the arm and infinite power of the Lord been revealed?

For He [the Servant of God] grew up before Him like a tender shoot (plant),
And like a root out of dry ground;
He has no stately form or majestic splendor
That we would look at Him,
Nor [handsome] appearance that we would [a]be attracted to Him.

He was despised and rejected by men,
A Man of sorrows and pain and acquainted with grief;
And like One from whom men hide their faces
He was despised, and we did not appreciate His worth or esteem Him.


But [in fact] He has borne our griefs,
And He has carried our sorrows and pains;
Yet we [ignorantly] assumed that He was stricken,
Struck down by God and degraded and humiliated [by Him].

But He was wounded for our transgressions,
He was crushed for our wickedness [our sin, our injustice, our wrongdoing];
The punishment [required] for our well-being fell on Him,
And by His stripes (wounds) we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
We have turned, each one, to his own way;
But the Lord has caused the wickedness of us all [our sin, our injustice, our wrongdoing]
To fall on Him [instead of us].


He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth [to complain or defend Himself];
Like a lamb that is led to the slaughter,
And like a sheep that is silent before her shearers,
So He did not open His mouth.

[b]After oppression and judgment He was taken away;
And [c]as for His generation [His contemporaries], who [among them] concerned himself with the fact
That He was cut off from the land of the living [by His death]
For the transgression of my people, to whom the stroke [of death] was due?

His grave was assigned with the wicked,
But He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

10 
Yet the Lord was [d]willing
To crush Him, [e]causing Him to suffer;
If [f]He would give Himself as a guilt offering [an atonement for sin],
He shall see His [spiritual] offspring,
He shall prolong His days,
And the will (good pleasure) of the Lord shall succeed and prosper in His hand.
11 
As a result of the [g]anguish of His soul,
He shall see it and be satisfied;
By His knowledge [of what He has accomplished] the Righteous One,
My Servant, shall justify the many [making them righteous—upright before God, in right standing with Him],
For He shall bear [the responsibility for] their sins.
12 
Therefore, I will divide and give Him a portion with the great [kings and rulers],
And He shall divide the spoils with the mighty,
Because He [willingly] poured out His life to death,
And was counted among the transgressors;
Yet He Himself bore and took away the sin of many,
And interceded [with the Father] for the transgressors.

Notas al pie

  1. Isaiah 53:2 Lit take pleasure in.
  2. Isaiah 53:8 Or Due to.
  3. Isaiah 53:8 Or who will explain to His generation.
  4. Isaiah 53:10 Or pleased.
  5. Isaiah 53:10 Lit He made Him sick.
  6. Isaiah 53:10 Or His soul presents an offering.
  7. Isaiah 53:11 Lit trouble.

Het Boek

Jesaja 53

Als een lam naar de slachtbank geleid

1Maar ach, wie gelooft wat wij vertellen? Wie zal luisteren? Aan wie heeft God zijn macht geopenbaard? In Gods ogen was Hij een groene scheut die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij Hem graag wilden aanvaarden.

Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als Hij langs kwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem! Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen en geen van zijn tijdgenoten had er oog voor dat Hij werd weggerukt uit het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor Hij stierf? Dat Hij hun straf op Zich nam?

Men had Hem als misdadiger willen begraven, maar Hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat Hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in Hem geen onrecht werd gevonden. 10 Maar het was de bedoeling van de Here dat Hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer Hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn. 11 En als Hij ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen. 12 Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand die machtig is en hoog in aanzien staat, want Hij heeft Zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders.